Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie bij aneurysma van de buikslagader (EVAR)

Een aneurysma van de buikslagader kan op 2 manieren operatief behandeld worden; met een klassieke open vaatoperatie of via een slagader in de lies. Deze informatie gaat over de operatie via de slagader in de lies. Deze operatie heet ook wel Endovasculaire Aneurysma Repair (EVAR).

De groei van het aneurysma wordt in de gaten gehouden door regelmatig een echografie te doen. Er wordt alleen geopereerd wanneer de kans op een scheur in de wand van de buikslagader groot is. In de regel is dit het geval als het aneurysma een doorsnede heeft van meer dan 5,5 centimeter. Een operatie aan een aneurysma van de buikslagader is een operatie met een kans op grote complicaties en soms zelfs overlijden. Daarom worden de risico’s van een operatie steeds afgewogen tegen de kans op een scheur (ruptuur).

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Code CHI-057a
Laatste revisie: 27 oktober 2021 - 14:10
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij aneurysma van de buikslagader (EVAR)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Uw opname

Voor deze operatie wordt u opgenomen. U blijft ongeveer 1 tot 2 dagen in het ziekenhuis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De operatie vindt plaats in de operatiekamer en u wordt daarbij meestal onder algehele narcose gebracht. Tijdens de operatie worden röntgenstralen gebruikt om de precieze plaats van de vaatprothese te bepalen. Daarnaast zal er ook contrastmiddel in de bloedvaten gebruikt worden.

Bij een EVAR wordt er via de slagaders in beide liezen een vaatprothese (endoprothese) in de buikslagader (aorta) geplaatst. De operatiewond bestaat uit 2 prikgaatjes in de liezen, of sneden in de liezen (4-5 cm in lengte). Via de liesslagaders wordt de vaatprothese - in opgevouwen toestand – ingebracht. De vaatprothese wordt opgeschoven tot aan de buikslagader en daar uitgevouwen. Deze vaatprothese vervangt dan de uitgerekte bloedvatwand.

Niet iedereen komt voor deze behandeling in aanmerking. Het aneurysma mag niet te bochtig zijn en er moet genoeg ruimte in de slagader zijn om de vaatprothese vast te maken. Ook mogen de liesslagaders niet te nauw of gekronkeld zijn.

Voordelen en nadelen

Het voordeel van deze behandeling is dat het een minder belastende operatie is dan de klassieke 'open' operatie via de buik. Daardoor is de opnameduur korter, het verblijf op de Intensive Care meestal niet noodzakelijk en verloopt het herstel sneller. Ook is de kans op complicaties of overlijden kleiner.

Maar deze operatie heeft ook nadelen. Het is mogelijk dat tijdens de procedure de vaatprothese niet goed functioneert en dat er een lekkage is langs de aansluiting van de vaatprothese of via bestaande zijtakken. Er stroomt dan toch bloed in het aneurysma.

Deze lekkage verdwijnt bijna altijd vanzelf, maar een enkele keer is na enige tijd een aanvullende behandeling nodig. Tenslotte blijft er een klein risico bestaan dat het aneurysma toch nog scheurt, ondanks de aanwezigheid van de vaatprothese. Daarom is intensieve poliklinische controle en röntgenonderzoek noodzakelijk.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere ingreep is er kans op complicaties. Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig, zoals wondinfectie en bloeding.

Daarnaast is er bij deze operatie een kans op verandering van de ligging van de prothese waardoor levenslange controle bij de vaatchirurg noodzakelijk is.

Controle

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.

Leefregels voor thuis

De eerste 2 weken mag u niet sporten en fietsen. Wandelen mag.

Daarnaast moet u er voor zorgen dat de aderverkalking zo min mogelijk toeneemt. Dit doet u door zo gezond mogelijk te leven: niet roken, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en voorkom overgewicht.

Als u suikerziekte, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte heeft, dan is behandeling hiervan noodzakelijk.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling A7 Zuid, telefoonnummer (073) 553 20 31 of verpleegafdeling A7 Noord, telefoonnummer (073) 553 20 23.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.