Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

Operatie aan de bijholten van de neus

Bij een operatie van de neusbijholten haalt de KNO-arts de ontsteking en mogelijke poliepen weg.

Voor een goed zicht op het operatiegebied maakt de KNO-arts gebruik van een modern hulpmiddel, een endoscoop.

Lees meer

De endoscoop is een klein buisje met aan het uiteinde een kleine camera en een lampje. Hierdoor kan de arts nauwkeurig de bijholten bekijken. De endoscoop maakt het mogelijk om tijdens de operatie goed te kunnen zien waar de ontsteking zit. Er ontstaan bij deze operatie geen uitwendige littekens.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code KNO-045
Laatste revisie: 13 oktober 2021 - 09:54
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie aan de bijholten van de neus

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

De behandeling

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie. De KNO-arts brengt de endoscoop via de neusopening in de neus. Kijkend door de endoscoop kan de arts met speciale instrumenten de ontstoken neusbijholten open leggen. De arts haalt de ontsteking en de eventuele poliepen weg. De ruimtes en openingen worden van binnen groter gemaakt om nieuwe ontstekingen en poliepen te voorkomen.

Soms kan het nodig zijn om aan het einde van de operatie het bloeden te stelpen door een tampon in de neus in te brengen. Als dit nodig is, bespreekt de KNO-arts deze situatie met u.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Het kan zijn dat u na de operatie tampons in uw neus heeft. U heeft na de operatie in het algemeen weinig pijnklachten. 

Wat zijn de risico's?

Bij iedere operatie, ook een operatie aan de neusbijholten, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Daarnaast bestaat er altijd het risico van een letsel aan omgevende structuren, namelijk de oogkas en de schedelholte. In de praktijk komen complicaties bij een operatie aan de neusbijholten weinig voor.

Wanneer mag u naar huis?

De behandeling gebeurt via een dagopname. U mag dezelfde dag weer naar huis. 

Wanneer u tampons in de neus heeft, komt u de dag na de operatie terug naar het ziekenhuis. U meldt zich weer op de verpleegafdeling. De verpleegkundige haalt dan de tampons uit de neus. Na het verwijderen kan er soms een bloedneus optreden, die bijna altijd spontaan stopt.

Na 2 dagen bent u vaak weer hersteld van de operatie. 

Welk resultaat kunt u verwachten?

Hier kunnen we niet zonder meer een uitspraak over doen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een operatie aan de neusbijholten. De KNO-arts schat zo goed mogelijk in hoe groot bij u de kans is dat de klachten afnemen. Ook het risico van complicaties weegt hierbij mee.

Het kan gebeuren dat de klachten niet afnemen, of later weer terugkomen. Bij sommige mensen gebeurt deze operatie dan vaker. Het is mogelijk dat u ondanks de operatie ook altijd een neusspray moet blijven gebruiken om poliepen en ontstekingen te voorkomen. De operatie voorkomt dit niet.

Na de operatie is uw neus zeker nog niet genezen. Eigenlijk begint de genezing dan pas, omdat de ontstekingsresten voor het eerst de neusbijholten kunnen verlaten. De eerste dagen na de operatie kunnen de klachten erger worden. Er kan dan een beetje vers bloed of wat bloederig slijm uit de neus komen. Soms kunnen zelfs oude bloedresten uit de neus komen en ook kan de neus meer dichtzitten. Daarom is het spoelen van de neus erg belangrijk.

De eerste paar dagen na de operatie mag u de neus niet snuiten, omdat dan lucht en ontstekingsresten buiten het zeefbeenholte geperst kunnen worden. U krijgt dan tijdelijk een dik oog.

Neusspoelen

Het is belangrijk dat u thuis uw neus 3 tot 4 weken spoelt om de neus te reinigen. Dit moet u 2 tot 3 keer per dag  doen.  Voor het spoelen van de neus zijn diverse systemen op de markt. Via de polikliniek kunt u een spoelset kopen.

U kunt ook uw neus spoelen met een spuit en spoelvloeistof. De assistente geeft u hier uitleg over en geeft u informatie mee.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na 1 week komt u terug op de polikliniek voor controle. U heeft hiervoor een afspraak meegekregen.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.