Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Onderzoek

Slaapendoscopie

Een slaapendoscopie is een onderzoek om te bepalen op welke plaats in de keel de ademhaling wordt belemmerd.

Door deze belemmering kan snurken en/of slaapapneu ontstaan. Het doel van een slaapendoscopie is om te kijken welke behandeling voor u het meest geschikt is. Een slaapendoscopie gebeurt onder algehele anesthesie op de operatiekamer. Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Voor, tijdens en na een operatie in het JBZ

Komt u binnenkort voor een operatie naar het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Code SWC-007
Laatste revisie: 18 december 2023 - 11:39
Hoe verloopt het onderzoek?

Slaapendoscopie

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Dit onderzoek kan alleen doorgaan als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens het onderzoek in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken.
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet
  doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling:|

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden
  krijgen.

Als u een dag vóór het onderzoek wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na het onderzoek niet zelf auto te rijden of met het openbaar vervoer te gaan. Dit advies geldt vanwege de algehele anesthesie die u krijgt. Uw rijvaardigheid wordt daardoor beïnvloed. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens het onderzoek

 • De KNO-arts voert dit onderzoek uit op de operatieafdeling.
 • De anesthesist geeft u medicijnen via een infuus, waardoor u gaat slapen. De bedoeling hiervan is om een normale slaap na te bootsen.
 • Tijdens het onderzoek kijkt de KNO-arts met een kijkbuisje (endoscoop) met een dikte van 4 millimeter in uw neus, mond en keel.
 • Met dit kijkbuisje beoordeelt de arts waar het snurken precies ontstaat. De KNO-arts kan dan zien of bij u de doorgang van de bovenste luchtweg tijdens de slaap nauwer wordt. Ook wordt dan duidelijk op welke plaatsen in uw neus-, mond en/of keelholte dit gebeurd.
 • De verdere behandeling kan anders zijn. Dit hangt af van de plaats waar de doorgang nauwer word.
 • U krijgt tijdens de slaapendoscopie géén ingreep. De KNO-arts kijkt alleen.

Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Daar controleert de verpleegkundige hoe het met u gaat. U kunt zich na het onderzoek nog een beetje slaperig voelen, maar u heeft geen pijn.

Als alles goed gaat met u, mag u 1 uur na het onderzoek weer naar huis.

U krijgt de uitslag van de slaapendoscopie van uw KNO-arts. Dit kan een belafspraak zijn of u heeft een afspraak op de polikliniek. U heeft hier al een afspraak voor meegekregen. Tijdens uw afspraak op bespreekt de KNO-arts met u op welke manier we uw klachten het beste kunnen behandelen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

MRA-slaapbeugel

De meeste patiënten krijgen na een slaapendoscopie een MRA-slaapbeugel. MRA staat voor mandibulair repositie apparaat. Een MRA-slaapbeugel is een op maat gemaakte beugel die u alleen ’s nachts draagt. De beugel bestaat uit twee delen: één deel klikt u vast op uw boventanden, het andere deel klikt u vast op uw ondertanden. Met de beugel wordt uw onderkaak een klein stukje naar voren geduwd ten opzichte van uw bovenkaak. Hierdoor blijft uw luchtweg open en heeft u minder last van snurken en/of slaapapneu.

UPPP-operatie

De KNO-arts adviseert sommige patiënten na een slaapendoscopie te kiezen voor een zogenoemde UPPP-operatie. UPPP staat voor Uvulo Palato Pharyngo Plastiek. Bij deze operatie verwijdert de KNO-arts de huig en een klein reepje van het zachte gehemelte. Deze kunnen de luchtweg tijdens de slaap blokkeren waardoor u gaat snurken of last krijgt van slaapapneu. Als de keelamandelen het snurken of de apneus veroorzaken, haalt de KNO-arts deze ook weg. In de eerste week na de operatie is er meestal nog geen verschil merkbaar in het snurken of de apneus. Pas als de zwelling weg is en de wond genezen, is de doorgang ruimer. Het effect van de operatie op het snurken is vaak groter dan op de slaapapneu.

CPAP

Het kan ook zijn dat de KNO-arts u na de slaapendoscopie een CPAP-behandeling adviseert. CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Voor deze behandeling verwijst de KNO-arts u door naar de longarts. Bij een CPAP-behandeling draagt u tijdens uw slaap een masker dat verbonden is aan een apparaat, het zogenoemde CPAP-apparaat. Het CPAP-apparaat ondersteunt uw ademhaling continu, zowel tijdens het in- als tijdens het uitademen. Hierdoor blijft de luchtweg open en treden er minder ademstilstanden op. Ook het snurken verdwijnt meestal.

U krijgt van uw KNO-arts meer informatie over de verschillende behandelopties. Wat voor u de beste behandeling is, hangt af van de uitslag van de slaapendoscopie en uw persoonlijke voorkeur.

Dan kunt u deze stellen aan uw KNO-arts via de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.