Aandoening

Voorstadium van borstkanker (DCIS)

Het voorstadium van borstkanker noemen we ‘Ductaal Carcinoom In Situ’, afgekort DCIS.

In de borst zitten klierkwabben (lobuli) en melkgangen (ducten). Op deze plaatsen kunnen kankercellen voorkomen. Als deze kwaadaardige cellen binnen de begrenzing van de melkgang blijven, spreken we van borstkanker in situ. Dit is een voorstadium van kanker, waarbij de cellen al wel de vorm hebben van kankercellen, maar nog niet het vermogen hebben om in het omliggende weefsel door te groeien en eventueel uit te zaaien.

Lees meer

Bij een DCIS kunnen de melkgangen die normaal soepel aanvoelen, nu hard en stug aanvoelen. Maar bij ruim 80% van de patiënten met DCIS is er geen afwijking in de borst te voelen. DCIS wordt daardoor vaak per toeval ontdekt.

Code CHI-156
Laatste revisie: 10 oktober 2019 - 09:11