Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

Operatie bij afstaande oren

Afstaande oren kunnen we rechtzetten met behulp van plastische chirurgie.

Bij de operatie zorgt de arts ervoor dat de oorschelpen minder van het hoofd af komen te staan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code PCH-041a
Laatste revisie: 31 maart 2021 - 14:46
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij afstaande oren

Wordt de behandeling vergoed?

Het is verstandig om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren of de behandeling wordt vergoed. Als u de behandeling zelf moet betalen, vraag dan van tevoren bij de plastisch chirurg een opgave van de totale kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Medische fotografie

Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt door de medisch fotograaf. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Haarband

Zorg dat u een haarband heeft of koopt. Deze mag niet te strak zitten. De haarband heeft u nodig wanneer het verband na de behandeling wordt verwijderd.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

De plastisch chirurg maakt een snee aan de achterkant van uw oor. Het hangt af van de afwijking van het oor hoe de plastisch chirurg te werk gaat. De arts zorgt ervoor dat de oorschelpen minder van het hoofd af komen te staan. Het stukje huid dat achter het oor overblijft, haalt de plastisch chirurg ook weg.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

U heeft een verband om uw hoofd, een zogenaamde tulband. Deze wordt bij de eerste controle op de polikliniek verwijderd.

Uw oren en de huid daarom heen zijn nog een tijd lang gevoelig. Uw oorschelpen kunnen nog wekenlang rood en gezwollen zijn. Dit verdwijnt langzaam. We gebruiken oplosbare hechtingen en deze lossen vanzelf op. 

Naar huis

Als er zich na de behandeling geen problemen voordoen, mag u aan het einde van de middag weer naar huis.

Risico's

Elke behandeling heeft risico’s. Dit geldt ook voor het rechtzetten van afstaande oren. De wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. 

Resultaat

De resultaten van deze behandeling zijn over het algemeen goed. Pas na ongeveer 3 tot 6 maanden is het uiteindelijke resultaat te zien. Soms wil het kraakbeen terugkeren in zijn oorspronkelijke vorm. De plastisch chirurg kan daarom geen garanties geven. Het is nooit zeker dat de oren recht blijven staan en geheel gelijk aan elkaar blijven. Heel soms moeten we nog een keer opereren. Maar ook hier zijn geen garanties.

 

Adviezen voor thuis

  • Het verband blijft zitten tot aan de eerste controle en mag niet nat worden.
  • U mag uw haren voorzichtig wassen na de eerste controle, dus een week uw haar niet wassen. Goed naspoelen met water en de wonden voorzichtig droogdeppen of vanaf een afstandje föhnen. 
  • U draagt de eerste 1 à 2 weken dag en nacht de haarband. Daarna draagt u nog 1 à 2 alleen 's nachts de haarband.
  • De knoopjes van de oplosbare hechtingen vallen er vanzelf af.
  • Zwemmen en sporten mag u na ongeveer 3 weken.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling

Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

Na ongeveer 5 dagen komt u voor controle naar de polikliniek. De doktersassistente verwijdert dan het verband. Zorg dat u bij deze controleafspraak een haarband meeneemt. Deze draagt u wanneer het verband verwijderd is. 

Na 6 tot 8 weken komt u op controle bij de plastisch chirurg.

 

Plastisch Chirurgen

Alle plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn geregistreerd in Nederland. Ook zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Dit betekent dat ze volgens de regels van deze vereniging werken. Voor u als patiënt betekent dit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven.

Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.