Headerafbeelding
interne-geneeskunde-gesprek
Behandeling

Infuuspoort inbrengen

Een infuuspoort is een klein kastje met een slangetje dat tijdens een kleine operatie onder de huid van de borst wordt geplaatst. Na de plaatsing krijgt u een injectie, infuus of bloedafname via uw infuuspoort. Zo voorkomen we schade aan uw bloedvaten, omdat u vaak geprikt moet worden.

Hier leest u wat hoe het inbrengen van de infuuspoort verloopt en waar u op moet letten als u een infuuspoort heeft.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code INT-010
Laatste revisie: 16 december 2021 - 16:35
Hoe verloopt de behandeling?

Infuuspoort inbrengen

Een infuuspoort is een systeem dat helemaal onder de huid wordt geplaatst (volledig implanteerbaar toedieningssyteem). Een infuuspoort bestaat uit 2 delen; een reservoir en een slangetje (katheter).

 • Het reservoir bestaat uit een klein ‘doosje’ van ongeveer 2 centimeter doorsnede. De arts plaatst dit reservoir onder de huid van uw borst.
 • Het reservoir is verbonden met een fijn slangetje (katheter). Dit slangetje plaatst de arts in een grote ader.

Infuuspoort

Is er bij u een injectie, infuus of bloedafname nodig? Dan prikt de zorgverlener na plaatsing altijd de infuuspoort aan in plaats van uw bloedvaten.

Via de infuuspoort kan uw behandelaar:

 • uw medicijnen op een veilige en minder pijnlijke manier toedienen;
 • bloed afnemen;
 • contrastvloeistof inspuiten als u een CT-scan, MRI of Linker Ventrikel Ejectie Fractie moet ondergaan van uw buik of de borst.
 • Bij een onderzoek is het daarom belangrijk dat u doorgeeft dat u een infuuspoort heeft. Vertel dit aan de arts of verpleegkundig specialist die de CT-scan afspreekt. Zij zetten dit dan op de aanvraag.

Waarom krijgt u een infuuspoort?

Voor uw behandeling is het nodig dat u medicijnen via de bloedvaten krijgt. Ook moeten we regelmatig bloed bij u afnemen voor onderzoek. Door de medicijnen en de regelmatige bloedcontroles, kan er ernstige schade ontstaan aan uw bloedvaten. Hierdoor kan het steeds moeilijker worden om toegang tot een bloedvat te krijgen met prikken. Dit wordt vaak als onprettig ervaren. Een van de voordelen van een infuuspoort is dat deze wordt ingebracht in een groot bloedvat waar veel bloed doorheen stroomt. Hierdoor kan er minder snel irritatie ontstaan van het bloedvat.

Aandachtspunten bij het plaatsen van de infuuspoort

Bij het plaatsen van de infuuspoort kunnen de volgende punten belangrijk zijn:

 • de plaats van de schouderbandjes van uw BH;
 • de plaats bij het gebruik van de autogordel;
 • of u links of rechtshandig bent.

Draag makkelijke en volledig te openen bovenkleding, zoals een blouse of hemd, als u naar de oncologische dagbehandeling komt. Dit beperkt de kans op besmetting en maakt het aanprikken van de infuuspoort makkelijker.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

 • Het plaatsen van de infuuspoort gebeurt via een kleine operatie die meestal onder algehele anesthesie gebeurt. Soms gebeurt het onder plaatselijke verdoving.
 • De chirurg maakt 2 sneetjes. 1 sneetje wordt gemaakt voor het plaatsen van het reservoir. Dit sneetje van ongeveer 5 centimeter zit onder uw sleutelbeen. Het andere sneetje maakt de chirurg vlak onder of boven het sleutelbeen. Deze is voor het inbrengen van de katheter in het bloedvat.

Plaatsen van de infuuspoort

 • De wondjes worden afgedekt met doorzichtig verband.
 • Op de plaats waar het reservoir is aangelegd, ziet u een kleine zwelling onder de huid.
 • Na ongeveer 10 dagen worden de hechtingen verwijderd als dit nodig is.

De operatie duurt ongeveer 30 minuten tot 1 uur.

Ontslag en herstel thuis

U mag meestal weer dezelfde dag naar huis. Voordat u het ziekenhuis verlaat, krijgt u een identificatiekaart met daarop de belangrijkste gegevens van uw infuuspoort. Het is belangrijk dat u zelf de gegevens op de identificatiekaart invult. Draag deze kaart bij u, zodat de informatie altijd direct beschikbaar is. Ook in noodgevallen is het voor medisch personeel belangrijk om gegevens over uw infuuspoort te hebben.

Risico’s en complicaties

Bij het plaatsen en het gebruiken van de infuuspoort kunnen complicaties optreden.

Complicaties op korte termijn

 • Het is mogelijk dat u de dagen na de ingreep meer pijn of een ongemakkelijk gevoel ter hoogte van het litteken heeft. U mag hiervoor pijnstilling innemen op basis van paracetamol.
 • Soms ontstaat er een zwelling rondom uw sleutelbeen. Dit is het gevolg van een bloeduitstorting. Zeker de eerste dagen kan dit gevoelig zijn. De zwelling verdwijnt na een aantal dagen.
 • Tijdens het aanprikken van het bloedvat bestaat de kans op het per ongeluk aanprikken van de bovenkant van de long. Dit wordt ook wel een klaplong genoemd. Ter controle wordt daarom na de operatie een foto van uw longen gemaakt.

 Complicaties op langere termijn

 • Er kan een infectie ontstaan bij de infuuspoort. Hierdoor kan het zijn dat de arts de infuuspoort moet verwijderen. Dit komt een enkele keer voor.
 • Er kan een verstopping zitten in de katheter van de infuuspoort. Als het niet lukt om de verstopping op te lossen, verwijdert de arts de infuuspoort verwijderd.

Hoe wordt de infuuspoort gebruikt?

 • Het geven van medicijnen via de infuuspoort moet zo schoon mogelijk gebeuren. Daarom draagt de verpleegkundige steriele handschoenen.
 • De verpleegkundige desinfecteert de prikplaats en prikt daarna met een naald door de huid rechtstreeks in het reservoir.
 • De medicijnen krijgt u via een infuus dat op de naald kan worden aangesloten. De infuuspoort zorgt er voor dat de medicijnen via de katheter in de bloedbaan terechtkomen.
 • Heeft u langere tijd achter elkaar medicijnen nodig? Dan kan dezelfde naald maximaal 1 week blijven zitten.
 • Als de naald weer verwijderd wordt uit de infuuspoort, krijgt u een pleister op de plaats waar geprikt is. Deze pleister mag u de volgende dag verwijderen.

Gebruik infuuspoort

Leefregels en adviezen

 • Vermijd de eerste 4 weken grote of zware belasting van uw arm en schouder aan de kant waar de poort is geplaatst.
 • U laat het doorzichtig verband zitten zolang er geen problemen ontstaan, zoals pijn, roodheid of vochtverlies.
 • U mag na 2 dagen douchen.
 • Na 2 weken mag u weer baden en zwemmen.
 • Krijgt u chemotherapie dan wordt baden, zwemmen en saunabezoek afgeraden. Dit komt door de lage weerstand. Hierdoor is er meer risico op infectie.

Verzorging infuuspoort

 • Wanneer de infuuspoort niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u thuis bent, moet deze 1 keer in de 4 tot 6 weken worden doorgespoeld met heparine. Dit zorgt ervoor dat de infuuspoort niet dicht gaat zitten.
 • Als er geen problemen zijn, zoals verstopping of infectie, kan de infuuspoort minstens 2000 keer worden aangeprikt.
 • De infuuspoort kan voor de hele behandeling en nog een tijd erna blijven zitten.

Uw arts bepaalt wanneer de infuuspoort verwijderd mag worden. Het verwijderen van de infuuspoort gebeurt met een kleine ingreep. Dit kan in overleg met u met een plaatselijke verdoving of onder algehele anesthesie. Het sneetje in uw huid komt precies op de plaats van het litteken van de plaatsing van de infuuspoort.

Reizen met een infuuspoort

De infuuspoort wordt overal ter wereld gebruikt. In bijna elk land kunt u ziekenhuisartsen of gespecialiseerde verpleegkundigen vinden die ervaring hebben met dit systeem en u kunnen helpen.

Bij veiligheidscontroles op luchthavens of in warenhuizen activeert de infuuspoort het alarmsysteem niet. U kunt gerust deze controlesystemen passeren.

Let op! De naald moet dan wel verwijderd zijn.

Bloedafname

Is bij u bloedafname nodig? Dan kunnen we dit via de infuuspoort doen. Dit gebeurt op de dagbehandeling van het oncologisch centrum. U vertelt bij de secretaresse dat u een infuuspoort heeft. Zij plant dan de afspraak op de dagbehandeling.

Wanneer moet u contact opnemen?

Neem in de volgende gevallen meteen contact op met het ziekenhuis (ook ’s nachts):

 • Bij een (mogelijke) infectie rondom de plaats waar de sneetjes zijn gemaakt. U merkt dit aan roodheid, zwelling, warmte, pijn en/of vocht (pus).
 • Bij kortademigheid, hoesten, pijn ter hoogte van uw borstkas en bewustzijnsverlies.
 • Koorts met een temperatuur van 38.5°C of hoger.
 • Als er pijn en/of zwelling ontstaat van het gebied rondom de aanprikplaats, bijvoorbeeld uw arm of het halsgebied.
 • Als u denkt dat de infuuspoort is verschoven.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt u bellen naar de polikliniek Oncologie, telefoonnummer: (073) 553 82 25. De secretaresse verbindt u door met de verpleegkundig specialist.

Spoed

Na 17.00 uur in de avond, nacht en in de weekenden belt u met de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Dan kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend arts, de verpleegkundig specialist oncologie of de oncologieverpleegkundige op de afdeling. Hun telefoonnummers kunt u vinden in de informatiewijzer oncologie.