Headerafbeelding
Afdeling Plastische chirurgie
Behandeling

Operatie bij een skiduim

Bij een skiduim scheurt, verrekt of verslapt de gewrichtsband aan de binnenzijde van de duim.  De plastisch chirurg kan dit met een operatie herstellen.

Een skiduim ontstaat vaak door een ongeluk, val of herhaalde belasting van de duim. Soms is er naast een beschadigde band ook een botbreuk. Als de kans klein is de duim door alleen rust herstelt, stelt de arts een operatie voor.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code PCH-098
Laatste revisie: 3 augustus 2021 - 10:26
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij een skiduim

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

De chirurg doet de laatste controles en opereert u daarna. U bent wakker tijdens de operatie, maar u kunt er niets van zien.

Tijdens de operatie wordt een strakke bloeddrukband aangelegd om uw arm. Hierdoor stroomt er zo min mogelijk bloed door de hand stroomt. De chirurg kan dan de fijne structuren van de hand beter zien. Dit noemen we bloedleegte. Door de verdoving van uw arm voelt u de strakke band niet. Als u de band toch voelt, vragen we u dit aan te geven. U kunt hier dan extra pijnstilling voor krijgen.

Tijdens de operatie wordt duidelijk of de band gehecht kan worden of aan het bot bevestigd moet worden met een botanker.

De operatie duurt ongeveer een uur. Na de ingreep wordt een gipsverband aangelegd.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Wat zijn de risico's?

Tijdens de operatie kan een kleine gevoelszenuw van de achterzijde van de duim worden beschadigd.

Na de operatie kunt u een infectie of nabloeding krijgen. Iedere schade aan de hand (inclusief operatie) heeft een hele kleine kans op ontwikkeling van een pijnsyndroom, dat heet dystrofie. De kans op deze complicaties is klein.

Herstel thuis

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. Ook kunt u wat vertraagd reageren. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op problemen die kunnen ontstaan door de operatie.

Leefregels en adviezen voor thuis

 • Neem de pijnstilling in zoals de anesthesioloog u heeft voorgeschreven.
 • Zorg er bij het douchen voor dat het gipsverband droog blijft.
 • We adviseren u om de eerste 8 tot 12 weken niet te sporten. Overleg met uw handtherapeut wat uw wel en niet kunt doen.
 • We adviseren u om in de eerste weken na de operatie niet te werken. Eventueel kunt u samen met uw bedrijfsarts hiervoor een plan opstellen.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Ongeveer 1 week na de operatie heeft u een controleafspraak bij de handtherapeut. Tijdens deze afspraak wordt het gipsverband vervangen door een kleine spalk. De behandelend arts en de handtherapeut overleggen vervolgens hoe lang u deze vlinderspalk moet dragen. Ze kijken ook wanneer u kunt beginnen met handtherapie.

Als de wond met een oplosbare draad is gehecht hoeven de hechtingen niet meer te worden verwijderd. Als de hechtdraad niet oplosbaar is, verwijdert de handtherapeut de hechtdraden.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer (073) 553 60 15.