Samenwerking met andere organisaties rondom kanker

Het stellen van een diagnose en het behandelen van mensen met kanker wordt steeds ingewikkelder. Daarom werken ziekenhuizen landelijk en regionaal samen om de beste zorg voor patiënten met kanker te leveren. 

Afbeelding: overzichtskaart van oncologische samenwerkingsnetwerken

Klik op de afbeelding om de kaart te openen en meer informatie in te zien per locatie.

Oncologische netwerken

Per tumorsoort zijn afspraken gemaakt gemaakt met andere ziekenhuizen om de zorg te verbeteren. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, neemt het Jeroen Bosch Ziekenhuis deel in verschillende samenwerkingsverbanden. Die noemen we ook wel oncologische netwerken.

Voor diagnostiek en nazorg kunt u bijna altijd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis terecht, maar bepaalde behandelingen vinden soms in een ander ziekenhuis plaats. Andersom komen kankerpatiënten van andere ziekenhuizen soms voor behandeling naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat de overdracht goed verloopt, werken we nauw samen met deze ziekenhuizen. Daarnaast zijn er meestal wekelijks patiëntbesprekingen. We noemen dit multidisciplinair overleg, of MDO. Multidisciplinair houdt in dat alle betrokken specialisten aanwezig zijn.

Samenwerking binnen een netwerk vindt ook plaats op het gebied van kwaliteit van zorg. Zo delen we onze uitkomsten van zorg en maken we gebruik van goede voorbeelden om de zorg steeds verder te verbeteren.

Belangrijkste regionale netwerken

EMBRAZE

“Op een van de meest kwetsbare momenten in het leven van de patiënt leveren wij de best mogelijke zorg, dichtbij huis of in de regio”

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, vormen 7 ziekenhuizen en 2 instituten radiotherapie in Brabant en Zeeland sinds 2015 het kankernetwerk EMBRAZE. Binnen dit netwerk maakt een groot team van zorgprofessionals zich dagelijks hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker.

"EMBRAZE geeft een patiënt toegang tot de best mogelijke zorg. Krijgt een patiënt de diagnose kanker, dan krijgt hij het gevoel eigen regie te verliezen. Juist dan is het goed als een professional de patiënt meeneemt in het zorgproces, deuren voor hem opent en dat ook transparant laat zien."
Laurens Beerepoot, Internist oncoloog ETZ

Netwerktumorgroepen

De kern van het EMBRAZE kankernetwerk vormen de netwerktumorgroepen (NTG). Elke NTG heeft een eigen voorzitter. In de NTG krijgt de gewenste (regionale) oncologische zorg voor de patiënt zijn daadwerkelijke vorm en ervaart de patiënt de meerwaarde van het netwerk.

Samen en mét de patiënt

Een voorbeeld van de intensieve samenwerking is het zogenoemde regionale, multidisciplinair overleg (MDO). Vanuit verschillende disciplines en aangesloten organisaties bespreekt een team van zorgprofessionals wekelijks patiënten en hun specifieke behandeling met elkaar. Mogelijk vindt (een deel van) de behandeling bij een EMBRAZE-partner in het netwerk plaats, als dit de patiënt ten goede komt.

Het EMBRAZE kankernetwerk bestaat uit: Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes en Vlissingen, Amphia in Breda en Oosterhout, Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom, Erasmus MC in Rotterdam, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk, Instituut Verbeeten in Breda, Tilburg en Den Bosch, Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, ZorgSaam in Terneuzen en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut in Vlissingen en Roosendaal. Deze ziekenhuizen behandelen samen ruim 10% procent van de patiënten met kanker in Nederland. Doel van het EMBRAZE kankernetwerk is de kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten te verbeteren en te verstevigen in de regio. Meer informatie is te vinden op: http://embraze.net

Logo van Embraze kankernetwerk

Borstkankernetwerk

Voor de borstkankerzorg zijn wij aangesloten bij het Borstkankernetwerk Oost. Hierin werken we samen met het Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein, Canisius Wilhelmina ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven.

Regionaal oncologisch netwerk

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt samen met andere zorgprofessionals in de regio 's-Hertogenbosch. Het gaat om aanbieders die op verschillende gebieden iets kunnen betekenen voor (ex-) patiënten met kanker. Denk hierbij aan hulp bij lichamelijk herstel na behandeling, coaching of werkgerelateerde adviezen.

Het doel is om op het juiste moment door de juiste hulpverlener de juiste (aanvullende oncologische) zorg te geven, die aansluit bij uw behoeften en mogelijkheden.

Netwerk hematologische zorg

Het netwerk hematologische zorg zorgt ervoor dat de behandelingen en onderzoeken in alle deelnemende ziekenhuizen gelijk zijn. Artsen uit verschillende ziekenhuizen werken samen en geven elkaar advies. Hierdoor krijgt u betere zorg.

Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ)

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt deel uit van een regionaal oncologisch samenwerkingsverband op het gebied van gynaecologische kanker. Op de pagina van het gynaecologisch oncologisch spreekuur leest u hier meer over.

Longkankernetwerk Zuid-Nederland

Het longkankernetwerk Zuid-Nederland maakt gebruik van gezamenlijk vastgestelde richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Artsen uit verschillende ziekenhuizen werken samen en geven elkaar advies. Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt nauw samengewerkt. Hierdoor krijgt u de best mogelijke zorg.

Code ONC-200E
Laatste revisie: 2 februari 2024 - 15:29