Nederlandse Kankerregistratie

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

Het delen van gegevens uit uw medisch dossier kan alleen met uw toestemming.

Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De gegevens in de NKR worden gebruikt voor onderzoek. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. Als u niet wilt dat uw gegevens opgenomen worden in de NKR kunt u dit aan het IKNL laten weten. Hoe u dat doet kunt u lezen op de website van het IKNL.

Bekijk de folder Registratie van kanker

Code ONC-600
Laatste revisie: 3 april 2023 - 15:10