Headerafbeelding
Muurschildering van Gerard de Buyne
Behandeling

Opname Kinderafdeling voor zuigelingen die veel huilen

Als uw zuigeling meer huilt dan u normaal vindt, kan de kinderarts besluiten om hem of haar op te nemen op de Kinderafdeling.

Tijdens de opname willen we het huilgedrag in kaart te brengen om vervolgens te kijken wat er nodig is om het huilen te verminderen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code KIN-775
Laatste revisie: 16 augustus 2023 - 15:40
Hoe verloopt de behandeling?

Opname Kinderafdeling voor zuigelingen die veel huilen

Als u met uw zuigeling op de kinderafdeling komt, heeft u eerst een uitgebreid gesprek met de verpleegkundige en de medisch pedagogisch zorgverlener. Zo krijgen zij een goed beeld van de situatie. Tijdens dit gesprek geven we u meestal het advies om thuis te gaan slapen. U kunt thuis tot rust komen, zodat u na de opname uitgerust kunt starten in uw thuissituatie.

In de eerste 48 uur van de opname gaan we uw zuigeling heel goed observeren. We kijken met zoveel mogelijk verschillende momenten mee, dit doen we om een goed beeld te krijgen van het huilgedrag.

Het medisch team is alert op signalen van een lichamelijke oorzaak voor het huilen, al is dit zelden het geval. Om het gedrag zo duidelijk mogelijk vast te leggen houden we een lijst bij waarin staat wanneer uw zuigeling wakker is, slaapt of huilt. Op de 1e of 2e dag komt een kinderfysiotherapeut langs. Zij kijkt naar de lichamelijke ontwikkelingen van uw zuigeling. Daarnaast neemt de medisch pedagogisch zorgverlener contact op met het consultatiebureau. Dit gebeurt alleen als u toestemming geeft. We doen dit om de zorg rond uw zuigeling af te stemmen.

Na de 48 uur observatie spreekt u met de arts over de resultaten van deze observatieperiode.

In dit gesprek wordt er ook, in goed overleg met u als ouders, een plan gemaakt om te kijken wat er nodig is om grip te krijgen op het huilen van uw zuigeling. Dit plan zullen we de eerste dagen samen met u uitvoeren op de kinderafdeling. Hierna volgt er een nieuw gesprek met de arts, waarbij we gezamenlijk het plan bespreken. Samen met u bekijken we wanneer u met uw zuigeling naar huis kunt.

Na het ontslag neemt de medisch pedagogisch zorgverlener opnieuw contact op met het consultatiebureau om het vervolg voor de thuissituatie te bespreken.