Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Behandeling

Sluiten van het trommelvlies (tympanoplastiek of myringoplastiek) bij kinderen

De KNO-arts kan op 2 manieren het gaatje in het trommelvlies van uw kind sluiten.

De ene techniek heet tympanoplastiek, de andere myringoplastiek. Bij een tympanoplastiek sluit de arts het trommelvlies en herstelt de arts ook de gehoorbeentjes als dat nodig is. Bij myringoplastiek sluit de arts alleen het gaatje in het trommelvlies. Welke operatie uw kind krijgt, hangt af van de persoonlijke situatie. De KNO-arts bespreekt dit met u. 

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs, en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Code KIN-745
Laatste revisie: 29 november 2023 - 10:03
Hoe verloopt de behandeling?

Sluiten van het trommelvlies (tympanoplastiek of myringoplastiek) bij kinderen

Reden behandeling

Als er een gaatje in het trommelvlies van uw kind zit, is er minder trommelvlies over om het geluid op te vangen. Daardoor wordt het horen van uw kind minder. Ook kan bij een gaatje in het trommelvlies zwem-, bad- en douchewater direct in het middenoor lopen. Hierdoor kan uw kind een oorontsteking krijgen.

Het oor

Dwarsdoorsnede van het binnenoor

Tympanoplastiek

Tympanoplastiek is een behandeling waarbij het gaatje in het trommelvlies dicht wordt gemaakt. Hiervoor wordt een stukje kraakbeen en/of kraakbeenvlies van de gehoorgang of oorschelp gebruikt. Ook kan het gaatje dichtgemaakt worden met een vlies van een dichtbij liggende spier. Dit wordt dan onder het gaatje gelegd. Wanneer het nodig is, worden ook de gehoorbeentjes hersteld. De gehoorbeentjes zijn 3 zeer kleine botjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Deze 3 botjes zijn samen met het trommelvlies heel belangrijk bij het horen van geluid. Na een oorontsteking kunnen het trommelvlies en de gehoorbeentjes beschadigd raken, waardoor uw kind slechter hoort. Met behulp van een tympanoplastiek wordt deze beschadiging hersteld, waardoor het gehoor van uw kind meestal beter wordt.

Myringoplastiek

Bij een myringoplastiek gaat het ook om het repareren van een gaatje in het trommelvlies. Het verschil met een tympanoplastiek is dat het hier alleen om een gaatje in het trommelvlies gaat. De gehoorbeentjes zijn dus in orde. Het gaatje in het trommelvlies wordt dichtgemaakt met een stukje kraakbeen en/of kraakbeenvlies, of met een vlies van een spier.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een operatie en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling.

Daarom wordt u voor het onderzoek gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die uw kind (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over de thuissituatie en de gezondheid van uw kind.

De anesthesioloog kan het nodig vinden dat u met uw kind naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt.  Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Lees voor een goede voorbereiding van tevoren de informatie Anesthesie bij Kinderen. U kunt eventuele vragen stellen tijdens uw gesprek met de POS-medewerker. 

Informatieboekje

Op de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Nuchter zijn voor kinderen t/m 16 jaar

Opereren kan alleen als uw kind nuchter is. ‘Nuchter’ betekent dat de maag van uw kind leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van de maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.
Om te zorgen dat uw kind nuchter is, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag normaal eten en drinken. 

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag niets meer eten, ook geen snoepjes. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken. 
 • Uw kind mag geen melk(producten), koolzuurhoudende dranken en roosvicee meer drinken.
 • Uw kind mag nog wel drinken: water, helder appelsap, ranja, thee met suiker (zonder melk) en/of een waterijsje (bv. raketje). 
  • Weegt uw kind minder dan 10 kg, dan mag het maximaal 50 ml per uur drinken.
  • Weegt uw kind meer dan 10 kg, dan mag het maximaal 100 ml per uur drinken.

Tot 4 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag nog borstvoeding drinken.

Vanaf 1 uur voor het tijdstip van de behandeling:

 • Uw kind mag niets meer  drinken. Uw kind mag nog wel kauwgom kauwen, maar deze niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als uw kind naar de behandeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag nog wel.

Het is belangrijk dat u deze regels goed opvolgt, omdat anders de behandeling niet door kan gaan.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Neem ook eventueel insuline, glucosemeter met toebehoren en puffer mee. Het kan zijn dat uw kind de puffer nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder vraagt de verpleegkundige enkele bijzonderheden en meet de temperatuur van uw kind. 

Uw kind krijgt uit voorzorg een zetpil tegen de pijn. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de verpleegkundige bespreken.

Uw kind krijgt voor de operatie van de verpleegkundige een operatiehemd aan en bij het Operatiecentrum een operatiemutsje op. Daarnaast krijgt uw kind een armbandje om met zijn of haar naam erop. Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Eenmaal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. 

Tijdens de behandeling

Tympanoplastiek

De KNO-arts kan de behandeling inwendig of uitwendig doen. Een inwendige behandeling gaat via de gehoorgang. Een uitwendige behandeling gaat door een kleine snee aan de achterkant van het oor van uw kind te maken. Deze snee wordt na de behandeling met hechtingen dichtgemaakt. Voor het herstellen van de keten van gehoorbeentjes, kan de arts gebruik maken van kunststof gehoorbeentjes of in sommige gevallen van donormateriaal van uw kind. Na de behandeling heeft uw kind een oortampon in de gehoorgang en een verband om zijn of haar oor. Om ervoor te zorgen dat de oortampon niet aan het trommelvlies plakt, plaatst de arts eventueel siliconen plaatjes tussen het trommelvlies en de oortampon. De siliconen plaatjes zijn flexibele strookjes van 3 millimeter lang. Bij de controle verwijdert de arts de siliconen plaatjes weer.

Als het een klein gaatje is, kan de KNO-arts een stukje kraakbeen uit de oorschelp te gebruiken om het trommelvlies te sluiten. Met een klein huidboortje haalt de arts een beetje kraakbeen weg aan de voorzijde van de oorschelp, voor de gehoorgang. Vervolgens plaatst de KNO-arts dit in het gaatje in het trommelvlies.

Myringoplastiek

Ook deze behandeling gebeurt via de gehoorgang of door een kleine snee aan de achterkant van het oor van uw kind. Soms maakt de arts alleen gebruik van een soort trechtertje. Het trechtertje wordt via de gehoorgang ingebracht, waardoor er uitwendig geen littekens ontstaan. Met behulp van instrumenten en een transplantatielapje of kraakbeen wordt het gaatje in het trommelvlies dichtgemaakt.

Tijdens de behandeling wacht u bij het Operatiecentrum. Als uw kind op de uitslaapkamer is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts over het verloop van de behandeling.

Na de behandeling gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer. De anesthesioloog bepaalt wanneer uw kind terug mag naar de afdeling Kinderdagbehandeling. De verpleegkundige komt u en uw kind ophalen. Uw kind heeft een gaasje in de gehoorgang en een pleister op het oor. Het oor kan nog wat nabloeden, dan leggen we een drukverband aan. 

Op de afdeling

Meestal mag uw kind weer snel beginnen met drinken en daarna eten. Als uw kind voldoende is opgeknapt, haalt de verpleegkundige het infuusnaaldje uit de arm.

Na de behandeling komt de behandelend arts op de afdeling. Het is mogelijk dat u de arts ook al heeft gezien na de behandeling op de uitslaapkamer.

Risico's

Bij alle behandelingen kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze behandeling de normale risico’s op complicaties, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor. Daarnaast is er een meer specifieke, ingreepgebonden complicatie mogelijk. Heel zelden treedt er aan de behandelde zijde een beschadiging op van de smaakzenuw.

Naar huis

Als alles goed gaat, mag uw kind dezelfde dag weer naar huis. Meestal is dit tussen 16.00 en 18.00 uur.

Uw kind mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat uw kind vanwege de narcose nog last heeft van misselijkheid. Wacht dan nog even met eten. Het is wel belangrijk dat uw kind goed blijft drinken.

Wanneer uw kind een hoofdverband heeft, haalt u deze er de volgende dag thuis af. De verpleegkundige heeft u verteld hoe u dit kunt doen.

Er kan na de behandeling nog een aantal dagen vocht uit het oor komen. Dit kan soms bloederig zijn. De KNO-arts kan besluiten dit te behandelen met oordruppels of een antibioticakuur.

Adviezen voor thuis

Onderstaande adviezen zijn belangrijk voor de genezing en verminderen de kans op complicaties:

 • Omdat het nieuwe trommelvliesje niet kan worden gehecht, maar wordt vastgeplakt, is het belangrijk dat uw kind de neus niet snuit. Anders bestaat het risico dat het nieuwe vliesje wordt los geblazen. Daarom mag uw kind na de behandeling 4 weken niet tillen en persen.
 • Probeer niet te hoesten, niet te bukken en laat uw kind geen onverwachte bewegingen maken met het hoofd.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling. 

Eten en drinken

Laat uw kind eerst licht verteerbare voeding eten. Dit kunt u steeds meer opbouwen naar normaal eten. 

Douchen

 • Wees voorzichtig met douchen! Er mag geen water in het geopereerde oor komen.
 • De haren van uw kind mogen pas gewassen worden als de oortampon is verwijderd. Gebruik dan nog wel een oordop of een bekertje over het oor.

Naar buiten

Uw kind mag de dag na de behandeling weer naar buiten. Om te voorkomen dat het nieuwe vliesje loslaat, mag uw kind geen actieve lichaamsbeweging uitvoeren. Let dus ook op met buitenspelen.

School

Na controle op de polikliniek mag uw kind weer naar school. Dit is na 1 week.

Sporten en zwemmen

De KNO-arts overlegt met u wanneer dit weer mag.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

 • Bij hevige pijn
 • Koorts boven 39,5° C?

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt uw kind vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft uw kind pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na 1 week komt uw kind op controle. Dan worden de hechtingen en de oortampon verwijderd. Daarna wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Bij vragen kunt u bellen naar de:  

 • de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. 
 • de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.