Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling revalidatie
Afdeling

Centrum voor Geriatrische Traumatologie

Het Centrum voor Geriatrische Traumatologie is een gespecialiseerde verpleegafdeling voor ouderen met een gebroken heup. Het centrum bevindt zich op verpleegafdeling A8 Zuid.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Meer informatie

Code GER-113
Laatste revisie: 8 november 2023 - 16:28
Over deze verpleegafdeling

Centrum voor Geriatrische Traumatologie

In het Centrum voor Geriatrische Traumatologie worden patiënten vanaf 70 jaar met een gebroken heup opgenomen.

We richten ons op de groep ouderen waarvan we inschatten dat ze een verhoogd risico hebben op bijkomende problemen (complicaties) tijdens de ziekenhuisopname. Voorbeelden van complicaties zijn een grotere kans op vallen, infecties, ondervoeding of acute verwardheid (delier). Deze opstapeling van problemen belemmert het genezings- en revalidatieproces. Hierdoor zou u uiteindelijk minder zelfredzaam kunnen worden.

Welke zorg krijgt u?

In het Centrum voor Geriatrische Traumatologie bieden wij u multidisciplinaire zorg. Dit houdt in dat de geriater, chirurg en orthopeed nauw samenwerken. Ons doel is om de zorg af te stemmen op uw persoonlijke behoeften en wensen. De zorg is er op gericht complicaties te voorkomen, en als ze zich toch voordoen; ze zo snel mogelijk te behandelen. Hierdoor kunt u zo goed mogelijk herstellen. De zorg is vergelijkbaar met de zorg die we bieden op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) van dit ziekenhuis.

Artsen (orthopeed, chirurg en geriater)

U bent opgenomen voor de orthopeed of de chirurg in verband met een gebroken heup. De orthopeed of chirurg behandelt u daarvoor. Een van deze specialisten is uw hoofdbehandelaar.

De geriater is gespecialiseerd in de medische behandeling van ouderen bij wie vaak meerdere aandoeningen tegelijk aanwezig zijn. Vaak gaat het om een combinatie tussen lichamelijke, sociale en psychische problemen. Uw geriater heeft ook speciale aandacht voor de medicijnen die u gebruikt. 

Bij uw opname beoordeelt de geriater of er bijzonderheden zijn waar de chirurg of orthopeed bij de behandeling van uw gebroken heup rekening mee moeten houden. Na de operatie wordt de geriater meestal uw hoofdbehandelaar. De chirurg of orthopeed blijft in deze fase op de achtergrond betrokken bij uw behandeling. 

Verpleegkundige en zorgassistenten

De verpleegkundigen op de afdeling hebben speciale aandacht voor u. Samen met de zorgassistenten richten zij zich op het voorkomen van een acute verwardheid, door erop te letten dat: 

  • u actief bent en voldoende in beweging komt; 
  • u voldoende eet en drinkt; 
  • u een normaal dag- en nachtritme heeft. 

Fysiotherapeut, ergotherapeut en andere zorgverleners

De fysiotherapeut en ergotherapeut zijn direct na de operatie betrokken bij uw revalidatieproces. Als het nodig is kunnen een maatschappelijk werker, diëtist of logopedist worden ingeschakeld.

Ons doel is u te helpen om na de operatie zo snel mogelijk weer te gaan bewegen. Door zo snel mogelijk uit bed te komen verkleint u de kans op complicaties. Bovendien blijft uw conditie en spierkracht hierdoor zoveel mogelijk op peil. Om u hier zo goed mogelijk bij te helpen bieden wij u de volgende faciliteiten: 

De huiskamer

Op de afdeling Orthopedie is een huiskamer die zo ingericht is dat u hier een groot gedeelte van de dag kunt verblijven. Hulpmiddelen die u eventueel nodig heeft zijn hier aanwezig. In de huiskamer serveren we de koffie/thee, lunch en het diner. U krijgt hier samen met medepatiënten fysiotherapie. En u kunt er de krant lezen, een spel doen, tv kijken of naar muziek luisteren. Het verblijf in de ochtend wordt in het weekend begeleid door een zorgassistent en op doordeweekse dagen door een sociaal agogisch werkende.

‘s Middags heeft u de mogelijkheid om te gaan rusten, in uw bed of in de huiskamer. Uw kamer is dus bedoeld als slaapkamer en niet als verblijfskamer. 

De huiskamer heeft de volgende voordelen: 

  • Samen revalideren heeft een positieve invloed op uw revalidatieproces; 
  • Er is meer begeleiding en toezicht dan op uw kamer.
  • Samen eten en drinken is gezelliger en zorgt er mogelijk voor dat u ook beter eet en drinkt; 
  • U heeft een beter dag- en nachtritme, waardoor een eventueel delier beter te voorkomen of te behandelen is.

Betrokkenheid familie/mantelzorgers

De verpleegkundigen van de afdeling bieden u hulp. Heeft u hulp nodig bij het eten, dan is een familielid of mantelzorger altijd van harte welkom om u hierbij te helpen.
Als u ziek of onrustig bent kunnen familieleden of mantelzorgers u mee helpen verzorgen tijdens de opname, ook in de avond en de nacht. Als het nodig is, kan de verpleging uw familie of mantelzorger vragen om vaker aanwezig te zijn.
 

Wij proberen met zijn allen om u zo snel mogelijk terug te laten keren naar uw eigen woonsituatie. Dit is echter niet altijd direct vanuit het ziekenhuis haalbaar. Daarom komt snel na uw opname en operatie iemand van het Transferbureau bij u langs, om zo nodig de aanvraag voor extra nazorg in gang te zetten. Dit gebeurt in overleg met u en/of uw contactpersoon/vertegenwoordiger. 

Als de ontslagdatum bekend is, krijgen u en uw contactpersoon/vertegenwoordiger een afspraak voor een ontslaggesprek met de geriater/arts-assistent Geriatrie (basisarts eventueel in opleiding tot specialist). Tijdens deze afspraak bespreken zij het verloop van uw opname en eventueel het poliklinisch plan voor na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Wij communiceren graag alleen met de patiënt en zijn 1e contactpersoon. Wie uw 1e contactpersoon is hebben we bij uw opname afgesproken en vastgelegd in uw dossier.

Wij stellen het op prijs dat overige betrokkenen door u als patiënt en/of uw 1e contactpersoon geïnformeerd worden.

We bieden de volgende contactmomenten:

  • Telefonisch: voor korte vragen of bespreken van de stand van zaken;
  • Via een familiegesprek: als het gewenst is dat er meerdere familieleden betrokken of bijgepraat willen worden over de behandeling;
  • Tijdens de artsenvisite: u kunt aansluiten en meeluisteren wat er gebeurt. Visitetijden vindt u in onderstaand schema.

Let op! Deze visitetijden zijn alléén van toepassing als de geriater hoofdbehandelaar is.

Kamernummer

1 t/m 8

10 t/m 14

maandag

11.00 – 12.00 uur

11.00 – 12.00 uur

dinsdag          

09.15 – 10.15 uur

10.15 – 11.15 uur

woensdag      

geen artsenvisite

geen artsenvisite

donderdag

09.15 – 10.15 uur

10.15 – 11.15 uur

vrijdag           

09.15 – 10.15 uur

10.15 – 11.15 uur

Hiervoor kunt u uiteraard terecht bij het team van het Centrum voor Geriatrische Traumatologie. We doen steeds onze uiterste best de zorg waar mogelijk te verbeteren.