Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Onderzoek

Slaapendoscopie

Een slaapendoscopie is een onderzoek om te bepalen op welke plaats in de keel de ademhaling wordt belemmerd.

Door deze belemmering kan snurken en/of slaapapneu ontstaan. Het doel van een slaapendoscopie is om te kijken welke behandeling voor u het meest geschikt is. Een slaapendoscopie gebeurt onder algehele anesthesie op de operatiekamer. Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Voor, tijdens en na een operatie in het JBZ

Komt u binnenkort voor een operatie naar het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Code SWC-007
Laatste revisie: 23 augustus 2021 - 10:58
Hoe verloopt het onderzoek?

Slaapendoscopie

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na het onderzoek niet zelf auto te rijden of met het openbaar vervoer te gaan. Dit advies geldt vanwege de algehele anesthesie die u krijgt. Uw rijvaardigheid wordt daardoor beïnvloed. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens het onderzoek

  • De KNO-arts voert dit onderzoek uit op de operatieafdeling.
  • De anesthesist geeft u medicijnen via een infuus, waardoor u gaat slapen. De bedoeling hiervan is om een normale slaap na te bootsen.
  • Tijdens het onderzoek kijkt de KNO-arts met een kijkbuisje (endoscoop) met een dikte van 4 millimeter in uw neus, mond en keel.
  • Met dit kijkbuisje beoordeelt de arts waar het snurken precies ontstaat. De KNO-arts kan dan zien of bij u de doorgang van de bovenste luchtweg tijdens de slaap nauwer wordt. Ook wordt dan duidelijk op welke plaatsen in uw neus-, mond en/of keelholte dit gebeurd.
  • De verdere behandeling kan anders zijn. Dit hangt af van de plaats waar de doorgang nauwer word.
  • U krijgt tijdens de slaapendoscopie géén ingreep. De KNO-arts kijkt alleen.

Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Daar controleert de verpleegkundige hoe het met u gaat. U kunt zich na het onderzoek nog een beetje slaperig voelen, maar u heeft geen pijn.

Als alles goed gaat met u, mag u 1 uur na het onderzoek weer naar huis.

U krijgt de uitslag van de slaapendoscopie van uw KNO-arts. Dit kan een belafspraak zijn of u heeft een afspraak op de polikliniek. U heeft hier al een afspraak voor meegekregen. Tijdens uw afspraak op bespreekt de KNO-arts met u op welke manier we uw klachten het beste kunnen behandelen.

Dan kunt u deze stellen aan uw KNO-arts via de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.