Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling verpleegkundige patiënt
Behandeling

Blindedarmoperatie (appendectomie)

Als de blindedarm ontstoken is, is het het beste om deze te verwijderen met een operatie.

De blindedarm of appendix (letterlijk: 'aanhangsel') bevindt zich meestal daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. Dat is rechtsonder in de buik. Een blindedarmontsteking kan zomaar (meestal plotseling) optreden. Waarom is niet duidelijk. 

Lees meer

Weergave blinde darm

Wat zijn de symptomen?

De pijnklachten beginnen meestal rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar de rechter onderbuik. Soms kunt u voor de pijnklachten last hebben van misselijkheid en braken. Naast de pijn kunt u ook koorts krijgen en het gevoel hebben ziek te zijn. Het indrukken van de buik en het daarna loslaten is pijnlijk, met name rechtsonder. Hoesten en lachen doet soms pijn. Ook kan het bijvoorbeeld pijnlijk zijn als er met de auto over een hobbel wordt gereden.

De blindedarmontsteking kan soms zeer heftig verlopen en leiden tot een buikvliesontsteking. In dat geval kan de pijn in de hele buik voelbaar zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-009
Laatste revisie: 29 oktober 2020 - 14:13
Hoe verloopt de behandeling?

Blindedarmoperatie (appendectomie)

Hoe stelt de arts de diagnose?

Op basis van uw verhaal zal de arts u lichamelijk onderzoeken. Hierbij hoort meestal ook een inwendig onderzoek via de anus en bij de vrouw eventueel ook een inwendig gynaecologisch onderzoek. Daarnaast worden uw bloed en urine in het laboratorium onderzocht.

Om de diagnose blindedarmontsteking aan te tonen, wordt een echografisch onderzoek van de buik gedaan. Dit is een uitwendig onderzoek. Hierbij worden de organen in de onderbuik met behulp van geluidsgolven zichtbaar gemaakt en bekeken. Geeft de echografie geen duidelijkheid? Dan wordt meestal een CT-scan van de buik gemaakt. Bij een CT-scan wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Hierbij wordt u voor een deel in een buisvormig apparaat geschoven.

Is het maken van een CT-scan bij u niet mogelijk of blijft er twijfel bestaan? Dan kan een kijkoperatie (laparoscopie) aan de eventuele operatie voorafgaan. Dit gebeurt onder narcose.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Tijdens de behandeling

Als de blindedarm ontstoken is, is het het beste om deze te verwijderen. Dit kan op 2 manieren:

 1. Door een kleine snee rechts in de onderbuik te maken.
 2. Door een kijkoperatie (laparoscopie). Bij de kijkoperatie worden instrumenten en een kleine camera in de buik gebracht. Dit gebeurt via 1 gaatje dwars door de navel of via een aantal gaatjes in de buikwand. De arts kan via de camera zijn handelingen zien op het beeldscherm en zo de operatie uitvoeren.

Er kan sprake zijn van een buikvliesontsteking in de onderbuik, terwijl niet duidelijk is of de blindedarm ontstoken is. De chirurg kan er dan voor kiezen te opereren via een snee midden in de onderbuik. De chirurg heeft dan meer toegang tot de buik, zodat eventuele andere oorzaken van de pijnklachten opgespoord en behandeld kunnen worden.

Blijkt er tijdens de operatie dat er pus in de buik is ontstaan als gevolg van de blindedarmontsteking? Dan kan de chirurg besluiten om de huidwond open te laten. Daarmee wordt de kans kleiner dat de wond later gaat ontsteken. Het genezen van de wond duurt dan wel langer. Dit hoeft niet meteen een lelijker litteken op te leveren.

Een appendiculair infiltraat

Als de blindedarm een tijdje ontstoken blijft, vormen buikvet en darmen een soort verkleefde massa met de blindedarm. Dit zogenoemde ‘appendiculair infiltraat’ is soms bij het lichamelijk onderzoek als een weerstand in de rechteronderbuik te voelen. Het ontstaat meestal na een paar dagen ziek zijn. In zo’n geval moeten de ontsteking en het infiltraat eerst tot rust komen. Dit kan 6 tot 8 weken duren. U komt in deze periode regelmatig op controle bij uw arts. Het is de vraag of het daarna nog nodig is om de blindedarm operatief te verwijderen.

Na de operatie heeft u een infuus dat vocht en medicijnen toedient. De eerste dagen mag u drinken en eten wat uw maagdarmkanaal kan verdragen. Daar is geen vast schema voor. In het algemeen mag u na 1 tot 3 dagen naar huis. Dit is afhankelijk van hoe belangrijk nabehandeling is, onder andere met antibiotica. Vaak kunt u dan weer normaal eten.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij een blindedarmoperatie een normale kans op complicaties aanwezig zoals:

 • nabloeding;
 • wondinfectie;
 • longontsteking;
 • trombose;
 • longembolie.

Soms ontstaat na een grote blindedarmontsteking met pus in de buik later nog een abces in de buik. Het kan zo zijn dat dit abces operatief (onder narcose) moet worden behandeld of onder röntgencontrole kan worden aangeprikt.

Herstel

Het herstel thuis duurt meestal nog een paar dagen tot weken. Dit hangt af van hoe ernstig de ontsteking is geweest. Door de narcose kunt u zich de eerste dagen wat moe voelen en minder eetlust hebben. Ook kan uw reactievermogen wat trager zijn.

Richtlijnen voor thuis

 • U mag na de operatie alle activiteiten en werkzaamheden weer oppakken, zolang u voelt dat dit niet te pijnlijk is. Luister naar uw eigen lichaam en als alles goed gaat kunt u uw activiteiten snel uitbreiden.
 • Wij adviseren u de eerste week na de operatie niet te werken.
 • Neem bij pijn, koorts of andere problemen contact op met het ziekenhuis.
 • Meestal zijn de hechtingen oplosbaar. Als dat nodig is, worden de hechtingen verwijderd tijdens de controleafspraak.
 • U mag 3 dagen na de operatie weer douchen. Na 2 dagen hoeft er geen pleister meer op de wond.

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Kort Verblijf nog vragen over uw opname? Neem dan contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur: maandag t/m zondag van 10.30 tot 11.30 uur op telefoonnummer: (073) 553 67 00.

Bij spoedvragen buiten kantooruren belt u: 

 • binnen 48 uur na ontslag met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer: (073) 553 27 00;
 • 48 uur na ontslag met uw huisarts.

Heeft u andere vragen? Bel dan de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.