Headerafbeelding
afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst
Behandeling

Haarnestcyste operatie

Een haarnestcyste operatie is nodig als de klachten aanhouden of als er een ontsteking is.

Een haarnestcyste (sinus pilonidalis) ligt meestal in de bilspleet. Het is een holte onder de huid dat een open verbinding naar buiten heeft. Deze verbinding is te zien als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid. In de haarnestcyste bevinden zich meestal haren. Deze haren zijn door de huid heen geprikt, waarna de open verbinding is ontstaan. Er kan makkelijk een ontsteking in de cyste ontstaan. Ook kan de cyste pijn veroorzaken of vocht afscheiden.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de haarnestcyste bij de ene persoon wel en bij de ander niet ontstaat. Boven het veertigste levensjaar komt de aandoening bijna niet meer voor.

Het is belangrijk dat u weet dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Lees meer

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Wanneer de haarnestcyste rustig is en er bijna geen klachten zijn, kan met regelmatig ontharen en goede hygiëne het gebied rustig gehouden worden. Het doel van de extra hygiëne is om losse haren weg te spoelen, zodat ze niet in de cyste kunnen komen via de kleine gaatjes.

Een operatie is nodig als de klachten aanhouden of als er een ernstige ontsteking is.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-016a
Laatste revisie: 27 oktober 2021 - 16:09
Hoe verloopt de behandeling?

Haarnestcyste operatie

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling POS krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Opleidingsziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt de opleiding van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners een belangrijke plaats in. Op de afdelingen Chirurgie komt u daarom zowel chirurgen als chirurgen in opleiding tegen. De chirurg (of chirurg in opleiding) die u op polikliniek spreekt, is in principe dezelfde chirurg die u opereert. Mocht dit onverwachts anders zijn, dan informeren we u hierover zo vroeg mogelijk. De chirurgen in opleiding werken altijd onder supervisie van een gekwalificeerde chirurg. 

De operatie kan plaatsvinden onder algehele anesthesie (narcose). Dit wordt gedaan als de grootte van de aandoening niet vanaf de buitenkant ingeschat kan worden.

Bij een kleine haarnestcyste kan geopereerd worden onder verdoving via een ruggenprik of onder plaatselijke verdoving. Meestal wordt de ingreep in dagbehandeling uitgevoerd. Soms is een opname van enkele dagen in het ziekenhuis verstandiger.

Bij de operatie wordt de haarnestcyste verwijderd. De operatie duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Hoe de operatiewond wordt verzorgd, hangt af van de grootte van de aandoening en de mate van de ontsteking. De wond kan opengelaten worden of soms helemaal of voor een deel worden gesloten.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Adviezen voor thuis

Door de plaats van de wond kunt u de eerste dagen na de operatie wat problemen verwachten. Vooral pijnklachten kunnen ontstaan bij het zitten en op de rug liggen. Milde pijnstillers zoals paracetamol kunnen de pijn verlichten. Het is goed om deze pijnstillers alvast in huis te hebben. U kunt ze kopen bij de apotheek en drogist. 

Vanaf de dag na de operatie mag u de wond 2 keer per dag onder de douche uitspoelen. Daarna kunt u de wond met een gaasje droogdeppen. Bedek daarna de wond met een verband. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe u dit het beste zelf kunt doen. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een recept voor de aanschaf van verbandmiddelen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle. Het is belangrijk om het gebied te blijven ontharen en te zorgen voor extra hygiëne. Hiermee kunt u voorkomen dat u nog een keer de aandoening krijgt.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.