Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

TAMIS

TAMIS (Transanal Minimally Invasive Surgery) is een operatietechniek waarbij afwijkingen, poliepen of gezwellen (zowel goedaardig als kwaadaardig) in de endeldarm via de anus verwijderd kunnen worden.

De endeldarm (het rectum) bevindt zich in het onderste deel van de dikke darm. Als een gezwel zich in het middelste of onderste deel van de endeldarm bevindt kan de chirurg dit verwijderen met behulp van de zogeheten TAMIS techniek. Hierbij wordt u geopereerd via de anus.

Lees meer

Wanneer is TAMIS mogelijk?

 Deze techniek wordt vooral toegepast bij:

 • goedaardige gezwellen in de endeldarm
 • kwaadaardige gezwellen in de endeldarm in een heel vroeg stadium.

De TAMIS techniek kan alleen worden uitgevoerd als het gezwel niet te hoog in de endeldarm ligt, tot maximaal 15 cm hoogte vanaf de anus gemeten. Heel soms wordt de operatie ook bij een groter kwaadaardig gezwel van de endeldarm uitgevoerd. Dit betreft meestal patiënten die geen grote buikoperatie kunnen ondergaan.

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-129
Laatste revisie: 30 augustus 2023 - 13:15
Hoe verloopt de behandeling?

TAMIS

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er voor de behandeling?

Voor de operatie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie. De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de  operatie.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

De operatie wordt altijd onder algehele anesthesie gedaan. De chirurg opereert met een camera en kijkoperatie instrumenten via de anus. Tijdens die procedure wordt anus gevuld met koolzuurgas om goed zicht te hebben op de afwijking.

Heel soms blijkt tijdens de operatie dat het toch niet mogelijk is om de TAMIS techniek toe te passen. Op dat moment moet alsnog tot een buikoperatie worden overgegaan. Dit gebeurt alleen wanneer dit echt nodig. In het operatiegesprek voor de operatie bespreekt de chirurg dit nog met u. 

De operatie duurt ongeveer 60 minuten.

Darmstelsel

 

Wat gebeurt er na de behandeling

Tijdens de operatie krijgt u een blaaskatheter. Meestal wordt deze vlak na de operatie of in de ochtend na de operatie al verwijderd. De dag na de operatie mag u weer gewoon eten en drinken.

Als alles goed gaat mag u de volgende dag naar huis; soms al dezelfde dag. Ook als u nog geen ontlasting heeft gehad mag u naar huis.

Kort na de operatie kunt u pijn hebben bij de anus. Waarschijnlijk zit er de eerste week of twee weken nog bloed bij de ontlasting. En soms is het de eerste tijd na de operatie wat lastiger om uw ontlasting op te houden. Dit kan in enkele weken tot 3 maanden na de operatie verbeteren. Als er een kans is dat u door de operatie blijvend de ontlasting niet goed kunt ophouden,  wordt dit van te voren met u besproken op de polikliniek.

Weefselonderzoek

Het weefsel dat de chirurg tijdens de operatie verwijdert, wordt in het laboratorium onderzocht. Er wordt gekeken of de afwijking helemaal is verwijderd en of er toch niet onverwacht kwaadaardige cellen aanwezig zijn. De uitslag van het weefselonderzoek is meestal  5 tot 7 werkdagen na de operatie bekend. De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw chirurg. 

Als blijkt dat u een kwaadaardig gezwel in een verder stadium heeft,  kan er alsnog besloten worden tot een grote operatie. Hierbij worden dan ook de lymfklieren rondom de darm verwijderd. Als dit voor u aan de orde is dan bespreekt de chirurg dat met u. 

Wat zijn de risico's?

Bij de TAMIS-operaties komen complicaties minder voor dan bij grote buikoperaties.

Toch kunnen er zich ook bij deze operatie, een aantal complicaties voordoen:

 • Tijdens de operatie kan een grote - niet te stelpen – bloeding, of een opening naar de vrije buikholte (darmperforatie) optreden. Dan kan het nodig zijn om direct over te gaan tot een buikoperatie om het probleem op te lossen. Daarbij zal het in een aantal gevallen nodig zijn om ook een (tijdelijk) stoma (kunstmatige uitgang) aan te leggen;
 • Na de operatie kan een nabloeding ontstaan. Dit gebeurt bij ongeveer 30% van de patiënten tot 3 weken na de operatie. Het risico is vooral groter als  er bloedverdunners gebruikt worden;
 • Een andere complicatie is een ontsteking of een lekkage van de darm. Hoewel het zeer zeldzaam is, kan zo’n ontsteking of slechte genezing het aanleggen van een stoma nodig maken. Dit is dan meestal een tijdelijk stoma;
 • Door sterke bindweefselvorming op het inwendige litteken kan soms op langere termijn vernauwing van de darm optreden. Dit wordt meestal opgelost door het litteken op te rekken via endoscopie (het onderzoek met de flexibele slang via de anus).
 • In een zeldzaam geval ontstaat er tijdens het verwijderen van de poliep een gaatje in de endeldarm. Als dit niet goed gesloten kan worden, wordt alsnog een operatie uitgevoerd waarbij de gehele endeldarm wordt verwijderd. Als het kan zal er een aansluiting gemaakt worden met de darm, maar het kan ook zijn dat u een tijdelijk of definitief stoma krijgt.

Ongeveer 1 week na de operatie komt u terug op de polikliniek Chirurgie. De uitslag van het weefselonderzoek wordt dan met u besproken.

U krijgt regelmatig een endoscopie om te controleren of het verwijderde gezwel wegblijft en of er geen andere gezwellen in de darm ontstaan. In sommige gevallen wordt  het onderzoek uitgebreid met bloedonderzoek en scans of echo. Hoe dit controle traject er voor u uit ziet, bespreekt de chirurg met u  wanneer u na de operatie op de poli komt.

Als dit voor u van toepassing is, krijgt u ook een afspraak bij uw verpleegkundig specialist. U komt dan na 3 maanden terug op de polikliniek. Samen met u bespreekt de verpleegkundig specialist of u zich voldoende hersteld voelt en of er nog aanvullende zorg nodig is. Daarna wordt u terugverwezen naar uw behandelend arts. Dit is de arts die u naar de chirurg heeft verwezen. 

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling Chirurgie, telefoonnummer (073) 553 20 23.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05 of naar het Oncologisch Centrum (073) 553 82 25.