Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Staaroperatie (Operatiecentrum)

Bij een staaroperatie wordt de kern van de lens vergruisd met ultrageluidsgolven (phakoemulsificatie).

Vervolgens wordt deze weggezogen. Het voordeel van deze techniek is dat de hele operatie door een zeer kleine opening van het oog kan gebeuren. Als de troebele lens uit het oog is gehaald, plaatst de arts vrijwel altijd een kunstlens in het oog. Staaroperaties kunnen op 2 manieren plaatsvinden: op de polikliniek en in het Operatiecentrum. Deze informatie gaat over de behandeling in het Operatiecentrum.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code OOG-072
Laatste revisie: 30 augustus 2019 - 13:32
Hoe verloopt de behandeling?

Staaroperatie (Operatiecentrum)

Bepaling sterkte kunstlens

Als u een staaroperatie krijgt, doet de assistente een oogmeting bij u. Dit is nodig om de sterkte van de te implanteren kunstlens te bepalen. Het onderzoek duurt niet lang en is niet pijnlijk. Vaak kan dit onderzoek aansluitend aan uw bezoek aan de oogarts worden gedaan. Soms maken we een aparte afspraak.

Als u contactlenzen draagt, moet u deze voor het onderzoek uit te doen:

 • harde lenzen één week voor de meting;
 • zachte lenzen drie dagen voor de lensmeting.

Afspreken van de operatiedatum

De operatiedatum wordt telefonisch met u afgesproken. In principe gaat u na de behandeling op dezelfde dag weer naar huis. Alleen bij uitzondering wordt een opname in het ziekenhuis geadviseerd. Hiermee moet uw zorgverzekeraar wel akkoord gaan.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/pos leest u meer over dit bezoek.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Wat moet u voor de operatie thuis regelen?

Het is belangrijk dat u het volgende vooraf regelt:

 • Vraag een familielid/kennis of deze op de dag van de operatie met u meegaat. 
 • Dat er iemand bij u blijft wanneer u thuis komt. Uw geopereerde oog is dan namelijk afgeplakt. U kunt hierdoor uw bril niet of moeilijk dragen.
 • Dat u paracetamol tabletten (pijnstillers) in huis heeft. Deze zijn zonder recept te koop bij drogist of apotheek. Hoewel pijnstilling vaak niet nodig is, is het goed deze voor de zekerheid in huis te hebben.
 • Zorg dat iemand thuis uw oog kan druppelen als u dit zelf niet kunt. U begint de dag na de operatie met druppelen. Dit kan een familielid of een medewerker van de thuiszorg zijn. Bij de apotheek zijn ook hulpmiddelen verkrijgbaar om zelfstandig uw oog te kunnen druppelen. Uw apotheek kan u hierover een persoonlijk advies geven.

Waar let u nog meer op?

 • Doe geen make-up of gezichtscrème op.
 • Draag makkelijk zittende kleding en liever geen korset.
 • Laat uw sieraden en andere waardevolle spullen thuis.
 • Neem een brillenkoker mee.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

Op de verpleegafdeling ontvangt de verpleegkundige u en legt u de gang van zaken op de afdeling uit. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de verpleegkundige bespreken. De verpleegkundige geeft u medicijnen in het oog dat geopereerd wordt. Eventueel krijgt u een rustgevend medicijn. Deze voorbereidingen nemen ongeveer 1 tot 1½ uur in beslag.

De verdoving

Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de operatiekamer. Hier krijgt u de verdoving toegediend. Uw oogarts en de anesthesioloog hebben van tevoren al met u gesproken over de verdoving. Meestal krijgt u een plaatselijke verdoving. Deze verdoving kan op twee manieren worden gegeven:                            

 • Met druppels in het oog. Bij deze methode voelt u niets van de operatie maar blijft u wel zien. Ook kunt u het oog nog bewegen.
 • Met een prik bij het oog. Bij deze methode voelt u niets van de operatie en vaak ziet u ook niets. In overleg met de anesthesioloog krijgt u soms vooraf een kortwerkend roesje, waardoor u de prik vrijwel niet voelt.

Soms wordt de operatie onder algehele anesthesie gegeven. Uw algemene gezondheidstoestand is hierbij van belang. Voor een staaroperatie onder plaatselijke verdoving, moet u namelijk een half uur stil en plat op uw rug kunnen liggen. Wanneer de operatie gebeurt onder algehele anesthesie, dan doet u uw eventueel gebitprothese uit. Heeft u een gehoorapparaat, dan moet u dit aan de zijde van uw te opereren oog uit doen.

Tijdens de behandeling

Tijdens de operatie wordt de kern van de lens vergruisd met ultrageluidsgolven (phakoemulsificatie). Vervolgens wordt deze weggezogen. Het voordeel van deze techniek is dat de hele operatie door een zeer kleine opening van het oog kan gebeuren. Als de troebele lens uit het oog is gehaald, plaatst de arts vrijwel altijd een kunstlens in het oog. Deze wordt meestal geplaatst in uw eigen lenskapselzakje. U krijgt geen hechtingen in uw oog. De operatie duurt ongeveer 15 minuten.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Uw geopereerde oog is afgeplakt met een doorzichtig kapje. 

Wanneer alle controles goed zijn en u zich goed voelt mag u naar huis. In totaal blijft u ongeveer een halve dag op de afdeling. Na de operatie neemt u uw gebruikelijke medicijnen gewoon in. Denk hierbij ook aan uw oogdruppels. Uw begeleider kan bijvoorbeeld in het restaurant op u wachten of later terugkomen. Na de operatie kunnen de oogleden of het oog rood zien als gevolg van de plaatselijke verdoving of de operatie.

Wat zijn de risico's?

Staaroperaties worden vaak gedaan. Ook op zeer hoge leeftijd is dit nog goed mogelijk. Al is het risico op complicaties klein, geen enkele operatie is zonder risico's. Toch kan het gebeuren dat een operatie moeilijker verloopt dan de arts verwacht.

 • Het kan gebeuren dat het lenskapsel tijdens de operatie breekt. Dan moet de arts een ander soort kunstlens plaatsen dan de bedoeling was. In uitzonderlijke gevallen is een tweede operatie nodig. Het eindresultaat is vrijwel altijd goed.
 • Verkeerde sterkte of verkeerde plaatsing van de kunstlens.
 • Soms kunnen niet alle lensresten worden verwijderd.

Na de operatie kunnen de volgende complicaties optreden:

 • Verhoogde oogboldruk waardoor u hoofd- of oogpijnklachten kunt krijgen.
 • Kneuzing van het oog of de oogleden.
 • Allergische reactie op het gebruikte geneesmiddel.
 • Vertroebeling van het hoornvlies (cornea).
 • Bloeding in het oog.
 • Vochtophoping in het centrum van het netvlies in de gele vlek, waardoor u tijdelijk wazig ziet.
 • Netvliesloslating, waardoor u meestal blijvend slechter gaat zien.
 • Infectie in het oog (endoftalmitis). DIt kan leiden tot blindheid of zelfs tot het weghalen van het pijnlijk oog.

Deze complicaties komen zelden voor.

Nastaar

Soms treedt na de operatie ‘nastaar’ op. Hierbij wordt het achterste deel van het lenskapsel troebel. Het achterste deel van het lenskapsel is bij de operatie in het oog achter gebleven. Hierop steunt de kunstlens. Doordat dit deel troebel wordt, kan het licht het netvlies niet meer bereiken en gaat u weer wazig zien. Nastaar is met een eenvoudige en pijnloze laserbehandeling snel te verhelpen.

Druppelen

Wanneer u thuis bent, mag u volgende dag het doorzichtig kapje er zelf afhalen. Bij pijn, kunt u paracetamol nemen. U mag maximaal 3x per dag 1000 mg.

De dag na de operatie begint u met het druppelen van het geopereerde oog. U druppelt op de voorgeschreven tijden met de meegekregen medicijnen.

1e en 2e week

Druppelt u 3x per dag 1 druppel

(Bijvoorbeeld ongeveer om: 08.00 uur - 15.00 uur en 22.00 uur).

3e week

Druppelt u 2x per dag 1 druppel

(Bijvoorbeeld ongeveer om: 08.00 uur - 20.00 uur).

4e week

Druppelt u 1x per dag 1 druppel.

Na de 4e week stopt u met druppelen.

Het komt vaak voor dat u na het stoppen met druppelen het gevoel van een droog oog heeft. Dit verdwijnt vaak weer vanzelf.

Hoe druppelt u uw oog?

 • Was eerst uw handen.
 • Houd uw hoofd iets schuin achterover of ga liggen.

Trek het onderste ooglid voorzichtig naar beneden; er vormt zich een kuiltje midden achter de onderste ooglidrand.

 

trek het onderooglid naar voren om het oog te druppelen

Laat de druppel in het kuiltje vallen.

 

oogdruppel in het kuiltje laten vallen

Sluit uw oog en druk met uw vinger in uw ooghoek de traanbuis even dicht.

Het oog sluiten en met de vinger de ooghoek de traanbuis dichtdrukken

U kunt ook de app OOGdruppelen downloaden. In deze app wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u moet druppelen. De app OOGdruppelden is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Adviezen voor thuis

De eerste dagen na de operatie kunt u zwevende vlekjes of lichtsensaties of streepjes in het beeld zien. Dit komt vaker voor, u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. 

 • Doe het de eerste week na de operatie rustig aan. U kunt gewoon uw dagelijkse dingen doen.
 • Uw oog kan rood en gezwollen zijn. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.
 • De eerste week niet zwaar tillen, hoesten en flink persen. Voorzichtig bukken mag wel.
 • De eerste week na de operatie mag u niet zwemmen of in de sauna gaan.
 • Uw oog is de eerste dagen nog gevoelig. Dit verbetert wanneer u de ogen druppelt.
 • Gebruik de eerste week geen oog make-up.
 • Het dragen van een bril kan u helpen om niet per ongeluk aan het oog te zitten. Soms ziet u beter zonder bril. In dat geval mag u uw bril afzetten.
 • Om te voorkomen dat u in uw slaap in het oog wrijft, is het verstandig om de eerste week lang ‘s nachts het oogkapje voor te doen.
 • Het kan zijn dat u moet wennen aan het licht. Dit komt doordat u een kraakheldere kunstlens in uw oog heeft gekregen. Het kan prettig zijn een zonnebril te dragen.
 • We geven u het dringende advies om tot aan de eerste controle niet zelf auto te rijden. Kort na de operatie kunt u nog niet optimaal in de verte zien of lezen. Tijdens de controle overlegt u met de oogarts of het weer kan. Fietsen mag wel.
 • Het is erg belangrijk dat u de huid rondom uw oog en oogleden goed schoonmaakt.  

Schoonmaken van uw oog

Maak in de 1e week de huid rond uw oog en oogleden goed schoon.

 • Was eerst uw handen.
 • Maak een schoon doekje dat niet pluist, vochtig met leidingwater.
 • Wrijf de huid rond het oog en oogleden voorzichtig schoon, zonder op uw oog te drukken.
 • Wrijf niet in uw oog.

Bril

Na de operatie klopt de sterkte van uw bril niet meer. Wat kunt u dan het beste doen met uw bril tot aan de controle?

U heeft een aantal keuzes.

 • Laat het glas aan de geopereerde kant eruit halen door de opticien.
 • Zet uw bril af en gebruik hem alleen tijdens het lezen.
 • Koop een (tijdelijke) leesbril.

Wat doet u bij problemen thuis?

U belt naar het ziekenhuis, wanneer u na de behandeling:

 • een pijnlijk, rood oog krijgt;
 • plotseling waziger gaat zien, waardoor u slechter ziet dan vlak na de operatie;
 • forse lichtflitsen;
 • andere verschijnselen, zoals: ‘hap uit het beeld’, ‘gordijn voor het oog’.

U belt tijdens kantooruren naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60. Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

We maken twee controleafspraken met u. Eén afspraak voor in de eerste week na de operatie en één voor 4 tot 6 weken na de operatie.

 • De eerste afspraak is met de oogarts. De oogarts bekijkt hoe het herstel is na de operatie.
 • Bij de tweede controleafspraak, na 4 tot 6 weken, komt u op controle bij de optometrist.

Wordt u nog aan uw ander oog geopereerd, dan is de tweede controleafspraak pas 4 tot 6 weken na de tweede oogoperatie.

Oogmetingen

Kort na de operatie kunt u nog niet goed in de verte zien of lezen. Het is een normaal verschijnsel om een donker randje opzij in beeld te zien. Meestal is dit verschijnsel in enkele weken weer verdwenen, maar kan soms langer aanhouden.

De optometrist controleert of de geopereerde ogen goed zijn hersteld. De optometrist meet de oogdruk, bepaalt het gezichtsvermogen en doet een meting voor een voorlopige brilsterkte. Hiermee gaat u naar de opticien. Deze meet de definitieve sterkte van uw brillenglas. De sterkte moet meestal worden aangepast

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.