Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Behandeling

Tongriem inknippen bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis om het tongriempje (velletje onder de tong) in te knippen.

Als het tongriempje te kort is, kan de tong niet goed bewegen. Dit kan bij baby’s problemen geven met het drinken. Op latere leeftijd kan het kind moeite krijgen met praten. Uw kind kan ook problemen krijgen met slikken.

Hoe verloopt de behadeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs, patiëntenpas en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Kinderen op de operatiekamer

Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Code KIN-777
Laatste revisie: 8 augustus 2022 - 09:23
Hoe verloopt de behadeling?

Tongriem inknippen bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

Preoperatieve Screening

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom heeft u voor de behandeling een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling Preoperatieve Screening (POS). Deze afspraken zijn meestal telefonisch. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. De afspraak op de afdeling POS duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Lees voor een goede voorbereiding op het gesprek ook de informatie Anesthesie bij Kinderen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Neem ook eventueel insuline, glucosemeter met toebehoren en puffer mee. Het kan zijn dat uw kind de puffer nodig heeft na de behandeling.

Kleding

Neem reservekleding mee vanwege een kans op broekplassen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend. Het is daarom fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur. Uw kind gaat in een rolstoel en in eigen kleding naar het Operatiecentrum.

U gaat samen met uw kind en de verpleegkundige naar de operatieafdeling. U mag bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De behandeling vindt plaats onder algehele narcose. Dat betekent dat uw kind slaapt en niets voelt. Deze ingreep duurt meestal 10 minuten.

Na de behandeling kan uw kind last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Deze klachten komen door het slaapmiddel. De klachten verdwijnen binnen enkele uren tot soms enkele dagen. Ook kan uw kind last hebben van keelpijn. Dit komt door de buis die tijdens de operatie in de keel zat.

Wat zijn de risio's?

Er zijn bijna nooit problemen na deze operatie.

Pijnstilling

De verpleegkundige vertelt of u medicijnen tegen de pijn moet gebruiken

Eten en drinken

Uw kind mag thuis eten en drinken. Uw kind kan nog misselijk zijn door het slaapmiddel. Wacht dan nog even met eten. Zorg wel dat uw kind goed blijft drinken.

School

De dag na de behandeling mag uw kind weer naar school.

Sporten

Uw kind mag de dag na de behandeling weer sporten, gymmen of andere buitenactiviteiten doen.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

  • Bij hevige pijn
  • Koorts boven 39,5° C?

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt uw kind vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft uw kind pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.