Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Behandeling

Trommelvliesbuisjes plaatsen bij kinderen

Bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes maakt de KNO-arts een klein sneetje in het trommelvlies van uw kind.

Eerst zuigt de arts zoveel mogelijk vocht weg uit het middenoor. Daarna plaatst de arts in het sneetje de buisjes. Dit buisje maakt een open verbinding tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang. Dit vermindert de druk. Hierdoor heeft uw kind minder pijn en hoort beter.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Kinderen op de operatiekamer

Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Code KIN-729
Laatste revisie: 21 september 2021 - 13:50
Hoe verloopt de behandeling?

Trommelvliesbuisjes plaatsen bij kinderen

Trommelvliesbuisjes zijn kleine buisjes. Ze zijn maar enkele millimeters groot.

Dwarsdoorsnede van het binnenoor

Trommelvliesbuisjes krijgen

Trommelvliesbuisjes maken een open verbinding tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang. Dit vermindert de druk. Uw kind heeft hierdoor minder pijn en hoort beter.

Periode dragen

Trommelvliesbuisjes blijven een half jaar tot enkele jaren in het trommelvlies van uw kind zitten. Ze vallen na een tijd vanzelf uit het oor. Ze blijven dan meestal in de gehoorgang in het oorsmeer geplakt zitten. De arts vindt ze bij de controle en haalt ze eruit. Zolang de buisjes in het oor zitten, blijft uw kind voor controle naar de KNO-arts komen. De gaatjes in de trommelvliezen groeien meestal snel dicht. Daarom kan het vaker nodig zijn om buisjes te plaatsen. Als kinderen ouder worden, ontstaat er niet meer zo snel vocht in het middenoor. Dan zijn de buisjes minder vaak nodig.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis naast deze informatie een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere:

Op deze manier kunt u zich samen voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis. 

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor de opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling (POS/Intake). Deze afspraken zijn meestal telefonisch. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Om u voor te bereiden op het gesprek, kunt u de pagina 'Anesthesie bij Kinderen' lezen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit tijdens anders met u wordt afgesproken. Neem ook eventueel insuline of ‘puffers’ mee in de originele verpakking. Het kan zijn dat uw kind een ‘puffer’ nodig heeft na de behandeling.

Kleding

Neem reservekleding mee vanwege een kans op broekplassen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur. Uw kind gaat in een rolstoel en in eigen kleding naar het Operatiecentrum.

U gaat samen met uw kind en de verpleegkundige naar de operatieafdeling. U mag bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. 

Tijdens de behandeling

De behandeling kan bestaan uit een paracentese en het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Bij een paracentese maakt de KNO-arts een sneetje in het trommelvlies van uw kind en zuigt het vocht zoveel mogelijk weg uit het middenoor. De behandeling duurt niet lang, ongeveer 10 tot 15 minuten. Vaak worden meteen buisjes in het sneetje geplaatst.

U wacht tijdens de behandeling bij het Operatiecentrum. Als uw kind op de uitslaapkamer is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts, over het verloop van de behandeling.

Na de behandeling gaat u met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling. Hier krijgt uw kind iets te drinken en een koekje. Soms is er wat bloed of slijm zichtbaar in het oor. Uw kind kan in de eerste uren na de behandeling wat duizelig en/of misselijk zijn. Dit komt door een lichte prikkeling in het evenwichtsorgaan. 

Risico's

Bij iedere behandeling, ook bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes, kunnen er complicaties optreden. In dit geval bestaat er een hele kleine kans dat het gaatje in het trommelvlies niet vanzelf dichtgroeit nadat de buisjes er zijn uitgevallen. We kunnen dit gaatje met een kleine behandeling weer dicht maken. Hiervoor moet uw kind wel 9 jaar of ouder zijn. Daarnaast bestaat er een klein risico dat uw kind na de behandeling een loopoor krijgt. Dit gaat vaak eenvoudig over als er snel gestart wordt met antibiotica oordruppels.

Naar huis

Wanneer uw kind zich goed voelt, mag u samen naar huis.

Adviezen voor thuis

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Eten en drinken

Uw kind mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat uw kind vanwege de narcose nog last heeft van misselijkheid. Wacht dan nog even met eten. Het is wel belangrijk dat uw kind goed blijft drinken.

Douchen en baden

Uw kind mag gewoon douchen en in bad. Let u wel op met shampoo en doucheschuim. Zeep in het oor van uw kind namelijk doet pijn. U kunt als bescherming vette watten in het oor van uw kind doen. U kunt ook witte watten gebruiken met aan de buitenkant een beetje vaseline. Zo komt er geen water in het oor van uw kind.

School

De dag na de behandeling mag uw kind weer naar school.

Sporten

Uw kind mag de dag na de behandeling weer sporten, gymmen of andere buitenactiviteiten doen.

Vocht uit het oor (loopoor)

Zolang er buisjes in het oor zitten, kan er vocht uitkomen. 

 • Doe géén wattenpropjes in de oren van uw kind, maar laat het vocht uit de oren lopen.
 • Gebruik ook géén wattentips of wattenstokjes!

Houd dit 3 dagen in de gaten. Komt er na 3 dagen nog vocht uit het oor? Dan belt u naar de polikliniek KNO.

Zwemmen

2 weken na de behandeling mag uw kind weer zwemmen.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft uw kind binnen 2 dagen na de behandeling:

 • hevige pijn
 • koorts boven 39.5°C?

Dan belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

Buiten kantooruren belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Na 2 dagen belt u uw huisarts.

  Voor een controle krijgt u een afspraakdatum mee of thuisgestuurd. Dit kan een telefonische of poliklinische afspraak zijn.

  Bij vragen kunt u bellen naar de:  

  • de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.
  • de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.