Headerafbeelding
Beveiliger wijst de weg aan oma en kleindochter
Afdeling

Spreekuur van het Kinderdiabetesteam

Het Kinderdiabetesteam ondersteunt en begeleidt kinderen met diabetes mellitus en hun ouders.

Als bij uw kind de diagnose suikerziekte (Diabetes Mellitus) is gesteld, vraagt dit van uw kind en uw gezin maatregelen en aanpassingen. Het is belangrijk dat uw gezin en de directe omgeving leren met diabetes in het dagelijkse leven om te gaan.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u met uw kind naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij uw kind past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Edgar van Mil
Prof. dr. E.G.A.H. van Mil
Kinderarts-endocrinoloog
Anke Hopman
A. Hopman
Verpleegkundig specialist
Bekijk ons team

Meer informatie

Code KIN-140
Laatste revisie: 19 april 2024 - 14:03
Over dit spreekuur

Spreekuur van het Kinderdiabetesteam

Het Kinderdiabetesteam:

  • helpt om de bloedsuikerspiegel zo stabiel en gezond mogelijk te houden.
  • leert u praktische zaken, zoals het toedienen van insuline, het meten van de bloedsuikerspiegel en het tellen van koolhydraten.
  • leert u en uw kind diabetes in uw dagelijks leven in te passen.
  • houdt de groei en de ontwikkeling van uw kind in de gaten.
  • probeert complicaties nu en in de toekomst te voorkomen.
  • houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beste behandeling voor uw kind.

Hoe gaan we te werk?

Het kinderdiabetesteam bestaat uit de kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige, diëtist, kinderpsycholoog en medisch maatschappelijk werker. Vooral in de eerste periode na de diagnose is regelmatig contact met het kinderdiabetesteam belangrijk.

Later neemt het aantal contacten af. Vier keer per jaar verwachten we het kind met de ouder(s) op de polikliniek van het kinderdiabetesteam. Als de zorgvraag groter is, dan bespreken we samen hoe we dit kunnen invullen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om vragen via de e-mail te stellen.

Eén keer per jaar vindt een gezamenlijk gesprek (jaarcontrole) plaats, met het kinderdiabetesteam onder leiding van de kinderarts. Tijdens dit gesprek staan we langer stil bij de wensen en verwachtingen van u en uw kind. We kijken terug naar het afgelopen jaar en blikken vooruit.

Op deze manier kunnen wij de optimale ondersteuning, begeleiding en de juiste zorg bieden bij het inpassen van de diabetes in het dagelijks leven.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kinderarts

De kinderarts is eindverantwoordelijk voor de totale zorg van uw kind. De kinderarts kijkt continu mee met de kinderdiabetesverpleegkundigen naar de instelling, levensstijl en ontwikkeling van uw kind.

Een belangrijke taak van de kinderarts is het voorkomen van complicaties. Daarom controleert de kinderarts de organen die schade zouden kunnen oplopen door de diabetes. Dit zijn met name de ogen, nieren, zenuwen en bloedvaten. Daarom wordt ook één keer per jaar uitgebreider laboratoriumonderzoek gedaan. Dit gebeurt vooraf aan de jaarcontrole.

Kinderdiabetesverpleegkundige

De kinderdiabetesverpleegkundige heeft een coördinerende rol binnen het Kinderdiabetesteam. Zij leert u en uw kind alles over diabetes en de dagelijkse dingen die hierbij komen kijken. De verpleegkundige beantwoordt vragen over school- en sportactiviteiten. Zij geeft uitleg over de hoge en lage bloedwaarden en hoe uw kind daarmee het beste om kan gaan.

Verder kunt u bij de kinderdiabetesverpleegkundige terecht met vragen over materialen zoals: insulinepennen, bloedglucose- en ketonenmeters. Zij geven ook uitleg over het controleren van de bloedglucosewaarden en het spuiten van insuline, instructie insulinepomp en glucosesensoren.

Diëtist

De diëtist geeft ieder kind met diabetes een voedingsadvies dat past bij de groei en ontwikkeling van het kind. In het JBZ werken twee diëtisten die veel ervaring hebben in de begeleiding van kinderen en jongeren met diabetes.

In het begin heeft uw kind vaker contact met de diëtist om informatie over voeding en diabetes te horen. Enkele onderwerpen die besproken worden zijn:

  • gezonde voeding;
  • koolhydraten;
  • wat moet je doen bij een hypo?
  • waar moet je op letten bij beweging en sport/feestjes/uit eten/vakantie.

Kinderpsycholoog

De kinderpsycholoog heeft in het eerste jaar na de diagnose een kennismakingsgesprek met u en uw kind. In dit gesprek bespreekt de psycholoog samen met u het omgaan met de diabetes. Afgestemd op de behoefte worden volgende afspraken gemaakt.

De psycholoog heeft een vraaggericht aanbod, dat kan bestaan uit een psychologisch onderzoek of een psychologische behandeling.

Medisch maatschappelijk werker

Als uw kind de diagnose diabetes krijgt kan dat veel losmaken en vragen oproepen. De maatschappelijk werker bespreekt samen met u en uw kind de vragen. Samen bekijken we welke hulp van de maatschappelijk werker het beste bij u en uw situatie past.

De maatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt u bij het verwerken van emoties rondom diabetes voor nu en de toekomst. Ook met vragen op het gebied van familie, school, clubs  kunt u terecht bij de maatschappelijk werker. Zo nodig verwijst zij u door.