Headerafbeelding
afdelingen kinderafdeling voorlichting ipad
Behandeling

Amandelen verwijderen bij kinderen

Als uw kind ontstoken amandelen heeft, kan het verwijderen van de keelamandelen en neusamandel een goede behandeling zijn.

Tijdens de behandeling verwijdert de KNO-arts het grootste gedeelte van de neusamandel. Helemaal verwijderen is niet mogelijk. De keelamandelen kan de arts in principe wel helemaal weghalen.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u de instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken. 

Lees meer

Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs, patiëntenpas en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Kinderen op de operatiekamer

Wordt uw zoon of dochter binnenkort geopereerd in het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Code KIN-730
Laatste revisie: 23 augustus 2021 - 10:56
Hoe verloopt de behandeling?

Amandelen verwijderen bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis naast deze informatie een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere:

Op deze manier kunt u zich samen voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis. 

Op hetzelfde moment ook trommelvliesbuisjes?

Het kan zo zijn dat uw kind tegelijkertijd met het verwijderen van de amandelen ook trommelvliesbuisjes krijgt. De KNO-arts heeft dit dan vooraf met u overlegd.

We combineren het verwijderen van de amandelen soms met het plaatsen van trommelvliesbuisjes, omdat ontstoken amandelen ook oorproblemen kunnen veroorzaken. Zo kan er door een ontstoken neusamandel bijvoorbeeld vocht achter het trommelvlies blijven zitten waardoor uw kind slechter hoort. Ook kan een ontstoken neusamandel oorontstekingen veroorzaken.

Voor uw kind is het tegelijkertijd plaatsen van buisjes geen extra belasting, omdat uw kind toch al onder narcose is voor het verwijderen van de amandelen. Na de behandeling zijn er wel een aantal extra leefregels en adviezen waar u rekening mee moet houden. Meer informatie over het plaatsen van trommelvliesbuisjes vindt op de pagina ‘Trommelvliesbuisjes plaatsen bij kinderen’. 

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. 

PreOperatieve Screening (POS/Intake)

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op de behandeling. Daarom brengt u enige tijd voor de opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling (POS/Intake). Deze afspraken zijn meestal telefonisch. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; de behandeling kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Om u voor te bereiden op het gesprek, kunt u de pagina 'Anesthesie bij Kinderen' lezen. U kunt eventuele vragen bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake. 

Informatieboekje

Op de afdeling POS/Intake of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit tijdens anders met u wordt afgesproken. Neem ook eventueel insuline of ‘puffers’ mee in de originele verpakking. Het kan zijn dat uw kind een ‘puffer’ nodig heeft na de behandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft u uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder vraagt de verpleegkundige enkele bijzonderheden over uw kind en meet de temperatuur.

Uw kind krijgt een medicijn dat een droge mond geeft. Dit medicijn heet atropine en vermindert overmatig speekselvorming en slijmvorming in de luchtwegen tijdens de behandeling. Uw kind krijgt uit voorzorg een (smelt)tablet of zetpil tegen de pijn. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de verpleegkundige bespreken.

Uw kind krijgt voor de behandeling van de verpleegkundige een operatiehemd en soms een operatiemutsje. Daarnaast krijgt uw kind ook een armbandje om met zijn of haar naam erop. Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Eenmaal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat uw kind slaapt. 

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling verwijdert de arts het grootste gedeelte van de neusamandel en/of keelamandelen. De neusamandel kan de arts niet helemaal verwijderen. Deze kan aangroeien en soms na een tijd weer klachten geven. De keelamandelen kan de arts in principe wel helemaal weghalen. De behandeling duurt meestal tussen de 10 en 15 minuten. Soms duurt het wat langer.

U wacht tijdens de behandeling van uw kind bij het Operatiecentrum. Als uw kind op de uitslaapkamer is, roept de verpleegkundige u. Hier spreekt u ook de arts over het verloop van de behandeling.

Na de behandeling gaat u met uw kind en de verpleegkundige terug naar de afdeling.

Uw kind heeft pijn in de keel na de behandeling. Hiervoor krijgt uw kind extra pijnstilling. Vaak zit er nog oud bloed in de neus en de mond. Veel koud drinken en waterijsjes eten is erg belangrijk! Meestal heeft uw kind hier extra aansporing voor nodig. De verpleegkundige komt regelmatig langs en vraagt uw kind dan op een pijnscorekaartje aan te geven hoeveel pijn hij of zij heeft. 

Risico's

Bij iedere behandeling, ook bij het verwijderen van amandelen, kunnen er complicaties optreden. In dit geval bestaat er een hele kleine kans op een nabloeding.

Naar huis

Als alles goed gaat, mag uw kind dezelfde dag weer naar huis. 

De eerste paar dagen na de behandeling voelt uw kind zich nog wel ziek. Eten en drinken kan pijnlijk voor uw kind zijn. Soms kan de pijn uitstralen naar de oren. U kunt uw kind hiervoor pijnstilling geven. De verpleegkundige spreekt met u af wanneer en hoeveel u mag geven. Wanneer uw kind praat, klinkt dat in het begin alsof het een volle mond heeft. Al deze klachten verdwijnen langzaam.

Adviezen voor thuis

 • Zorg dat u de eerste nacht samen met uw kind op een kamer slaapt.
 • Maak uw kind 2 keer wakker om te drinken.
 • Zorg dat uw kind goed blijft drinken. Wanneer uw kind niet wil drinken, kan een beloningssysteem met stickers een hulpmiddel zijn. 3 keer een slokje is beter dan 1 keer een grote.
 • Uw kind mag niet de neus snuiten, wel ophalen.
 • Houd de temperatuur van uw kind in de gaten, deze mag niet hoger zijn dan 39.5°C.

Pijnstilling

De verpleegkundige geeft u advies over het geven van pijnstilling.

Eten en drinken

 • Laat uw kind veel drinken. Het beste zijn koude en lauwe dranken.
 • Laat uw kind veel waterijsjes eten.
 • Geef uw kind geen zure- en koolzuurhoudende dranken. Dit is pijnlijk.
 • Geef uw kind geen banaan. Dit plakt en blijft in de keel zitten.

Naar buiten

Uw kind mag 4 dagen na de behandeling naar buiten.

School

Na 1 week mag uw kind weer naar school of kinderdagverblijf.

Sporten en zwemmen

Na 2 weken mag uw kind weer sporten en zwemmen.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft uw kind binnen 2 dagen na de behandeling:

 • hevige pijn
 • koorts boven 39.5°C?

Dan belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

Buiten kantooruren belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Na 2 dagen belt u uw huisarts.

  Uw kind kan op controle komen als u dat graag wilt.

  Bij vragen kunt u bellen naar de:  

  • polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. 
  • afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.