Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling revalidatie
Afdeling

Centrum voor Geriatrische Traumatologie

Het Centrum voor Geriatrische Traumatologie is een gespecialiseerde verpleegafdeling voor ouderen met een gebroken heup. Het centrum bevindt zich op verpleegafdeling A8 Zuid.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Meer informatie

Code GER-113
Laatste revisie: 11 juni 2024 - 16:40
Over deze verpleegafdeling

Centrum voor Geriatrische Traumatologie

In het Centrum voor Geriatrische Traumatologie worden patiënten vanaf 70 jaar met een gebroken heup opgenomen.

We richten ons op de groep ouderen waarvan we inschatten dat ze een verhoogd risico hebben op bijkomende problemen (complicaties) tijdens de ziekenhuisopname. Voorbeelden van complicaties zijn een grotere kans op vallen, infecties, ondervoeding of acute verwardheid (delier). Deze opstapeling van problemen belemmert het genezings- en revalidatieproces. Hierdoor zou u uiteindelijk minder zelfredzaam kunnen worden.

Welke zorg krijgt u?

In het Centrum voor Geriatrische Traumatologie werken de geriater, chirurg en orthopeed nauw samen. We willen de zorg afstemmen op uw persoonlijke behoeften en wensen, en complicaties te voorkomen. En als als er zich toch complicaties voordoen, willen we deze zo snel mogelijk behandelen. Hierdoor kunt u zo goed mogelijk herstellen. De zorg is verder hetzelfde als op onze Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ).

Artsen (orthopeed, chirurg en geriater)

De orthopedisch chirurg of chirurg heeft u laten opnemen omdat u een gebroken heup heeft. Deze orthopedisch chirurg of chirurg is uw hoofdbehandelaar.

De geriater is gespecialiseerd in de medische behandeling van ouderen die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, sociale en psychische problemen. Uw geriater heeft ook speciale aandacht voor de medicijnen die u gebruikt. 

Bij uw opname beoordeelt de geriater of er bijzonderheden zijn waar de chirurg of orthopedisch chirurg bij de behandeling van uw gebroken heup rekening mee moeten houden. Na de operatie blijft de orthopedisch chirurg of chirurg op de achtergrond betrokken bij uw behandeling. De geriater wordt dan uw hoofdbehandelaar. 

Verpleegkundige en zorgassistenten

De verpleegkundigen op de afdeling hebben speciale aandacht voor u. Samen met de zorgassistenten richten zij zich op het voorkomen van een acute verwardheid, door erop te letten dat: 

  • u actief bent en voldoende in beweging komt; 
  • u voldoende eet en drinkt; 
  • u een normaal dag- en nachtritme heeft. 

Fysiotherapeut, ergotherapeut en andere zorgverleners

De fysiotherapeut en ergotherapeut zijn direct na de operatie betrokken bij uw revalidatieproces. Als het nodig is kunnen een maatschappelijk werker, diëtist, geestelijk verzorger of logopedist worden ingeschakeld.

Ons doel is u te helpen om na de operatie zo snel mogelijk weer te gaan bewegen. Door zo snel mogelijk uit bed te komen verkleint u de kans op complicaties. Bovendien blijft uw conditie en spierkracht hierdoor zoveel mogelijk op peil. Om u hier zo goed mogelijk bij te helpen bieden wij u de volgende faciliteiten: 

De huiskamer

Op de afdeling Orthopedie is een huiskamer die zo ingericht is dat u hier een groot gedeelte van de dag kunt verblijven. Hulpmiddelen die u eventueel nodig heeft zijn hier aanwezig. In de huiskamer serveren we de koffie/thee, lunch en het diner. U krijgt hier samen met medepatiënten fysiotherapie. En u kunt er de krant lezen, een spel doen, tv kijken of naar muziek luisteren. 

‘s Middags heeft u de mogelijkheid om te gaan rusten, in uw bed of in de huiskamer. Uw kamer is dus bedoeld als slaapkamer en niet als verblijfskamer. 

De huiskamer heeft de volgende voordelen: 

  • Samen revalideren heeft een positieve invloed op uw revalidatieproces; 
  • Er is meer begeleiding en toezicht dan op uw kamer.
  • Samen eten en drinken is gezelliger en zorgt er mogelijk voor dat u ook beter eet en drinkt; 
  • U heeft een beter dag- en nachtritme, waardoor een eventueel delier beter te voorkomen of te behandelen is.

Betrokkenheid familie/mantelzorgers

De verpleegkundigen van de afdeling verzorgen u. Heeft u hulp nodig bij het eten, dan is een familielid of mantelzorger altijd van harte welkom om u hierbij te helpen. Als u ziek of onrustig bent kunnen familieleden of mantelzorgers u mee helpen verzorgen tijdens de opname, ook in de avond en de nacht. Als het nodig is, kan de verpleging uw familie of mantelzorger vragen om vaker aanwezig te zijn.
 

Wij proberen om u zo snel mogelijk terug te laten keren naar uw eigen woonsituatie. Dit is niet altijd direct haalbaar. Daarom komt snel na uw opname en operatie iemand van het Transferbureau bij u langs. Zij overlegt met u en/of uw contactpersoon/vertegenwoordiger of er extra nazorg aangevraagd moet worden. 

Als de ontslagdatum bekend is, krijgt u en uw contactpersoon/vertegenwoordiger een ontslaggesprek met de geriater of arts-assistent Geriatrie (basisarts eventueel in opleiding tot specialist). Dan wordt het verloop van de opname en het plan voor na uw ontslag besproken.

Wij bespreken de voortgang van de behandeling alleen met de patiënt en diens eerste contactpersoon. Wie uw eerste contactpersoon is, hebben we bij uw opname afgesproken en vastgelegd in uw dossier.

Wij vragen de patiënt en/of de eerste contactpersoon zelf andere familieleden en naasten te informeren. 

We bieden de volgende contactmomenten:

  • Telefonisch: voor korte vragen of bespreken van de stand van zaken. Bij geen spoed graag na 10.00 uur 's ochtends.
  • Via een familiegesprek: als het gewenst is dat er meerdere familieleden betrokken of bijgepraat willen worden over de behandeling;
  • Tijdens de artsenvisite: u kunt aansluiten en meeluisteren wat er gebeurt. De visite is vanaf 9.00 uur in de ochtend. De arts en verpleegkundige bepalen in welke volgorde de patiënten bezocht worden; er is geen vaste volgorde. 

 

Hiervoor kunt u uiteraard terecht bij het team van het Centrum voor Geriatrische Traumatologie. We horen graag onze hoe wij onze zorg mogelijk nog kunnen verbeteren.