Headerafbeelding
Patiënt wordt geopereerd aan zijn hand op de Poliklinische Operatiekamer
Behandeling

Operatie losmaken van tegen elkaar geplakte pezen (Adhesiolysis)

Door een wond of operatie in het verleden kunnen pezen aan elkaar plakken.

Doordat de pezen tegen elkaar plakken, kunnen meerdere vingers niet meer buigen of strekken. Met een operatie kan de plastisch chirurg de pezen losmaken.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code PCH-099
Laatste revisie: 19 december 2023 - 14:28
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie losmaken van tegen elkaar geplakte pezen (Adhesiolysis)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

De plastische chirurg doet de laatste controles en dan de operatie. De operatie gebeurt onder verdoving van de gehele arm of onder plaatselijke verdoving. Als de hele arm is verdoofd, wordt er ook onder bloedleegte geopereerd. Dat betekent dat de bloeddrukband om de bovenarm strak wordt opgepompt. Hierdoor komt zo min mogelijk bloed in het operatieveld. De chirurg kan zo de fijne structuren van de hand beter zien. Door de verdoving van de arm voelt u de strakke band niet. Indien u de band toch voelt, moet u dit doorgeven. Dan kunt u hiervoor extra pijnstillers krijgen.

Als de operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving, wordt er niet onder bloedleegte geopereerd. De verdoving zelf zorgt dat er minder bloedverlies is in het operatie gebied. De chirurg vraagt u af en toe om de vinger of vingers te bewegen om het resultaat te beoordelen.

Bij de operatie bent u wakker, maar u kan niets zien. Na de ingreep krijgt u een drukverband.

De operatie duurt ongeveer een uur.

Wat gebeurt er na operatie?

Na de operatie gaat u heel kort naar de uitslaapkamer.

Meestal moet u de volgende dag na de operatie starten met de handtherapie om opnieuw samenplakken van de pezen te voorkomen. U zult veel overdag én 's nachts moeten oefenen. Uw handtherapeut legt dat aan u uit.

Wat zijn de risico’s?

Op de polikliniek Plastische Chirurgie zijn de risico's met u besproken. Na de operatie kunt u een infectie of nabloeding krijgen. Ook kunnen zenuwen in uw hand beschadigen. Iedere schade aan de hand (inclusief operatie) heeft een hele kleine kans op ontwikkeling van een pijnsyndroom, dat heet dystrofie. De kans op deze complicaties is klein.

Ontslag en herstel thuis

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich moe voelen na de operatie. Ook kan uw reactievermogen wat langzamer worden. De adviezen die wij u geven helpen u om te herstellen. Ook hebt u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie.

Leefregels en adviezen voor thuis

 • U mag pijnstilling gebruiken, volgens het voorschrift van de anesthesist.
 • In verband met de narcose kunt u de eerste paar dagen wat sneller moe zijn en reageert u misschien wat trager. Uw eetlust kan ook wat minder zijn.
 • Houd de mitella 24 uur om tot de verdoving helemaal is uitgewerkt.
 • Het drukverband mag u er na 2 dagen afhalen. Hierna mag u douchen. Maak de wond goed droog en plak er een nieuwe pleister op. Houd daarna de wond droog tot aan de volgende controle afspraak.
 • De hechtingen worden verwijderd in overleg met de behandelend arts. Dit is meestal na 2 weken.
 • Houd in rust de arm hoog. Leg 's nachts uw arm op een kussen.
 • U mag oefenen volgens voorschrift van de arts.
 • U mag 2 weken geen zwaar, vies of nat werk uitvoeren.
 • U mag 2 weken niet sporten.

(In de tekst die aangeleverd is staat :
Sporten en bewegen: 8-12 weken niet sporten)
Werken:
Twee voorstellen die we beiden kunnen gebruiken:

 • Eén, als er geen (hoogstwaarschijnlijk) bedrijfsarts aan te pas komt.

Wij raden u aan niet te werken tot aan uw eerste controleafspraak.

Het is een advies, geen wet/must!

 • Eén waarbij je weet dat iemand langere tijd uit de running is

Wij raden u aan om in de eerste weken na de operatie niet te werken. U kunt samen met uw bedrijfsarts hiervoor een plan opstellen.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Ongeveer 2 weken na de operatie komt u op controle van de wond en worden de hechtingen verwijderd. Het kan zijn dat de handtherapeut deze controle doet en dat u pas 6-8 weken na de operatie een controle heeft bij de plastische chirurg.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven. Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.