Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling verpleegkundige patiënt
Behandeling

Buikwandbreukoperatie

Naast de liesbreuk, zijn er enkele andere buikwandbreuken die regelmatig voorkomen.

Hoe we een buikwandbreuk opereren, hangt af van de grootte van de breuk. Bij een kleine breuk kan het voldoende zijn om de breuk te sluiten. Als de breuk groter is, gebruiken we vaak kunststofmateriaal om de buikwand te verstevigen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-130
Laatste revisie: 2 augustus 2021 - 13:50
Hoe verloopt de behandeling?

Buikwandbreukoperatie

Buikwandbreuk

Als u veel last heeft van een buikwandbreuk, kan een operatie noodzakelijk zijn. Een operatie is soms ook nodig als de breuk vast komt te zitten. Hierbij zit het buikvlies, met daarin mogelijk een deel van de darm, klem in de opening. Dit kan gevaarlijk zijn.

Navelbreuk

Er zijn 2 soorten navelbreuken:

  • de aangeboren navelbreuk;
  • de op latere leeftijd ontstane navelbreuk.

De aangeboren navelbreuk

Een aangeboren navelbreuk geneest meestal spontaan voor de leeftijd van 3 jaar. Er is dan ook geen sprake van een ernstige aandoening. Beklemming van een navelbreuk op de kinderleeftijd is zeldzaam.

Behandeling

Als de breuk met 3 jaar nog niet is verdwenen, kan een operatie overwogen worden. Bij meisjes zal dit eerder besloten worden, in verband met mogelijke problemen van de navelbreuk bij een latere zwangerschap. Deze operatie gebeurt in dagbehandeling.

De navelbreuk op latere leeftijd (boven 12 jaar)

Deze breuk ontstaat als gevolg van verhoogde druk in de buikholte. Soms kan dit in combinatie zijn met een zwakke plek in de buikwand. Dit kan zijn door zwangerschappen, overgewicht, zwaar lichamelijk werk, enzovoort. De navel is de dunste laag van de buikwand. Door deze omstandigheden kan daar een breuk ontstaan. De inhoud van de navelbreuk bestaat meestal uit vetweefsel. Bij grote breuken kan het ook uit een deel van de darmen bestaan. Een navelbreuk hoeft geen klachten te geven. Als de navelbreuk vast komt te zitten, zal de pijn toenemen. Als de inhoud bestaat uit vetweefsel, zal dit geen levensbedreigende situatie geven. Als er darm in de breuk vast raakt, is dit wel het geval.

Behandeling

Als er geen klachten zijn, hoeft u niet perse geopereerd te worden. Heeft u vaak pijnklachten of een steeds terugkerende beklemming? Dan is opereren wel aan te bevelen. Het soort operatie is afhankelijk van de grootte van de breuk. Een kleine breuk kan behandeld worden door het sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren. Als de breuk wat groter is, wordt gebruik gemaakt van kunststofmateriaal om de buikwand te verstevigen. Er is dan vaker een opname nodig. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achtergelaten.

Bovenbuikbreuk

Boven de navel komen ook breuken voor die ontstaan door een zwakke plek in de buikwand. Het verschil met de ‘gewone’ breuk is dat bij deze breuk meestal geen buikinhoud naar buiten puilt, maar alleen vetweefsel. De breuk komt vaak meer dan 1 keer voor en wordt vaker gezien bij mannen. Meestal geeft deze breuk geen klachten, maar een enkele keer kan er pijn ontstaan. Omdat meestal alleen vetweefsel aanwezig is, zal een eventuele beklemming geen ernstige gevolgen hebben.

Behandeling

Als er klachten zijn, kan een operatie nodig zijn. Een kleine breuk kan behandeld worden door sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren. Als de breuk wat groter is, wordt gebruik gemaakt van kunststofmateriaal om de buikwand te verstevigen. Er is dan vaker een opname nodig. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achtergelaten.

Uw afspraak op de polikliniek

Patiënten met een buikwandbreuk komen meestal op de polikliniek Traumachirurgie. Dit is een onderdeel  van de polikliniek Chirurgie. Op deze polikliniek doen de chirurgen H.J.A.A. van Geffen, J.G. Olsman en S. Romijn om de beurt het spreekuur. Het artsenteam bestaat verder uit een aantal arts-assistenten. Dit zijn gediplomeerde artsen in opleiding tot chirurg. Zij zien zelfstandig patiënten op het spreekuur en werken onder de controle van de traumachirurgen.

Uw (vervolg)afspraak wordt gepland bij één van de chirurgen of arts-assistenten van de polikliniek Traumachirurgie. De afspraak kan bij een andere arts zijn dan de chirurg die u in eerste instantie heeft behandeld. Wilt u alleen een afspraak bij de chirurg die u heeft behandeld? Geef dit dan aan bij de secretaresse. Zij kan hier rekening mee houden bij het plannen van de afspraak. De wachttijd tot uw volgende afspraak kan hierdoor soms wat langer zijn.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de operatie.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de kans op complicaties aanwezig. Complicaties die kunnen optreden, zijn:

  • nabloeding;
  • wondinfectie;
  • trombose;
  • longontsteking. 

Als de wond niet goed geneest of u krijgt een infectie, dan kan een nieuwe breuk ontstaan.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om de eerste week na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u van het ziekenhuis naar huis kan brengen. De buikwand is de eerste week na de operatie erg kwetsbaar en heeft deze tijd nodig om goed te genezen.

Herstel thuis

U mag activiteiten doen die u zonder al te veel moeilijkheden of pijn kunt doen.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.