Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie bij aneurysma van de buikslagader (klassiek)

Een aneurysma (verwijding) van de buikslagader kan op 2 manieren operatief behandeld worden; met een klassieke 'open' vaatoperatie of met een endovasculaire behandeling (EVAR). Deze informatie gaat alleen over de klassieke 'open' operatie.

De groei van het aneurysma wordt in de gaten gehouden met behulp van regelmatig echografisch onderzoek. Er wordt alleen geopereerd wanneer de kans op een scheur in de wand van de buikslagader groot is. In de regel is dit het geval als het aneurysma een doorsnede heeft van meer dan 5,5 centimeter. Een operatie aan een aneurysma van de buikslagader is een operatie met een kans op grote complicaties en soms zelfs overlijden. Daarom worden de risico’s van een operatie steeds afgewogen tegen de kans op een ruptuur (scheur).

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Code CHI-057b
Laatste revisie: 27 oktober 2021 - 11:50
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij aneurysma van de buikslagader (klassiek)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Uw opname

Voor deze operatie wordt u opgenomen. U blijft ongeveer 10 tot 14 dagen in het ziekenhuis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De operatie vindt plaats in de operatiekamer en u wordt daarbij meestal onder algehele narcose gebracht.

Bij een open operatie wegens een aneurysma van de buikslagader, wordt het slechte gedeelte van het bloedvat vervangen door een kunststof bloedvat (vaatprothese). Is het aneurysma beperkt tot de buikslagader, dan wordt een ‘buisprothese’ ingehecht. Als het aneurysma doorloopt tot in de slagaders naar het bekken of de benen dan zal een broekprothese’’ (een buis met twee poten) gebruikt worden.

Voor deze operatie wordt de gehele buik opengemaakt (van maagkuiltje tot schaambeen). Bij een noodzakelijke spoedoperatie wegens een scheur (ruptuur) van een buikslagader is de operatie procedure hetzelfde. Vanwege het bloedverlies echter is de kans op complicaties of sterfte als gevolg van de spoedoperatie vanzelfsprekend groter.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere ingreep is er kans op complicaties:

 • Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig, zoals wondinfectie en bloeding;
 • Minder vaak komen trombose en longembolie, longontsteking of blaasontsteking voor; 
 • In het operatiegebied kan een veranderd gevoel optreden;
 • Ook een hartinfarct kan als complicatie optreden;
 • Er zijn ook complicaties die specifiek voorkomen bij operaties aan een slagader: een nabloeding of een afsluiting van de vaatprothese of de gebruikte ader (trombose). Als een van deze complicaties optreedt, moet soms opnieuw geopereerd worden;
 • Ook kan bij deze operatie een afsluiting van de beenvaten optreden en verlies van nierfunctie.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

De klassieke 'open' operatie voor een aneurysma van de buikslagader is een zware operatie. Na de operatie wordt u intensief gecontroleerd op de Intensive Care of de uitslaapkamer (recovery).

Direct na de operatie bent u door een aantal slangen verbonden met apparaten. Dat kunnen zijn:

 • 1 of 2 infusen voor vochttoediening (soms via de hals en de pols);
 • een slangetje in een slagader voor bloeddrukbewaking;
 • een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding;
 • een sonde door uw neus, die via de slokdarm in de maag ligt en ervoor zorgt dat overtollig maagsap wordt afgezogen;
 • een blaaskatheter voor afloop van urine.
 • Afhankelijk van uw herstel na de operatie worden al deze hulpmiddelen verwijderd.

In de dagen na de operatie gaat het drinken en eten steeds beter. Daar is geen vast schema voor.

Controle

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.

Leefregels en adviezen

Als alles goed gaat kunt u in het algemeen 10 tot 14 dagen na de operatie het ziekenhuis verlaten. Als u weer thuis bent zult u merken dat u nog snel moe bent. Dit duurt vaak lang, soms een half jaar. Wanneer u weer helemaal van de operatie hersteld zal zijn, is moeilijk aan te geven.

Vaak zult u de eerste maanden medicijnen moeten gebruiken om het bloed dunner te houden.

Daarnaast moet u er voor zorgen dat de aderverkalking zo min mogelijk toeneemt. Dit doet u door zo gezond mogelijk te leven: niet roken, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en voorkom overgewicht. Als u suikerziekte, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte heeft, dan is behandeling hiervan noodzakelijk.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling A7 Zuid, telefoonnummer (073) 553 20 31 of verpleegafdeling A7 Noord, telefoonnummer (073) 553 20 23.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.