Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie bij aneurysma van de buikslagader (EVAR)

Een aneurysma van de buikslagader kan op 2 manieren operatief behandeld worden; met een klassieke open vaatoperatie of via een slagader in de lies. Deze informatie gaat over de operatie via de slagader in de lies. Deze operatie heet ook wel Endovasculaire Aneurysma Repair (EVAR).

De groei van het aneurysma wordt in de gaten gehouden door regelmatig een echografie te doen. Er wordt alleen geopereerd wanneer de kans op een scheur in de wand van de buikslagader groot is. In de regel is dit het geval als het aneurysma een doorsnede heeft van meer dan 5,5 centimeter. Een operatie aan een aneurysma van de buikslagader is een operatie met een kans op grote complicaties en soms zelfs overlijden. Daarom worden de risico’s van een operatie steeds afgewogen tegen de kans op een scheur (ruptuur).

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Code CHI-057a
Laatste revisie: 7 september 2022 - 14:21
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij aneurysma van de buikslagader (EVAR)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
  • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
  • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten en drinken (ook geen  snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
  • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

  • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Uw opname

Voor deze operatie wordt u opgenomen. U blijft ongeveer 1 tot 2 dagen in het ziekenhuis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De operatie vindt plaats in de operatiekamer en u wordt daarbij meestal onder algehele narcose gebracht. Tijdens de operatie worden röntgenstralen gebruikt om de precieze plaats van de vaatprothese te bepalen. Daarnaast zal er ook contrastmiddel in de bloedvaten gebruikt worden.

Bij een EVAR wordt er via de slagaders in beide liezen een vaatprothese (endoprothese) in de buikslagader (aorta) geplaatst. De operatiewond bestaat uit 2 prikgaatjes in de liezen, of sneden in de liezen (4-5 cm in lengte). Via de liesslagaders wordt de vaatprothese - in opgevouwen toestand – ingebracht. De vaatprothese wordt opgeschoven tot aan de buikslagader en daar uitgevouwen. Deze vaatprothese vervangt dan de uitgerekte bloedvatwand.

Niet iedereen komt voor deze behandeling in aanmerking. Het aneurysma mag niet te bochtig zijn en er moet genoeg ruimte in de slagader zijn om de vaatprothese vast te maken. Ook mogen de liesslagaders niet te nauw of gekronkeld zijn.

Voordelen en nadelen

Het voordeel van deze behandeling is dat het een minder belastende operatie is dan de klassieke 'open' operatie via de buik. Daardoor is de opnameduur korter, het verblijf op de Intensive Care meestal niet noodzakelijk en verloopt het herstel sneller. Ook is de kans op complicaties of overlijden kleiner.

Maar deze operatie heeft ook nadelen. Het is mogelijk dat tijdens de procedure de vaatprothese niet goed functioneert en dat er een lekkage is langs de aansluiting van de vaatprothese of via bestaande zijtakken. Er stroomt dan toch bloed in het aneurysma.

Deze lekkage verdwijnt bijna altijd vanzelf, maar een enkele keer is na enige tijd een aanvullende behandeling nodig. Tenslotte blijft er een klein risico bestaan dat het aneurysma toch nog scheurt, ondanks de aanwezigheid van de vaatprothese. Daarom is intensieve poliklinische controle en röntgenonderzoek noodzakelijk.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere ingreep is er kans op complicaties. Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig, zoals wondinfectie en bloeding.

Daarnaast is er bij deze operatie een kans op verandering van de ligging van de prothese waardoor levenslange controle bij de vaatchirurg noodzakelijk is.

Controle

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.

Leefregels voor thuis

De eerste 2 weken mag u niet sporten en fietsen. Wandelen mag.

Daarnaast moet u er voor zorgen dat de aderverkalking zo min mogelijk toeneemt. Dit doet u door zo gezond mogelijk te leven: niet roken, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en voorkom overgewicht.

Als u suikerziekte, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte heeft, dan is behandeling hiervan noodzakelijk.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling Chirurgie, telefoonnummer (073) 553 20 23.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Registratie van uw implantaat

Het JBZ registreert de gegevens van een ingebracht implantaat in uw dossier. U kunt deze gegevens zien in uw MijnJBZ onder het kopje ‘Dossier’ en vervolgens ‘Implantaten’. De informatie over uw implantaat staat ook in uw ontslagbrief. Staat een implantaat niet in uw MijnJBZ? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Het JBZ levert de informatie over ingebrachte implantaten aan bij het Landelijke Implantaten Register (LIR). Dit is wettelijk verplicht. In het register staan alleen gegevens over het implantaat en niet uw patiëntgegevens. Mocht er een probleem optreden met een bepaald implantaat, dan neemt het LIR contact op met de zorgverleners die de implantaatgegevens hebben aangeleverd, zodat zij hun patiënten kunnen informeren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.