Aandoening

Snurken en het Slaapapneusyndroom

Snurken wil zeggen dat bij het ademhalen tijdens de slaap een zagend, ruisend, brommend geluid wordt gemaakt. Bij slaapapneu is er een pauze van de ademhaling tijdens de slaap.

Snurken komt voor op alle leeftijden en neemt toe met de leeftijd. Snurken komt door een vernauwing van de luchtweg, tussen de de neusgaten en de stembanden.

Slaapapneu komt vaak doordat het bovenste deel van de luchtweg dichtvalt. Dit kan ontstaan door een vernauwing bij het verhemelte of dieper in de keel. De achterzijde van de tong zakt dan in of het strottenhoofd valt samen. Er ontstaat een ademstilstand. Deze ademstilstand kan wel 30 seconden of langer duren.

Lees meer

Op oudere leeftijd snurken meer mensen en is het snurkgeluid harder. Dit komt omdat het slijmvlies van de keelholte bij het ouder worden dikker wordt. Vetweefsel hoopt zich op in de keel. Hierdoor wordt de doorgang van de luchtweg kleiner. Bovendien worden slijmvliezen op oudere leeftijd slapper, net als de huid. Ze kunnen dan makkelijker gaan trillen.

We spreken van een slaapapneusyndroom wanneer deze ademstilstanden meer dan 5 keer per uur optreden. Het is belangrijk op te merken dat u door zo’n afsluiting niet kunt stikken. De hersenen geven namelijk een alarmsignaal af, waardoor u minder diep gaat slapen of zelfs wakker wordt. Door al deze apneus en alarmsignalen uit de hersenen lukt het u niet om diep genoeg te slapen.

Code SWC-002
Laatste revisie: 30 januari 2023 - 10:45