Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Zweetklieroperatie (hydradenitis)

Een zweetklierontsteking is onschuldig, maar vervelend. Er kan een operatie nodig zijn.  

Over het hele lichaam bevinden zich zweetklieren die een rol spelen bij het transpireren. Dit zijn de eccriene zweetklieren. Daarnaast bestaan er nog apocriene zweetklieren in de oksels en in de liezen, die behalve transpiratie-vocht ook een geur afgeven, de bekende zweetgeur. De apocriene zweetklieren kunnen ontstoken raken. Die ontsteking heet hydradenitis. 

Een zweetklierontsteking kan plotseling ontstaan met abcesvorming, of kan aanhoudend zijn met afwisselend meer en minder klachten. De ontsteking kan beperkt blijven tot een klein gebied of zich langzaam uitbreiden over een groter gebied in de oksel of lies.

Lees meer

Deze informatie is geschreven om u meer informatie te geven over de behandelingsmogelijkheden bij ontsteking van een zweetklier. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-026
Laatste revisie: 4 augustus 2021 - 15:53
Hoe verloopt de behandeling?

Zweetklieroperatie (hydradenitis)

Onderzoek en diagnose

De arts stelt de diagnose aan de hand van uw klachten en een lichamelijk onderzoek. Extra onderzoek is in het algemeen niet nodig.

Afhankelijk van de situatie kunnen uw klachten met leefregels en eventueel medicijnen (antibiotica), of met een operatie worden behandeld.

Opleidingsziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt de opleiding van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners een belangrijke plaats in. Op de afdelingen Chirurgie komt u daarom zowel chirurgen als chirurgen in opleiding tegen. De chirurg (of chirurg in opleiding) die u op polikliniek spreekt, is in principe dezelfde chirurg die u opereert. Mocht dit onverwachts anders zijn, dan informeren we u hierover zo vroeg mogelijk. De chirurgen in opleiding werken altijd onder supervisie van een gekwalificeerde chirurg. 

Leefregels als u een zweetklierontsteking heeft (gehad)

Het is belangrijk om u aan een aantal leefregels te houden als u een zweetklierontsteking heeft of heeft gehad:

  • Houd elke dag de oksels en de liezen goed schoon, bijvoorbeeld door die gebieden goed te wassen of te douchen.
  • Gebruik een ‘zeepvrije’ zeep (pH-neutraal) of een ‘zeepvrije’ douchegel.
  • Dep de gebieden na het wassen goed droog.
  • Gebruik geen poeders in de oksels of in de liezen.
  • Draag geen strakzittende of schurende kleding. Als ondergoed kunt u boxershorts dragen.
  • Gebruik alleen een deodorant zonder transpiratieremmer.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

Als een beperkt gebied is ontstoken wordt meestal tijdens een kleine operatie het ontstoken huidgebied verwijderd. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Bij een grotere ontsteking of ontstekingen op meerdere plaatsen kan het nodig zijn dat u kort (enkele uren tot enkele dagen) wordt opgenomen in het ziekenhuis voor de operatie. De operatie vindt dan plaats onder plaatselijke of algehele verdoving. De operatie duurt meestal korter dan 1 uur. 

Tijdens deze operatie verwijdert de arts het huidgebied met de ontstoken zweetklieren. De arts kan tijdens de operatie besluiten om de wond te verkleinen met hechtingen of de wond helemaal open te laten. Dit hangt af van de mate van ontsteking. Meestal wordt de wond niet helemaal dichtgemaakt om te voorkomen dat bacteriën onder de huid worden ingesloten en zo een nieuwe ontsteking kunnen veroorzaken. Een nadeel van deze open wondbehandeling is dat het litteken uiteindelijk wat minder mooi kan zijn.

Plastisch-chirurgische operatie

Als de ontsteking heel uitgebreid is en al lange tijd duurt, kan besloten worden tot een plastisch-chirurgische operatie. Hierbij wordt het hele gebied in de oksel of lies verwijderd, waarna de wond wordt bedekt met een huidtransplantaat. Het komt niet vaak voor dat deze operatie nodig is en de verdere informatie hier gaat niet over deze operatie.

Spoedoperatie

Bij een abces is een spoedoperatie nodig. Onder plaatselijke verdoving maakt de arts een snee in het abces zodat de inhoud goed weg kan stromen en de abcesholte goed kan worden schoongespoeld. De wond wordt meestal open gelaten.

Opleidingsziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt de opleiding van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners een belangrijke plaats in. Op de afdelingen Chirurgie komt u daarom zowel chirurgen als chirurgen in opleiding tegen. De chirurg (of chirurg in opleiding) die u op polikliniek spreekt, is in principe dezelfde chirurg die u opereert. Mocht dit onverwachts anders zijn, dan informeren we u hierover zo vroeg mogelijk. De chirurgen in opleiding werken altijd onder supervisie van een gekwalificeerde chirurg. 

Wat gebeurt er na de behandeling?

  • Als de ingreep onder plaatselijke verdoving is uitgevoerd, zal deze verdoving 1 tot 2 uur later uitgewerkt zijn. U kunt dan wat pijnklachten krijgen. U kunt hiervoor pijnstillers zoals paracetamol gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist. We adviseren u deze pijnstillers al voor de operatie in huis te halen.
  • Zolang de wond open is, moet u vanaf de dag na de ingreep het wondgebied elke dag 2 tot 3 keer douchen of wassen met ‘zeepvrije’ zeep (Ph-neutraal) of een ‘zeepvrije’ douchegel. Met de douchekop kunt u de wond goed schoon spoelen. Daarna moet u het wondgebied droog deppen en met een gaasverband bedekken.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Eventuele hechtingen kunnen na ongeveer 1 week verwijderd worden. Meestal is de wond binnen 3 tot 4 weken helemaal dicht.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo zijn ook bij deze operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. De kans op een infectie is bij deze ingreep groter. Het is daarom mogelijk dat de ontsteking in de zweetklieren zich, ondanks de operatie, gaat uitbreiden naar de omgeving. Daardoor kan een tweede operatie noodzakelijk worden.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling A7 Zuid, telefoonnummer (073) 553 20 31 of verpleegafdeling A7 Noord, telefoonnummer (073) 553 20 23.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 533 60 05.