Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Afdeling

Kinderdagbehandeling

De Kinderdagbehandeling is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 18 jaar, die kort opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Dit kan zijn voor een onderzoek, behandeling of kleine operatie.

Mocht uw kind onverwacht toch langer moeten blijven dan de geplande dagopname, dan dragen we de zorg over aan de Kinderafdeling.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Behandelingen
Bekijk behandelingen

Over de verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs, en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u met uw kind naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij uw kind past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Met een verstandelijke beperking naar het ziekenhuis

Als uw kind, familielid of cliënt een verstandelijke beperking heeft, kan een bezoek aan het ziekenhuis extra spannend zijn. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben we extra aandacht voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Kinderen op de operatiekamer

Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code AFD-054
Laatste revisie: 16 mei 2023 - 17:12
Over de verpleegafdeling

Kinderdagbehandeling

Op de Kinderdagbehandeling werken kinderverpleegkundigen. Zij zorgen, samen met u, voor uw kind gedurende de opname.

Het is belangrijk voor ouders/verzorgers om betrokken te zijn bij de behandeling, zodat ze na thuiskomst beter in staat zijn hun pas geopereerde/behandelde kind te verzorgen. U mag als ouder of verzorger de hele dag bij uw kind blijven. Over het verloop van de dag in het ziekenhuis, wordt u door de kinderverpleegkundige geïnformeerd. Deze vertelt u hoe lang de operatie of de ingreep gaat duren.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort