Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Behandeling

Tongriem inknippen bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis om het tongriempje (velletje onder de tong) in te knippen.

Als het tongriempje te kort is, kan de tong niet goed bewegen. Dit kan bij baby’s problemen geven met het drinken. Op latere leeftijd kan het kind moeite krijgen met praten. Uw kind kan ook problemen krijgen met slikken.

Hoe verloopt de behadeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Kinderen op de operatiekamer

Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Betrokken afdelingen

Code KIN-777
Laatste revisie: 8 oktober 2021 - 10:37
Hoe verloopt de behadeling?

Tongriem inknippen bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis naast deze informatie een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan de spreekkamer van de KNO-arts bekijken. Uw kind kan ook  kennismaken met de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk naar de polikliniek.

PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Het is belangrijk dat uw kind goed voorbereid is op de behandeling. Daarom gaat u voor de opname naar de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Deze afdelingen is op onze locatie in ’s-Hertogenbosch.

De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt 1 uur. U kunt eventuele vragen over de ingreep stellen aan de afdeling POS/Intake.

Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat uw kind goed voorbereid is op de behandeling. Daarom gaat u voor de opname naar het Centraal Apotheek Punt (CAP).

Het bezoek aan het CAP duurt  20 minuten. Let op! Ook als uw kind geen medicijnen gebruikt, moet u naar het CAP gaan. Om u voor te bereiden op het gesprek, kunt u de pagina 'Anesthesie bij Kinderen’ lezen.

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van de afdeling die de afspraak plant.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen van uw kind in de verpakking mee naar het ziekenhuis. Uw kind gebruikt tijdens de opname de eigen medicijnen. Gebruikt uw kind insuline of ‘puffers’ (medicijnen bij astma)? Neem deze ook mee.

Kleding

Soms plast een kind in hun broek door de ingreep. Neem reservekleding mee.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1.

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend. Het is daarom fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur. Uw kind gaat in een rolstoel en in eigen kleding naar het Operatiecentrum.

U gaat samen met uw kind en de verpleegkundige naar de operatieafdeling. U mag bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De behandeling vindt plaats onder algehele narcose. Dat betekent dat uw kind slaapt en niets voelt. Deze ingreep duurt meestal 10 minuten.

Na de behandeling kan uw kind last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Deze klachten komen door het slaapmiddel. De klachten verdwijnen binnen enkele uren tot soms enkele dagen. Ook kan uw kind last hebben van keelpijn. Dit komt door de buis die tijdens de operatie in de keel zat.

Wat zijn de risio's?

Er zijn bijna nooit problemen na deze operatie.

Pijnstilling

De verpleegkundige vertelt of u medicijnen tegen de pijn moet gebruiken

Eten en drinken

Uw kind mag thuis eten en drinken. Uw kind kan nog misselijk zijn door het slaapmiddel. Wacht dan nog even met eten. Zorg wel dat uw kind goed blijft drinken.

School

De dag na de behandeling mag uw kind weer naar school.

Sporten

Uw kind mag de dag na de behandeling weer sporten, gymmen of andere buitenactiviteiten doen.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft uw kind binnen 2 dagen na de behandeling:

  • hevige pijn?
  • koorts boven 39.5°C?

Dan belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. Buiten kantooruren belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Na 2 dagen belt u uw huisarts.