Digitaal aanmelden voor uw afspraak in het JBZ

Als u een afspraak heeft in het Jeroen Bosch Ziekenhuis moet u zich van tevoren ‘digitaal aanmelden’. U leest hier hoe dit werkt.

Neem altijd uw geldig identiteitsbewijs mee. 

 

Hoe werkt het digitaal aanmelden?

Het digitaal aanmelden is nodig als u een afspraak heeft op een polikliniek, afdeling Radiologie of afdeling Bloedafname op de hoofdlocatie van het JBZ (in 's-Hertogenbosch). 

Op de JBZ Dichtbij locaties in Boxtel, Rosmalen en Drunen wordt het digitaal aanmelden in juni 2024 ingevoerd.

U kunt zich op 2 manieren digitaal aanmelden:

 1. thuis, via de link die wij u 2 dagen voor de afspraak per sms of e-mail sturen. Als u alleen een afspraak voor bloedafname heeft, krijgt u géén sms of e-mail waarmee u zich thuis al kunt aanmelden. Meld u dan aan:
 2. bij de aanmeldzuil in de buurt van de centrale receptie/Infobalie. U meldt zich aan met uw geldig Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Er is een medewerker aanwezig die u zo nodig helpt.
aanmeldzuilen bij de ingang
Afbeelding: Aanmeldzuilen naast de Infobalie op de hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch. Leg uw identiteitsbewijs op de scanner en volg de instructies op het scherm. 

Bij het aanmelden - thuis of in het ziekenhuis - vragen we u om uw gegevens te controleren. Heeft u alle stappen succesvol doorlopen? Dan ontvangt u een dagticket met een overzicht van uw afspraken op die dag. Op het dagticket staat ook een QR-code.

De QR-code houdt u voor de scanner van het aanmeldpunt op de polikliniek. Uw zorgverlener weet dan dat u in de wachtruimte aanwezig bent.  

De QR-code geldt voor alle afspraken die u op die dag heeft. Bewaar uw ticket daarom goed en gooi dit pas weg na uw laatste afspraak.  

aanmeldpunt polikliniek
Afbeelding: Aanmeldpunt op de polikliniek. Houd de QR-code voor de scanner. De zorgverlener weet dan dat u in de wachtruimte aanwezig bent. 

Lukt het digitaal aanmelden niet?  

Bent u voor het eerst in ons ziekenhuis? Of lukt het digitaal aanmelden niet, om welke reden dan ook? Dan ontvangt u bij de aanmeldzuil een oproepnummer waarmee u vóór de afspraak naar de balie Patiëntenregistratie (hoofdlocatie) of centrale receptie (JBZ Dichtbij locaties) gaat.

Waarom kiest het JBZ voor digitaal aanmelden?

Bij het digitaal aanmelden vragen we u om uw persoonlijke gegevens zoals die in het JBZ bekend zijn te controleren. Het is belangrijk dat we uw juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres weten en ook de juiste gegevens van de huisarts en apotheek. Zo weten we zeker dat berichten van het ziekenhuis goed bij u zelf en bijvoorbeeld uw huisarts aan komen. Verder krijgt u een dagticket met een duidelijk overzicht van uw afspraken die dag, met de route naar de afdeling. Op het dagticket staat ook een QR-code waarmee u zich aanmeldt op de polikliniek. De JBZ-patiëntenpas is niet meer nodig. 

Heeft u vragen over het digitaal aanmelden? 

Misschien vindt u het antwoord bij de veel gestelde vragen hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Leg uw vraag dan voor aan de medewerkers van het Voorlichtingscentrum

Veel gestelde vragen

Geldt het digitaal aanmelden ook voor kinderen?

Ja, ook een kind dat een afspraak heeft in het JBZ moet aangemeld worden voor de afspraak. De legitimatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte. Kinderen jonger dan 16 jaar ontvangen geen sms of e-mail om thuis al aan te melden. Het aanmelden kan alleen bij de aanmeldzuilen bij de centrale receptie/Infobalie.

Wat moet ik doen als ik geen Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (bij me) heb?

Als u geen Nederlands identiteitsdocument of rijbewijs heeft, maar wel ingeschreven staat als patiënt van het JBZ, dan kunt u zich eventueel wel thuis aanmelden via de link die u 2 dagen voor de afspraak ontvangt per sms of e-mail.

Als u zich niet via de link aanmeldt én geen Nederlands identiteitsdocument of rijbewijs heeft, gaat u naar de aanmeldzuil bij de ingang. U geeft op de zuil aan dat u geen identiteitsbewijs bij u hebt. U ontvangt dan een ticket met een oproepnummer, waarmee u naar de afdeling Patiëntenregistratie (hoofdlocatie) of de centrale receptie (JBZ Dichtbij locaties) gaat. 

Het is belangrijk dat u altijd uw geldig identiteitsbewijs bij u heeft. Uw zorgverlener mag hier naar vragen om zich er van te vergewissen dat hij/zij de juiste patiënt voor zich heeft. 

Ik heb geen smartphone. Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden bij de aanmeldzuilen naast de Infobalie (op hoofdlocatie) of centrale receptie (op JBZ Dichtbij locaties). Neem uw geldig identiteitsbewijs mee.  

Ik heb een afspraak voor bloedafname op de hoofdlocatie. Moet ik me digitaal aanmelden?

Heeft u een afspraak voor bloedafname op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch en die dag geen andere poliklinische afspraken? Dan moet u zich bij binnenkomst in het ziekenhuis eerst digitaal aanmelden:

 • Ga hiervoor op de dag van de afspraak eerst naar een van de aanmeldzuilen naast de Infobalie en scan uw geldig identiteitsbewijs.
 • Volg de instructies op het scherm van de aanmeldzuil.
 • U ontvangt een papieren dagticket met QR-code.
 • Scan deze QR-code bij het aanmeldpunt in de wachtruimte van afdeling Bloedafname. U wordt dan binnengeroepen als u aan de beurt bent.

Heeft u voor die dag al een QR-code ontvangen in verband met andere afspraken in het JBZ? Dan scant u die QR-code bij het aanmeldpunt van afdeling Bloedafname. 

Als u alleen een afspraak voor bloedafname heeft, krijgt u géén sms of e-mail waarmee u zich thuis al kunt aanmelden. 

Ontvang ik een sms óf een e-mail om me thuis digitaal aan te melden?

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt u een sms. 

Hebben wij geen mobiel telefoonnummer van u geregistreerd, maar wel een e-mailadres? Dan ontvangt u een e-mail. 

Hebben wij geen mobiel telefoonnummer en geen e-mailadres van u geregistreerd staan? Dan kunt u zich niet thuis al aanmelden voor de afspraak. Ga voor de afspraak naar de aanmeldzuil naast de Infobalie (hoofdlocatie) of centrale receptie (JBZ Dichtbij locaties).

Hoe werkt het thuis digitaal aanmelden via de sms of e-mail?

U ontvangt 2 dagen voor uw afspraak een sms of e-mail van het JBZ met een link naar uw persoonlijke aanmeldpagina. Deze webpagina blijft 72 uur beschikbaar.

 1. Klik op de link
 2. Voer uw geboortedatum in.  
 3. U komt dan op een webpagina waar u uw persoonlijke gegevens controleert. 
 4. Als uw gegevens kloppen ontvangt u op de webpagina een overzicht van uw afspraken op die dag en een QR-code. 

Bij aankomst op de polikliniek (op de hoofdlocatie) houdt u de QR-code voor de scanner van het aanmeldpunt. Uw zorgverlener weet dan dat u in de wachtruimte aanwezig bent.  

U kunt de QR-code weer op het scherm van uw smartphone krijgen door weer op de link te klikken in de e-mail of sms. Vul opnieuw uw geboortedatum in en dan verschijnt de QR-code weer.

TIP: Op uw smartphone kunt u ook een printscreen maken van QR-code of u kunt het bericht downloaden.

Als ik een e-mail ontvang voor digitaal aanmelden, hoe werkt dit dan?

In de e-mail die u van ons ontvangt staat een link naar uw persoonlijke aanmeldpagina. Deze webpagina blijft 72 uur beschikbaar.

 1. U klikt op de link.
 2. U voert uw geboortedatum in.  
 3. U komt dan op een webpagina waar u uw persoonlijke gegevens controleert. 
 4. Als uw gegevens kloppen ontvangt u een dagticket met afspraakinformatie en een QR-code. Heeft u een afspraak op de hoofdlocatie? Print dan het dagticket en neem deze mee naar uw afspraak. U hoeft zich niet meer aan te melden bij de aanmeldzuil naast de Infobalie. U mag meteen naar de polikliniek van uw afspraak gaan. Houd de QR-code daar voor de scanner van het aanmeldpunt. Uw zorgverlener weet dan dat u in de wachtruimte aanwezig bent.  

Als u de de QR-code op uw smartphone ontvangt, kunt u deze later weer oproepen door opnieuw op de link in de e-mail te klikken. Vul opnieuw uw geboortedatum in en dan verschijnt de QR-code weer.

TIP: Op uw smartphone kunt u ook een printscreen maken van QR-code of u kunt het bericht downloaden.

Heb ik de JBZ-patiëntenpas nog nodig?

Uw JBZ-patiëntenpas heeft u niet meer nodig. Als u een afspraak heeft op een van onze JBZ Dichtbij locaties (in Boxtel, Rosmalen, Drunen, Zaltbommel), kunt u zich daar legitimeren met uw geldig identiteitsbewijs. Het JBZ maakt geen nieuwe patiëntenpassen meer. Op de JBZ Dichtbij locaties in Boxtel, Rosmalen en Drunen wordt het digitaal aanmelden in het juni 2024 ingevoerd. Op locatie Zaltbommel start het digitaal aanmelden in de nieuwbouw. 

Neem bij iedere afspraak in het JBZ altijd uw geldig identiteitsbewijs mee.  

Wat moet ik doen als mijn 06-nummer en e-mailadres niet bekend zijn bij het JBZ?

Als uw 06-nummer en e-mailadres bij ons niet bekend zijn, kunnen wij u geen link sturen waarmee u zich thuis al digitaal kunt aanmelden. 

U kunt zich dan met uw geldig identiteitsbewijs of rijbewijs aanmelden bij de aanmeldzuil naast de Infobalie (op de hoofdlocatie) of bij de centrale receptie (op de JBZ Dichtbij locaties). De aanmeldzuil print een papieren dagticket met uw afspraakinformatie en QR-code. 

Hoe kan ik mijn (nieuwe) telefoonnummer of e-mailadres doorgeven aan het JBZ?

Wilt u uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres aan ons doorgeven of wijzigen? Deze gegevens kunt u zelf in MijnJBZ wijzigen.

 • Log in op MijnJBZ en klik in het menu op 'Dossier'.
 • Vervolgens kiest u voor 'Contactgegevens' onder het kopje 'Mijn persoonlijke situatie'.

Sla uw wijzigingen altijd op. Na 15 minuten geen gebruik gemaakt te hebben van MijnJBZ, wordt u namelijk automatisch uitgelogd. Gegevens die u niet heeft opgeslagen, gaan dan verloren. 

Als ik meerdere afspraken op 1 dag heb, hoe gaat het aanmelden dan?

Als u meerdere afspraken op 1 dag heeft op de hoofdlocatie van het JBZ, ontvangt u na het aanmelden een dagticket met informatie over al uw afspraken die dag. De QR-code op het ticket geldt voor al uw afspraken die dag. U moet zich wel op iedere polikliniek opnieuw aanmelden door deze QR-code voor de scanner van het aanmeldpunt te houden. Gooi uw ticket pas weg na uw laatste afspraak. 

Ik kom voor een (dag)opname naar het JBZ. Moet ik me digitaal aanmelden?

Nee, voor een dagopname of meerdaagse opname in het JBZ hoeft u zich niet van tevoren digitaal aan te melden. Op de dag van opname meldt u zich bij de Infobalie (bovenaan de roltrap). De medewerker verwijst u naar de juiste verpleegafdeling. 

Ik heb een belafspraak en ontving een sms om me te digitaal aan te melden. Is dit wel nodig?

Als u een belafspraak heeft met een zorgverlener in het JBZ, ontvangt u toch een sms of e-mail om u digitaal aan te melden. Het is namelijk ook bij een belafspraak belangrijk dat wij uw juiste gegevens hebben. U controleert uw gegevens via de aanmeldlink in de sms of e-mail. U ontvangt geen QR-code.  

Wat gebeurt er met mijn gegevens als de aanmeldzuil mijn identiteitsbewijs scant?

Bij het scannen van uw identiteitsbewijs, worden er geen gegevens - of een kopie/afbeelding hiervan - opgeslagen. Uw naam, geslacht, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) wordt uitgelezen vanuit de chip en/of visueel gelezen van uw identiteitsbewijs. Zo 'herkennen' we als JBZ welke patiënt zich aanmeldt. 

Er mag geen privacy-hoesje om uw identiteitsbewijs zitten als u dit op de scanner legt. De gegevens kunnen dan niet worden uitgelezen. 

De aanmeldzuil kan vragen of wij de foto op uw identiteitsbewijs over mogen in uw medisch dossier van het JBZ. In dat geval wordt de foto altijd uitgelezen vanaf de chip die in het identiteitsbewijs zit verwerkt. De foto wordt nooit gescand vanaf het document. 

Code ALG-714
Laatste revisie: 8 mei 2024 - 11:07