Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Staaroperatie (Operatiecentrum)

Bij een staaroperatie wordt de kern van de lens vergruisd met ultrageluidsgolven (phako emulsificatie). Een staaroperatie kan op de polikliniek gedaan worden of in het Operatiecentrum. Deze informatie gaat over de behandeling in het Operatiecentrum.

Vervolgens wordt deze weggezogen. Het voordeel van deze techniek is dat de hele operatie door een zeer kleine opening van het oog kan gebeuren. Als de troebele lens uit het oog is gehaald, plaatst de arts vrijwel altijd een kunstlens in het oog.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Uw rechten en plichten als patiënt

Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht.

Betrokken afdelingen

Code OOG-072
Laatste revisie: 15 februari 2024 - 11:45
Hoe verloopt de behandeling?

Staaroperatie (Operatiecentrum)

Er is voor u vervolgafspraak gemaakt. U krijgt namelijk eerst nog een aantal onderzoeken en u bezoekt een aantal zorgverleners.

Het is mogelijk dat u deze zorgverleners al heeft bezocht voordat u deze informatie ontvangt. 

De polikliniek medewerker:

 • druppelt uw ogen ‘wijd’. We druppelen uw oog en kijken of uw pupil wijd (groot) genoeg is om daardoor te kunnen opereren. Na dit onderzoek kunt u niet zelf autorijden omdat u de afstand niet kunt inschatten. Komt u met auto? Neem dan een begeleider mee die u naar huis rijdt. U mag ook niet fietsen;
 • maakt eventueel een OCT. Dit is een scan van het netvlies;
 • doet een lensmeting. Hierbij meten we de diepte en de bolling van het oog. We kunnen dan de gewenste sterkte van de kunstlens berekenen die in uw oog wordt geplaatst. Bij de meting zit u met uw kin op een steun en uw voorhoofd tegen een band en kijkt u in een lampje. Het onderzoek duurt 5 minuten en is niet pijnlijk.

Contactlenzen

Draagt u contactlenzen? Dan mag u deze een langere tijd voor de lensmeting niet in.

 • Zachte lenzen 3 dagen voor de lensmeting.
 • Harde lenzen 1 week voor de lensmeting.
 • Nachtlenzen 2 weken voor de lensmeting.

Premium lenzen

Naast het plaatsen van een standaard implantlens bestaan er tegenwoordig ook lenzen die de cilinder of het leesgedeelte kunnen corrigeren. Deze lenzen noemen we premium lenzen. Niet iedere situatie en niet alle ogen zijn hiervoor geschikt. De oogarts informeert u hierover als dit bij u mogelijk is.

Komt u in aanmerking voor premiumlenzen tijdens de operatie en draagt u nu contactlenzen? Dan mag u deze een langere tijd voor de lensmeting niet in.

 • Zachte lenzen, 2 weken voor de meting.
 • Harde lenzen, 4 weken voor de meting.

Oogarts

Daarna komt u bij de oogarts. Deze kijkt via een spleetlamp naar de lens aan de binnenkant van uw oog. De oogarts bepreekt met u het definitieve plan door. Welk oog wordt het eerst geopereerd? Wat zijn de risico’s?

Heeft de arts ook goedkeuring gegeven voor de operatie? Dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u een afspraak thuisgestuurd voor een pre-operatieve screening door de anesthesioloog.

Afspreken van de operatiedatum

De operatiedatum wordt telefonisch met u afgesproken. In principe gaat u na de behandeling op dezelfde dag weer naar huis. 

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk naar het planbureau: (073) 553 60 54. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Bel dan minimaal 24 uur van tevoren naar het planbureau om te bespreken of de operatie door kan gaan.

Wat moet u voor de operatie thuis regelen?

Als eerste moet u thuis al een aantal zaken regelen.

 • Vraag of een familielid/kennis met u meegaat op de dag van de operatie. Na de operatie kunt u niet zelf autorijden en zou het fijn zijn als iemand u ook weer naar huis brengt.
 • Dat er iemand bij u blijft wanneer u thuis komt. Uw geopereerde oog is namelijk afgeplakt. U kunt hierdoor uw bril niet of moeilijk dragen.
 • Het is zinvol dat u paracetamol tabletten in huis heeft. Hoewel medicijnen voor de pijn vaak niet nodig zijn, is het goed dat u deze in huis heeft. Paracetamol kunt u zonder recept kopen bij drogist of apotheek.
 • U moet na de operatie uw oog druppelen. Dit kunt u zelf doen of bijvoorbeeld een familielid. Bij de apotheek zijn ook hulpmiddelen verkrijgbaar om zelfstandig uw oog te druppelen, bijvoorbeeld een druppelbril. De apotheek kan u hierover een persoonlijk advies geven.

Waar let u nog meer op?

 • Doe geen make-up of gezichtscrème op.
 • Draag makkelijk zittende kleding en liever geen korset.
 • Laat uw sieraden en andere waardevolle spullen thuis.
 • Neem een brillenkoker mee.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Nuchter

Het kan zijn dat u voor de operatie nuchter moet zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake).

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

Op de verpleegafdeling ontvangt de verpleegkundige u en legt u de gang van zaken op de afdeling uit. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de verpleegkundige bespreken. De verpleegkundige geeft u medicijnen in het oog dat geopereerd wordt. Eventueel krijgt u een rustgevend medicijn. Deze voorbereidingen nemen ongeveer 1 tot 1½ uur in beslag.

De verdoving

Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de operatiekamer. Hier krijgt u de verdoving toegediend. Uw oogarts en de anesthesioloog hebben van tevoren al met u gesproken over de verdoving. De verdoving kan op 3 manieren worden gegeven:                            

 • Met algehele anesthesie. Bij algehele anesthesie doet u uw eventueel gebitsprothese uit. Heeft u een gehoorapparaat, dan moet u dit aan de zijde van uw te opereren oog uit doen.
 • Met een prik bij het oog. Hierbij voelt u niets van de operatie en vaak ziet u ook niets. In overleg met de anesthesioloog krijgt u soms vooraf een kortwerkend roesje, waardoor u de prik vrijwel niet voelt.
 • Met druppels in het oog. Hierbij voelt u niets van de operatie maar blijft u wel zien. Ook kunt u het oog nog bewegen.

Tijdens de behandeling

Tijdens de operatie vergruist de arts de kern van de lens met ultrageluidsgolven. Deze techniek noemen we phako emulsificatie. Vervolgens wordt het gruis weggezogen. Het voordeel van deze techniek is dat de hele operatie door een zeer kleine opening van het oog gebeurt. Als de troebele lens uit het oog is gehaald, plaatst de arts vrijwel altijd een kunstlens in het oog. U heeft geen hechtingen in uw oog. 

Uitslaapkamer

Na de operatie brengen wij u naar de uitslaapkamer. Net als tijdens de operatie controleren we voortdurend uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte. Zodra u wakker bent en u zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Direct na de operatie is het zicht aan het geopereerde oog nog niet optimaal of bruikbaar. Ook wordt uw geopereerde oog afgeplakt met een doorzichtig kapje.

We spreken met u na de operatie de nazorg door. Het is fijn als daar iemand van uw familie of mantelzorger bij kan zijn.

Na de operatie neemt u uw gebruikelijke medicijnen gewoon in. Denk hierbij ook aan uw oogdruppels. Na de operatie kunnen de oogleden of het oog rood zien als gevolg van de plaatselijke verdoving of de operatie.

Zijn de controles gedaan en voelt u zich goed? Dan mag u naar huis. U krijgt de 2 eigen flesjes Dexamethason® en Yellox® mee naar huis.

Wat zijn de risico's?

Staaroperaties worden vaak gedaan. Ook op zeer hoge leeftijd is dit nog goed mogelijk. Al is het risico op complicaties klein, geen enkele operatie is zonder risico's. Toch kan het gebeuren dat een operatie moeilijker verloopt dan de arts verwacht.

 • Het kan gebeuren dat het lenskapsel tijdens de operatie breekt. Dan moet de arts een ander soort kunstlens plaatsen dan de bedoeling was. In uitzonderlijke gevallen is een tweede operatie nodig. Het eindresultaat is vrijwel altijd goed.
 • Verkeerde sterkte of verkeerde plaatsing van de kunstlens.
 • Soms kunnen niet alle lensresten worden verwijderd.

Na de operatie kunnen de volgende complicaties optreden:

 • Verhoogde oogboldruk waardoor u hoofd- of oogpijnklachten kunt krijgen.
 • Kneuzing van het oog of de oogleden.
 • Allergische reactie op het gebruikte geneesmiddel.
 • Vertroebeling van het hoornvlies (cornea).
 • Bloeding in het oog.
 • Vochtophoping in het centrum van het netvlies in de gele vlek, waardoor u tijdelijk wazig ziet.
 • Netvliesloslating, waardoor u meestal blijvend slechter gaat zien.
 • Infectie in het oog (endoftalmitis). Dit kan leiden tot blindheid of zelfs tot het weghalen van het pijnlijk oog.

Deze complicaties komen zelden voor.

Nastaar

Soms treedt na de operatie ‘nastaar’ op. Hierbij wordt het achterste deel van het lenskapsel troebel. Het achterste deel van het lenskapsel is bij de operatie in het oog achter gebleven. Hierop steunt de kunstlens. Doordat dit deel troebel wordt, kan het licht het netvlies niet meer bereiken en gaat u weer wazig zien. Nastaar is met een eenvoudige en pijnloze laserbehandeling snel te verhelpen.

Druppelen

Wanneer u thuis bent, mag u volgende ochtend het doorzichtig kapje er zelf afhalen. Bij pijn, kunt u paracetamol nemen. U mag maximaal 3x per dag 1000 mg.

De ochtend na de operatie begint u met het druppelen van het geopereerde oog. U druppelt op de voorgeschreven tijden met Dexamethason en Yellox. Deze druppels kunt u na de operatie ophalen bij de Jeroen Bosch Apotheek.

1e en 2e week

Druppelt u 3x per dag 1 druppel

(Bijvoorbeeld ongeveer om: 08.00 uur - 15.00 uur en 22.00 uur).

3e week

Druppelt u 2x per dag 1 druppel

(Bijvoorbeeld ongeveer om: 08.00 uur - 20.00 uur).

4e week

Druppelt u 1x per dag 1 druppel.

Na de 4e week stopt u met druppelen.

Wanneer u het prettig vindt, kunt u het onderstaand schema uitprinten om het druppelen af te kruisen.

Ga naar het schema

Het komt vaak voor dat u na het stoppen met druppelen het gevoel van een droog oog heeft. Dit verdwijnt vaak weer vanzelf.

Hoe druppelt u uw oog?

 • Was eerst uw handen.
 • Houd uw hoofd iets schuin achterover of ga liggen.

Trek het onderste ooglid voorzichtig naar beneden; er vormt zich een kuiltje midden achter de onderste ooglidrand.

 

trek het onderooglid naar voren om het oog te druppelen

Laat de druppel in het kuiltje vallen.

 

oogdruppel in het kuiltje laten vallen
Sluit uw oog en druk met uw vinger in uw ooghoek de traanbuis even dicht.
Het oog sluiten en met de vinger de ooghoek de traanbuis dichtdrukken

U kunt ook de app OOGdruppelen downloaden. In deze app wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u moet druppelen. De app OOGdruppelden is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Adviezen voor thuis

De eerste dagen na de operatie kunt u zwevende vlekjes of lichtsensaties of streepjes in het beeld zien. Dit komt vaker voor, u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. 

 • Doe het de eerste week na de operatie rustig aan. U kunt gewoon uw dagelijkse dingen doen.
 • Uw oog kan rood en gezwollen zijn. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.
 • Uw oog is de eerste dagen nog gevoelig. Dit verbetert wanneer u de ogen druppelt.
 • Het kan zijn dat u nog een aantal dagen wazig ziet. Het is dus normaal dat uw zicht na de operatie niet meteen helder is.
 • De eerste week niet zwaar tillen, hoesten en flink persen. Voorzichtig bukken mag wel.
 • De eerste week na de operatie mag u niet zwemmen of in de sauna gaan.
 • Gebruik de eerste week geen oog make-up.
 • Het dragen van een bril kan u helpen om niet per ongeluk aan het oog te zitten. Soms ziet u beter zonder bril. In dat geval mag u uw bril afzetten.
 • Om te voorkomen dat u in uw slaap in het oog wrijft, is het verstandig om de eerste week lang ‘s nachts het oogkapje voor te doen.
 • Het kan zijn dat u moet wennen aan het licht. Dit komt doordat u een kraakheldere kunstlens in uw oog heeft gekregen. Het kan prettig zijn een zonnebril te dragen.
 • We geven u het dringende advies om tot aan de eerste controle niet zelf auto te rijden. Kort na de operatie kunt u nog niet optimaal in de verte zien of lezen. Tijdens de controle overlegt u met de oogarts of het weer kan. Fietsen mag wel.
 • Het is erg belangrijk dat u de huid rondom uw oog en oogleden goed schoonmaakt.  

Schoonmaken van uw oog

Maak in de 1e week de huid rond uw oog en oogleden goed schoon.

 • Was eerst uw handen.
 • Maak een schoon doekje dat niet pluist, vochtig met leidingwater.
 • Wrijf de huid rond het oog en oogleden voorzichtig schoon, zonder op uw oog te drukken.
 • Wrijf niet in uw oog.

Bril

Na de operatie klopt de sterkte van uw bril niet meer. Wat kunt u dan het beste doen met uw bril tot aan de controle?

U heeft een aantal keuzes.

 • Laat het glas aan de geopereerde kant eruit halen door de opticien.
 • Zet uw bril af en gebruik hem alleen tijdens het lezen.
 • Koop een (tijdelijke) leesbril.

Wat doet u bij problemen thuis?

U belt naar het ziekenhuis, wanneer u na de behandeling:

 • een pijnlijk, rood oog krijgt;
 • plotseling waziger gaat zien, waardoor u slechter ziet dan vlak na de operatie;
 • forse lichtflitsen;
 • andere verschijnselen, zoals: ‘hap uit het beeld’, ‘gordijn voor het oog’;
 • klachten heeft van hoofdpijn, misselijkheid en braken.

U belt tijdens kantooruren naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60. Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

We maken 2 controleafspraken met u. Eén afspraak voor in de eerste week na de operatie en één voor 4 tot 6 weken na de operatie.

 • De eerste controle na uw staaroperatie is telefonisch. Voor deze afspraak hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. We hebben met u een tijdstip afgesproken waarop wij u bellen. Dit kan iets eerder of later zijn. 
 • De assistent(e) die u belt, informeert hoe het met u de afgelopen dagen is gegaan. Ook zal zij u een aantal vragen stellen. Als u vragen heeft, kunt u deze ook op dat moment stellen. U kunt de vragen vooraf al voor uzelf opschrijven. 
 • Heeft u tot aan de eerste controle klachten zoals eerder beschreven, of twijfelt u? Dan kunt u natuurlijk altijd bellen. We kijken dan of het noodzakelijk is dat u wel naar de polikliniek komt voor uw controleafspraak.
 • In enkele gevallen is het nodig dat u wél naar het ziekenhuis komt voor de eerste controle. Dit bespreken wij dan met u.
 • Bij de 2e controleafspraak, na 4 tot 6 weken, komt u op controle bij de optometrist.

Wordt u nog aan uw ander oog geopereerd, dan is de 2e controleafspraak pas 4 tot 6 weken na de 2e oogoperatie.

Oogmetingen

Kort na de operatie kunt u nog niet goed in de verte zien of lezen. Het is een normaal verschijnsel om een donker randje opzij in beeld te zien. Meestal is dit verschijnsel in enkele weken weer verdwenen, maar kan soms langer aanhouden.

De optometrist controleert of de geopereerde ogen goed zijn hersteld. De optometrist meet de oogdruk, bepaalt het gezichtsvermogen en doet een meting voor een voorlopige brilsterkte. Hiermee gaat u naar de opticien. Deze meet de definitieve sterkte van uw brillenglas. De sterkte moet meestal worden aangepast.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.