Headerafbeelding
afdelingen mdl wachtkamer
Behandeling

Infuus met Ferinject

Bij ijzertekort kan uw arts een behandeling met een infuus met Ferinject voorschrijven.

Ferinject is een medicijn dat we gebruiken voor de behandeling van bloedarmoede door ijzergebrek. In Ferinject zit ijzer in de vorm van ijzerkoolhydraat. IJzer is belangrijk voor een goede werking van verschillende functies in uw lichaam. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in uw lichaam.

Lees meer

Hoe ontstaat ijzertekort?

Als u via voedsel niet meer voldoende ijzer binnenkrijgt of opneemt, gaat uw lichaam het ijzer dat is opgeslagen in de lever en milt gebruiken. Als die voorraad op is, ontstaat er ijzertekort. De meest voorkomende oorzaak van ijzertekort bij gezonde mensen is bloedverlies, bijvoorbeeld bij een operatie, een ongeluk, een bevalling of bij menstruatie. Maar er zijn veel meer oorzaken. Bij chronische ziekten, zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa of hartfalen, ontstaat ook vaak een ijzertekort.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code INT-173
Laatste revisie: 20 maart 2024 - 16:41
Hoe verloopt de behandeling?

Infuus met Ferinject

Bent u verhinderd voor de afspraak?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag voor de behandeling, naar de polikliniek van uw behandelend arts. Neem ook de (werk)dag voor de behandeling contact op met de polikliniek als u erg verkouden bent, veel hoest of koorts heeft.

Tijdens de behandeling

 • U krijgt Ferinject toegediend via een infuus. U komt voor deze behandeling naar een van de JBZ Dichtbij locaties of naar de afdeling Dagbehandeling op de hoofdlocatie van het JBZ.
 • Uw arts berekent de juiste dosis die u nodig heeft.
 • Het medicijn heeft een bruine kleur.
 • De verpleegkundige brengt een infuus in bij u en sluit het infuussysteem aan op een infuus pomp.
 • Het duurt ongeveer 1 uur om het medicijn via het infuus te laten inlopen. Soms kan de inlooptijd langer duren. Dit hangt onder andere af van uw leeftijd, conditie en of u eerder een reactie heeft gehad op een ander infuus met ijzer.
 • Nadat de Ferinject is ingelopen, wordt de infuuslijn met vloeistof nagespoeld. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

Waar meldt u zich?

Als u de afspraak op een JBZ Dichtbij locatie heeft, meldt u zich daar bij de receptie. Als u de afspraak heeft op onze hoofdlocatie, meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling. 

Na de behandeling mag u weer naar huis.

 • U mag zelf auto rijden als u dat wilt. Het medicijn heeft geen invloed op de rijvaardigheid.
 • Ferinject via een infuus is meestal een vervanging van de ijzertabletten. In overleg met uw arts mag u deze tabletten stoppen.
 • Na ongeveer 8 dagen gaat u het resultaat van de behandeling merken. De klachten die u door het ijzertekort had worden minder en/of verdwijnen.

Wat zijn de bijwerkingen?

Na de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • 1 tot 10% van de patiënten heeft last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn en obstipatie. U kunt ook last hebben van huiduitslag op de toedieningsplaats. Daarbij kunt u last hebben van een branderig en/of pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek.
 • Minder dan 1% van de patiënten heeft last van een prikkelend gevoel meestal in handen en voeten (paresthesie), hoge bloeddruk, roodheid, verandering van smaak, braken, dyspepsie (maagklachten), winderigheid, jeuk, netelroos, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, pijn in de borstkas, stijfheid, malaise, en perifeer oedeem.
 • Een ernstige bijwerking die bijna nooit voorkomt, is een overgevoeligheidsreactie. Hierdoor kan ook een ernstige anafylactische reactie ontstaan. Gebeurt dit tijdens de infuusbehandeling? Dan stopt de verpleegkundige het infuus meteen. In overleg met de arts worden de klachten behandeld met medicijnen, onder andere prednison en tavegil.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

Neem in de volgende gevallen contact op met uw behandelend specialist:

 • Als u binnen 48 uur koorts krijgt boven 38,2°.
 • Als u binnen 48 uur hevige hoofdpijn krijgt.
 • Als u zich algeheel onwel voelt.

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek van uw behandelend specialist. 

Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp tel: (073) 553 27 00

Bij vragen of problemen na 2 dagen neemt u contact op met uw huisarts.

Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van de specialist die deze behandeling voor u heeft aangevraagd.