Headerafbeelding
Gezin met twee jongens buiten het ziekenhuis
Behandeling

Zorgpad Overgewicht Uitgebreid

Het Zorgpad uitgebreid is er voor kinderen met overgewicht en duurt gemiddeld 2 jaar.

In het Zorgpad Overgewicht Uitgebreid worden kinderen met overgewicht gemiddeld 2 jaar begeleid door een team van verschillende zorgverleners. Tijdens deze periode proberen we achter de oorzaak te komen van het overgewicht en duidelijk te krijgen waarom het zo moeilijk is het overgewicht te verminderen.

We maken daarna met elkaar een plan hoe we de leefstijl kunnen verbeteren. 

Het zorgpad Overgewicht Uitgebreid is onderdeel van het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde Kinderen

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Code KIN-763b
Laatste revisie: 21 maart 2024 - 09:52
Hoe verloopt de behandeling?

Zorgpad Overgewicht Uitgebreid

Wanneer we afspraken maken, laten we u dat ongeveer 4 weken van tevoren weten. Het zou fijn zijn wanneer u van tevoren bedenkt of er belangrijke momenten zijn, waardoor de afspraak niet uitkomt. Denk hierbij aan proefwerkweek, schoolreis, vakanties.

Kunt u niet naar de afspraak komen? Laat dit minimaal 2 weken van tevoren weten. We kunnen dan een ander kind inplannen.

Voordat uw kind het zorgpad begint, vult u vragenlijsten in. Dit gebeurt digitaal. Is dit te ingewikkeld, dan is het mogelijk een papieren versie van de vragenlijst in te vullen. Deze krijgt u dan toegestuurd.

Het is prettig wanneer we de informatie die we kunnen gebruiken al van u hebben ontvangen voordat uw kind de afspraken heeft. Denk hierbij aan groeigegevens en verslagen van andere betrokken zorgverleners. 

Leerkrachten van uw kind krijgen ook vragenlijsten toegestuurd om in te vullen.

Intakegesprekken

Tijdens de eerste zorgpad dag krijgen uw kind en u één gesprek met verschillende zorgverleners. U ziet de gespecialiseerd verpleegkundige en verpleegkundig specialist samen. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over het zorgpad. Ook wordt er dan met u afgesproken welke onderzoeken en afspraken er gepland gaan worden. 

Op een andere dag heeft u een afspraak bij de fysiotherapeut en de diëtist. Deze afspraken duren elk ongeveer 1 uur. De fysiotherapeut onderzoekt hoe uw kind beweegt en hoe de conditie is. Hiervoor kan uw kind het beste gemakkelijke kleding dragen en sportschoenen.

De diëtiste wil meer weten over de eetgewoonten en het eetgedrag.

Onderzoeken

Het kan zijn dat het nodig is om uw kind verder te onderzoeken. Met een zogenaamde OGTT en RMR onderzoek of uitgebreid bloedonderzoek krijgen we een beeld van de lichamelijke conditie. Bijvoorbeeld hoe de suikerstofwisseling in het lichaam werkt.

Het kan zijn dat we contact opnemen met betrokken zorgverleners in de thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan de psycholoog, fysiotherapeut, school. Verder werken we samen met de Jeugdgezondheidszorg JGZ waar we ook contact mee hebben.  

We vragen uw toestemming om afspraken te kunnen maken met alle betrokken hulpverleners. Samen met hen blijven we er op letten of het plan dat we gemaakt hebben goed werkt. 

Advies en gezamenlijk plan van aanpak

Na de eventuele vervolgonderzoeken volgt een nieuwe dag met afspraken. Uw kind ziet dan de kinderarts of verpleegkundig specialist, de medisch psycholoog en de medisch pedagogisch zorgverlener. Deze gesprekken duren 30-45 minuten per keer. Daarna komt het hele team samen voor overleg. U kunt deze tijd naar eigen wens besteden.

Na het overleg krijgt u een gesprek met 1 van de zorgverleners. De jeugdarts of verpleegkundige van de JGZ sluit telefonisch aan bij dit overleg. Hierbij bespreken we alle bevindingen van de verschillende zorgverleners en wat de conclusie is.

In dit gesprek maken we met elkaar een plan hoe jullie kunnen werken aan de verandering in leefstijl voor het gezin.

Binnen het zorgpad werken we samen met verschillende personen en organisaties. We werken samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), maar hebben ook contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin, hulpverleners die betrokken zijn vanuit de gemeente, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologenpraktijken in de regio.

Samen met u zoeken we naar een hulpverlener bij u in de buurt die bij jullie past.

Betrokken zorgverleners

Wij werken in een team. Daarom ziet uw kind niet altijd dezelfde zorgverleners tijdens een afspraak. Bij dit zorgpad is de gespecialiseerd kinderverpleegkundige/verpleegkundig specialist uw aanspreekpunt.

Gespecialiseerd kinderverpleegkundige/Verpleegkundig specialist

De gespecialiseerd kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist legt u uit hoe het zorgpad verloopt en is uw aanspreekpunt. Daarnaast ziet u haar regelmatig tijdens de controle gesprekken. Zij geeft dan uitleg over de werking van het lichaam bij overgewicht en over andere zaken die te maken hebben met overgewicht. Wanneer er hulpverlening thuis wordt, of is opgestart zij een belangrijk aanspreekpunt samen met de medisch pedagogisch zorgverlener.

De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat de medische en verpleegkundige begeleiding op elkaar zijn afgestemd. Zij mag medische handelingen uitvoeren en werkt in dit zorgpad naast de kinderarts.

Kinderarts/verpleegkundig specialist

De kinderarts bekijkt welke klachten uw kind heeft. Ook haalt de kinderarts veel informatie uit de vragenlijsten die aan het begin van het zorgpad zijn ingevuld en vraagt door op de ziektegeschiedenis van uw kind en de familie. Hiermee onderzoekt de arts of er een medische oorzaak is dat het overgewicht kan verklaren. Of geeft u informatie waarom het zo moeilijk is overgewicht te verminderen en leefstijl zo belangrijk is.

De arts onderzoekt ook of uw kind lichamelijke klachten of onderliggende problemen heeft welke overgewicht beïnvloeden of kunnen ontstaan bij langdurig bestaand overgewicht. Denk bijvoorbeeld aan schildklierproblematiek, suiker- en vetstofwisseling. 

Psycholoog

De psycholoog bespreekt welke zaken in het gedrag en de stemming van uw kind van invloed kunnen zijn op de leefstijl. We proberen zo een beeld te krijgen wat goed werkt en wat niet goed werkt voor uw kind.

Medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener maakt een overzicht hoe jullie binnen het gezin omgegaan met het overgewicht. Maar ook wat uw kind en u al hebben gedaan en wat hiervan het gevolg was. Samen met u kijken we welke zaken hierop van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld, wie wonen er binnen het gezin, hoe is de manier van opvoeden en of er mogelijk problemen zijn binnen het gezin.

Diëtist

De diëtist vraagt wat uw kind eet en drinkt en vraagt naar de eetgewoontes van uw kind en het gezin. Zij kijkt of de voeding past bij wat uw kind nodig heeft om te kunnen sporten, spelen en groeien. Uiteindelijk proberen we samen te bekijken of voeding een rol speelt bij het overgewicht van uw kind.

Fysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut vraagt naar van alles wat met bewegen en niet-bewegen te maken heeft. De kinderfysiotherapeut wil alles weten over sport, hobby’s en het dagelijks bewegen, maar ook naar beweegactiviteiten die af en toe gedaan worden. Wat kan een kind zelfstandig qua bewegen, wat beweegt een kind samen met vrienden of leeftijdsgenoten en wat doet een kind bijvoorbeeld samen met het gezin of de anderen uit de omgeving? 

De kinderfysiotherapeut zal ook vragen naar rustige momenten van de dag, zoals beeldschermtijd. Hoeveel tijd is dit per dag, hoe is dit verdeeld over de dag en zijn er thuis afspraken hierover gemaakt? Ervaart een kind problemen om fijn te kunnen bewegen? Waar heeft dat mee te maken? Lukt het om dagelijks ‘genoeg’ te bewegen en wat is dan eigen ‘genoeg’? Waar liggen beweeginteresses en beweegkansen van het kind voor de komende tijd? Hoe kan een kind aan de slag met eventuele veranderingen? Is er hulp nodig om hiermee aan de slag te gaan?

Tijdens het contact met de kinderfysiotherapeut worden niet alleen maar vragen gesteld, maar is er ook een sportmoment. De kinderfysiotherapeut gaat bewegen met het kind en kijkt hoe het lichaam op deze inspanning reageert qua vermoeidheid, ademhaling, hartslag, enzovoorts. En er wordt gekeken hoe het lichaam weer herstelt na deze activiteit.

Afspraak 3 maanden

Tijdens het uitgebreide zorgpad van 2 jaar komen uw kind en u ongeveer elke 3 maanden voor een afspraak. Uw kind heeft afspraken bij de kinderarts, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd kinderverpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener.

Afspraak na 1 en 2 jaar

Na 1 jaar en aan het einde van het 2e jaar ziet u tijdens de afspraak het hele team.

Gezamenlijk bespreken we dan hoe het gaat en wat er nodig is om het gezamenlijk doel te bereiken. We bekijken of de begeleiding goed gaat en of we misschien iets in de begeleiding moeten veranderen.

Tussendoor hebben uw kind en u contact met de gespecialiseerd kinderverpleegkundige, de verpleegkundig specialist of medisch pedagogisch zorgverlener via een telefoongesprek, e-mail of videobellen.

Na 2 jaar

Als na 2 jaar blijkt dat er geen begeleiding vanuit het ziekenhuis meer nodig is, wordt de begeleiding afgesloten. De begeleiding die u bij hulpverleners in de buurt heeft, gaat gewoon door. Zijn er medische klachten, dan blijft uw kind daarvoor onder controle bij de kinderarts.

Praatplaten

Zorgpad

Op deze afbeelding ziet u de weg naar een gezonder gewicht die u als ouder samen met ons maakt. Waar eerst een grote rol voor de zorgverleners (blauwe lijn) is, wordt die rol steeds kleiner en pakt u als ouder steeds meer zelf op (groene lijn). 

Zorgpad gezonde levensstijl

Wij zien u twee jaar lang tijdens verschillende afspraken en overlegmomenten. Op deze afbeelding ziet u het eerste jaar. Hierin komen jullie in ieder geval 6 keer bij ons langs (de cijfers 1 t/m 6). Tijdens het intakegesprek krijgen jullie uitleg over wat we wanneer doen.

zorgpad

Dit is het tweede jaar in het zorgpad. Jullie hebben in ieder geval nog 4 contactmomenten met het team (de cijfers 7-10). Als het eerste jaar is afgerond leggen we hier meer over uit.

zorgpad

Overgewicht heeft te maken met veel factoren. Waarom ontstaat overgewicht en waarom is het zo lastig om overgewicht te verminderen? En hoe werkt dit voor jou? Met deze plaat willen we er samen over praten. We willen samen bedenken waar je invloed op hebt en waar je iets zou kunnen aanpassen. Wat heb je daar dan voor nodig en wie kan je daarbij helpen?

Filmpjes

Buikhonger en hoofdhonger

Buikhonger en hoofdhonger zijn heel verschillend. In dit filmpje wordt uitgelegd wat dit is en wat het verschil tussen beide is.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Waarom heb je honger?

In dit filmpje zie je een gesprek tussen dokter Van Mil en Anna. Anna stelt vragen over honger en overgewicht aan dokter Van Mil.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.