Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Neusschelp verkleinen (conchacaustiek) op het Operatiecentrum

De twee neusholtes bestaan uit 6 neusschelpen, 3 aan beide kanten.

De onderste neusschelp kan soms te groot zijn, vergeleken met de andere neusschelpen. Hierdoor wordt de doorgang van de neus verstoord. Met een operatie kan de KNO-arts uw neusschelp(en) verkleinen. Wanneer ook het neustussenschot wordt rechtgezet, gebeurt de operatie onder algehele anesthesie op het Operatiecentrum.

afbeelding met neustussenschot en holtes neus-kaak-voorhoofd

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code KNO-741
Laatste revisie: 15 april 2021 - 16:02
Hoe verloopt de behandeling?

Neusschelp verkleinen (conchacaustiek) op het Operatiecentrum

  • Gebruikt u medicijnen? Bent u overgevoelig voor verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen? Meld dit dan aan de arts of assistente.
  • Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u deze tijdelijk moet stoppen. De arts heeft dit dan met u besproken.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

U krijgt in ieder neusgat 2 à 3 watjes die doordrenkt zijn met een verdovingsmiddel. Deze watjes blijven ongeveer 15 minuten zitten. Daarna worden ze verwijderd en verdooft de arts de neusschelp(en) met een injectie. Hier voelt u niets van.

Daarna prikt de arts, met behulp van een verhit naaldje, op meerdere plaatsen in het zachte weefsel van de neusschelp. Door de verhitting krimpt het zachte weefsel en wordt de doorgang van de neus beter. De verhitting kunt u als vieze geur ervaren. Ook kunt u pijnscheuten in de tanden of kiezen te voelen. Dit is vervelend, maar niet gevaarlijk.

De behandeling voor beide neusgaten duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. De behandeling gebeurt via het neusgat en daardoor zijn er geen littekens zichtbaar.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Naar huis

U mag dezelfde dag nog naar huis. Als u een infuus heeft, wordt dat verwijderd voordat u naar huis gaat.

Na de behandeling is de neus gevoelig en zit de neus tijdelijk meer verstopt. Het voelt alsof u verkouden bent. Dit verdwijnt binnen een aantal dagen.

Wanneer u pijn heeft na de behandeling, dan kunt u paracetamol nemen. U mag 4x per dag 2 tabletten van 500 mgr. nemen.

  • De eerste paar dagen mag u geen zwaar werk doen en niet sporten.
  • Het verstandig hete dranken en voeding de eerste dagen af te laten koelen voordat u het eet.
  • U mag een week de neus niet snuiten, alleen ophalen.
  • Nies met de mond open zodat er geen druk op de neus komt.
  • Voorkom warmte door kort te douchen.
  • Ga niet naar de sauna.

Neusspoelen

Door de genezing kunnen er korstjes in de neus ontstaan. Door uw neus te spoelen, verdwijnen de korstjes en geneest het sneller. Het is belangrijk dat u thuis uw neus 3 tot 4 weken spoelt om de neus te reinigen. Dit moet u 2 tot 3 keer per dag  doen.  Voor het spoelen van de neus zijn diverse systemen op de markt. Via de polikliniek kunt u een spoelset kopen. Hieronder ziet u hoe u kunt spoelen.

U kunt ook uw neus spoelen met een spuit en spoelvloeistof. De assistente geeft u hier uitleg over en geeft u informatie mee.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Controle is ongeveer na 6 weken. Heeft u eerder klachten, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.