Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling verpleegkundige patiënt
Behandeling

Buikwandbreukoperatie

Naast de liesbreuk, zijn er enkele andere buikwandbreuken die regelmatig voorkomen.

Hoe we een buikwandbreuk opereren, hangt af van de grootte van de breuk. Bij een kleine breuk kan het voldoende zijn om de breuk te sluiten. Als de breuk groter is, gebruiken we vaak kunststofmateriaal om de buikwand te verstevigen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-130
Laatste revisie: 5 januari 2024 - 13:04
Hoe verloopt de behandeling?

Buikwandbreukoperatie

Buikwandbreuk

Als u veel last heeft van een buikwandbreuk, kan een operatie noodzakelijk zijn. Een operatie is soms ook nodig als de breuk vast komt te zitten. Hierbij zit het buikvlies, met daarin mogelijk een deel van de darm, klem in de opening. Dit kan gevaarlijk zijn.

Navelbreuk

Er zijn 2 soorten navelbreuken:

 • de aangeboren navelbreuk;
 • de op latere leeftijd ontstane navelbreuk.

De aangeboren navelbreuk

Een aangeboren navelbreuk geneest meestal spontaan voor de leeftijd van 3 jaar. Er is dan ook geen sprake van een ernstige aandoening. Beklemming van een navelbreuk op de kinderleeftijd is zeldzaam.

Behandeling

Als de breuk met 3 jaar nog niet is verdwenen, kan een operatie overwogen worden. Bij meisjes zal dit eerder besloten worden, in verband met mogelijke problemen van de navelbreuk bij een latere zwangerschap. Deze operatie gebeurt in dagbehandeling.

De navelbreuk op latere leeftijd (boven 12 jaar)

Deze breuk ontstaat als gevolg van verhoogde druk in de buikholte. Soms kan dit in combinatie zijn met een zwakke plek in de buikwand. Dit kan zijn door zwangerschappen, overgewicht, zwaar lichamelijk werk, enzovoort. De navel is de dunste laag van de buikwand. Door deze omstandigheden kan daar een breuk ontstaan. De inhoud van de navelbreuk bestaat meestal uit vetweefsel. Bij grote breuken kan het ook uit een deel van de darmen bestaan. Een navelbreuk hoeft geen klachten te geven. Als de navelbreuk vast komt te zitten, zal de pijn toenemen. Als de inhoud bestaat uit vetweefsel, zal dit geen levensbedreigende situatie geven. Als er darm in de breuk vast raakt, is dit wel het geval.

Behandeling

Als er geen klachten zijn, hoeft u niet perse geopereerd te worden. Heeft u vaak pijnklachten of een steeds terugkerende beklemming? Dan is opereren wel aan te bevelen. Het soort operatie is afhankelijk van de grootte van de breuk. Een kleine breuk kan behandeld worden door het sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren. Als de breuk wat groter is, wordt gebruik gemaakt van kunststofmateriaal om de buikwand te verstevigen. Er is dan vaker een opname nodig. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achtergelaten.

Bovenbuikbreuk

Boven de navel komen ook breuken voor die ontstaan door een zwakke plek in de buikwand. Het verschil met de ‘gewone’ breuk is dat bij deze breuk meestal geen buikinhoud naar buiten puilt, maar alleen vetweefsel. De breuk komt vaak meer dan 1 keer voor en wordt vaker gezien bij mannen. Meestal geeft deze breuk geen klachten, maar een enkele keer kan er pijn ontstaan. Omdat meestal alleen vetweefsel aanwezig is, zal een eventuele beklemming geen ernstige gevolgen hebben.

Behandeling

Als er klachten zijn, kan een operatie nodig zijn. Een kleine breuk kan behandeld worden door sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren. Als de breuk wat groter is, wordt gebruik gemaakt van kunststofmateriaal om de buikwand te verstevigen. Er is dan vaker een opname nodig. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achtergelaten.

Registratie van uw implantaat

Het JBZ registreert de gegevens van een ingebracht implantaat in uw dossier. U kunt deze gegevens zien in uw MijnJBZ onder het kopje ‘Dossier’ en vervolgens ‘Implantaten’. De informatie over uw implantaat staat ook in uw ontslagbrief. Staat een implantaat niet in uw MijnJBZ? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Het JBZ levert de informatie over ingebrachte implantaten aan bij het Landelijke Implantaten Register (LIR). Dit is wettelijk verplicht. In het register staan alleen gegevens over het implantaat en niet uw patiëntgegevens. Mocht er een probleem optreden met een bepaald implantaat, dan neemt het LIR contact op met de zorgverleners die de implantaatgegevens hebben aangeleverd, zodat zij hun patiënten kunnen informeren.

Uw afspraak op de polikliniek

Patiënten met een buikwandbreuk komen meestal op de polikliniek Traumachirurgie. Dit is een onderdeel  van de polikliniek Chirurgie. Op deze polikliniek doen de chirurgen H.J.A.A. van Geffen, J.G. Olsman en S. Romijn om de beurt het spreekuur. Het artsenteam bestaat verder uit een aantal arts-assistenten. Dit zijn gediplomeerde artsen in opleiding tot chirurg. Zij zien zelfstandig patiënten op het spreekuur en werken onder de controle van de traumachirurgen.

Uw (vervolg)afspraak wordt gepland bij één van de chirurgen of arts-assistenten van de polikliniek Traumachirurgie. De afspraak kan bij een andere arts zijn dan de chirurg die u in eerste instantie heeft behandeld. Wilt u alleen een afspraak bij de chirurg die u heeft behandeld? Geef dit dan aan bij de secretaresse. Zij kan hier rekening mee houden bij het plannen van de afspraak. De wachttijd tot uw volgende afspraak kan hierdoor soms wat langer zijn.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw maag voor de operatie leeg is. Dit noemen we nuchter. Dit voorkomt dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dit gebeurt, kan dat ernstige complicaties geven. 

Bent u niet nuchter? Dan kan de operatie niet door gaan.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Dit zijn algemene instructies voor het nuchter zijn. Het kan zijn dat u van de arts andere instructies krijgt. U ontvangt hierover bericht in uw MijnJBZ en eventueel op papier. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de operatie.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de kans op complicaties aanwezig. Complicaties die kunnen optreden, zijn:

 • nabloeding;
 • wondinfectie;
 • trombose;
 • longontsteking. 

Als de wond niet goed geneest of u krijgt een infectie, dan kan een nieuwe breuk ontstaan.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om de eerste week na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u van het ziekenhuis naar huis kan brengen. De buikwand is de eerste week na de operatie erg kwetsbaar en heeft deze tijd nodig om goed te genezen.

Herstel thuis

U mag activiteiten doen die u zonder al te veel moeilijkheden of pijn kunt doen.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 05. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.