Headerafbeelding
afdelingen kinderafdeling voorlichting ipad
Behandeling

Dichtbranden van bloedvaatjes in neus bij kinderen (coagulatie)

Heeft uw kind vaak last van een bloedneus?

Dan kan de KNO-arts de bloedvaatjes die dit veroorzaken dichtbranden. Dit gebeurt met een klein, elektrisch pincet. Uw kind slaapt tijdens de behandeling. 

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u de instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. U leest informatie over neusbloedingen, de behandeling en de zorg voor thuis. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs, patiëntenpas en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KIN-734
Laatste revisie: 3 juni 2021 - 10:33
Hoe verloopt de behandeling?

Dichtbranden van bloedvaatjes in neus bij kinderen (coagulatie)

Bij een bloedneus loopt er bloed uit de neus; uit 1 neusgat of uit allebei. Vaak proeft uw kind de smaak van bloed in zijn of haar mond. Neusbloedingen zien er vaak schokkend uit, maar zijn niet ernstig.

Ontstaan neusbloedingen

Een bloedneus ontstaat in het neusslijmvlies. Het neusslijmvlies zit aan de binnenkant van de neus en is dun en vrij kwetsbaar. Door het neusslijmvlies lopen veel bloedvaatjes. Als er een scheurtje in één van de bloedvaatjes ontstaat, komt er bloed uit, waardoor de neus gaat bloeden. Bij kinderen en jongvolwassenen bloedt er meestal een bloedvaatje vooraan op het neustussenschot.

Scheurtjes in de bloedvaten kunnen op verschillende manieren ontstaan. Allereerst door een droog neusslijmvlies. De lucht die bij het ademen door de neus stroomt, droogt het neusslijmvlies namelijk uit. Dit veroorzaakt irritaties, waardoor korstjes op het neusslijmvlies kunnen ontstaan. Als deze korstjes losraken, door bijvoorbeeld
neuspeuteren of te hard snuiten, kan het slijmvlies beschadigd raken en gaan bloeden. Het slijmvlies kan ook beschadigd raken als kleine kinderen een voorwerp in hun neus stoppen. Bij verkoudheden komen neusbloedingen vaker voor doordat het slijmvlies dan geïrriteerd is. Een enkele keer kan een neusbloeding ontstaan door een misvorming binnen in de neus.

Uw kind voorbereiden

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere:

Op deze manier kunt u zich samen voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis. 

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor de opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling (POS/Intake). Deze afspraken zijn meestal telefonisch. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Om u voor te bereiden op het gesprek, kunt u de pagina 'Anesthesie bij Kinderen' lezen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit tijdens anders met u wordt afgesproken. Neem ook eventueel insuline of ‘puffers’ mee in de originele verpakking. Het kan zijn dat uw kind een ‘puffer’ nodig heeft na de behandeling.

Kleding

Neem reservekleding mee voor de behandeling vanwege een kans op broekplassen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur. Uw kind gaat in een rolstoel en in eigen kleding naar het Operatiecentrum.

U gaat samen met uw kind en de verpleegkundige naar de operatieafdeling. U mag bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. 

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling brandt de arts het bloedvaatje dat de bloedneus veroorzaakt dicht. Dit gebeurt met behulp van een klein, elektrisch pincet. Deze behandeling wordt ook wel coagulatie genoemd.

De behandeling duurt niet lang, ongeveer 10 tot 15 minuten. U wacht bij het Operatiecentrum tijdens de behandeling. Wanneer uw kind weer op de uitslaapkamer is, roept de verpleegkundige u. Hier ziet u ook de arts, die u vertelt hoe de operatie is gegaan.

De arts kan het neusslijmvlies maar aan 1 kant tegelijk behandelen, omdat de bloedtoevoer naar het neustussenschot anders onvoldoende is. Moet uw kind aan beide kanten worden geholpen, dan maakt u voor het andere neusgat een nieuwe afspraak.

Na de behandeling gaat u met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling. Hier krijgt uw kind iets te drinken en een koekje. Soms is er wat bloed of slijm zichtbaar in de neus. Wanneer uw kind zich goed voelt, mag u samen naar huis. Enige uren na de behandeling kan uw kind last hebben van een branderig, prikkend gevoel in de neus.

Risico's

De wond kan enkele dagen rood zijn. Het is mogelijk dat er een bloeduitstorting ontstaat. U hoeft zich hier geen zorgen om te maken; dit is niet verontrustend.

Adviezen voor thuis

Op de dag van de behandeling doet uw kind het rustig aan. Het is belangrijk dat uw kind niet de neus snuit, ophaalt, of in de neus peutert. 

Eten en drinken

Uw kind mag thuis weer gewoon eten en drinken. Het kan zijn dat uw kind vanwege de narcose nog last heeft van misselijkheid. Wacht dan nog even met eten. Het is wel belangrijk dat uw kind goed blijft drinken.

Douchen en baden

Uw kind mag gewoon douchen of in bad.

School

De dag na de behandeling mag uw kind naar school.

Sporten, zwemmen en buitenactiviteiten

Uw kind mag de dag na de behandeling weer sporten, zwemmen en activiteiten buiten doen. 

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft uw kind binnen 2 dagen na de behandeling:

  • hevige pijn
  • koorts boven 39.5°C?

Dan belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

Buiten kantooruren belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Na 2 dagen belt u uw huisarts.

    Uw kind hoeft niet op controle te komen bij de KNO-arts.

    Bij vragen kunt u bellen naar de:  

    • polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. 
    • afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.