Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Waakzaam wachten bij prostaatkanker (active surveillance)

Het is niet altijd zinvol om prostaatkanker actief te behandelen. Er kan dan voor gekozen worden om te wachten met een behandeling.

Als bij een niet agressieve vorm van prostaatkanker is gevonden, kan u samen met uw behandelend arts en casemanager besluiten om te wachten met een behandeling. We volgen het verloop van de ziekte dan nauwkeurig:

  • U krijgt 2 jaar lang iedere 3 maanden PSA-controle en een als nodig een lichamelijk onderzoek.
  • Als de PSA-waarde stabiel blijft, worden de controles daarna eens per halfjaar gedaan.
  • Als nodig wordt er een MRI van de prostaat herhaald.
  • Na een jaar wordt het weefselonderzoek (met prostaatpunctie) herhaald. Daarna wordt dit onderzoek steeds eens per 3 jaar herhaald tot de leeftijd van 80 jaar.

Bij waakzaam wachten is het belangrijk dat deze benadering u voldoende geruststelt. Als het ziekteverloop dusdanig verandert dat behandeling wel nodig is, bespreekt de arts dit met u. Ook kunt u te allen tijde terugkomen op uw besluit om te wachten met een actieve behandeling.

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Prostaatkankerstichting

De Prostaatkankerstichting (PKS) is er voor iedereen die informatie over prostaatkanker wil hebben of met lotgenoten in contact wil komen. De stichting helpt lotgenoten en hun naasten bij de vele vragen wanneer iemand te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft. Zij organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en contactdagen met actuele informatie door medische deskundigen. De stichting geeft informatie over behandeling, nazorg, en medische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van prostaatkanker.

Telefoonnummer lotgenotencontact (0800) 999 22 22 (gratis). Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur; op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
www.prostaatkankerstichting.nl

Betrokken afdelingen

Code ONC-204a
Laatste revisie: 21 februari 2024 - 12:42

Waakzaam wachten bij prostaatkanker (active surveillance)