Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Strekpeesoperatie

Bij een strekpeesletsel hecht de plastisch chirurg de beide strekpeesuiteinden aan elkaar met sterk hechtmateriaal. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code PCH-731a
Laatste revisie: 19 december 2023 - 14:29
Hoe verloopt de behandeling?

Strekpeesoperatie

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Bij voorkeur vindt de operatie zo snel mogelijk na het ontstaan van het letsel plaats. De plastisch chirurg hecht de beide strekpeesuiteinden aan elkaar met sterk hechtmateriaal.

Als het strekpeesletsel al wat langer geleden is ontstaan, kan het zijn dat de peesuiteinden zijn teruggetrokken. Ze zijn dan niet meer te hechten. In dat geval plaatsen we een pees uit de onderarm of voet om het te herstellen. Een andere mogelijkheid is om de strekpees te herstellen door een pees uit de directe omgeving (een peestranspositie).

Letsel van één of meerdere strekpezen bij reumatoïde artritis vraagt om een speciale benadering. De plastisch chirurg bepaalt in nauw overleg met de reumatoloog en de handtherapeut van het Hand-Pols Expertise Centrum het (na)behandelingstraject.

Risico's

Complicaties treden niet vaak op. Een operatie aan de hand en pols kan gecompliceerd worden door een nabloeding, infectie, koude-intolerantie en een vegetatieve ontregeling van de hand.

Een andere complicatie na een operatief herstel van een strekpeesletsel is het knappen van de peesnaad tijdens de eerste negen weken. Om de kans op complicaties te verkleinen is goede begeleiding door een handtherapeut van groot belang.

Direct na de operatie leggen we een gipsspalk aan. Een handtherapeut van het Hand en Pols Expertisecentrum maakt later een zogenaamde dynamische spalk. We starten dan direct met specifieke oefeningen in de spalk.

De nieuwe verbinding is pas na 6 tot 9 weken stevig. Dan pas is de pees genezen. In de eerste 6 weken zijn de hechtingen nog niet stevig genoeg om de vinger onbeschermd te gebruiken. Vandaar dat we uw vinger, hand en/of pols vastzetten in een gipsspalk of dynamische spalk. De handtherapeut begeleidt u verder de 3 maanden na de operatie.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 15. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling

Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

Na ongeveer 1 week komt u op controle bij de handtherapeut. Na 3 maanden komt u op controle bij de plastisch chirurg!

Plastisch Chirurgen

Alle plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn geregistreerd in Nederland. Ook zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Dit betekent dat ze volgens de regels van deze vereniging werken. Voor u als patiënt betekent dit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven. Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.