Headerafbeelding
Zorgverlener geeft uitleg aan patiënt over zijn knie
Afdeling

Verpleegafdeling Orthopedie

Op verpleegafdeling Orthopedie verblijven patiënten die onder behandeling zijn bij de orthopedisch chirurg.

Het team op de verpleegafdeling Orthopedie bestaat uit verpleegkundigen, zorgassistenten en voedingsassistenten. De afdeling heeft verder een unithoofd en 2 afdelingssecretaresses. Een vast team van apothekersassistenten zorgt bij uw opname en ontslag voor de juiste medicijnen.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Meer informatie

Code AFD-063
Laatste revisie: 15 november 2023 - 16:10
Over deze verpleegafdeling

Verpleegafdeling Orthopedie

Werkwijze op de afdeling

Iedere dag krijgen de verpleegkundigen een gedeelte van de afdeling (een unit) toegewezen. Zij zorgen die dag voor de patiënten op de kamers van die unit.

De verpleegkundigen werken in diensten. Er is een dagdienst, een avonddienst en een nachtdienst. Tussen de diensten is er steeds een moment van overdracht; de verpleegkundige van de inkomende dienst wordt door de verpleegkundige van de vorige dienst geïnformeerd over uw toestand. Informatie over uw toestand wordt bijgehouden in het verpleegkundig dossier.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij bieden de juiste zorg en ondersteuning op het moment dat u die nodig heeft. Per dienst van een verpleegkundige willen wij graag minimaal één beoordelingsmoment met u. Wij doen dan de controles. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo prettig en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Wat verwachten wij van u en/of uw naasten?

Wij willen graag dat u en/of een naaste aangeeft wat uw wensen en behoeften zijn. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij hebben veel ervaring en deskundigheid op het gebied van verzorging en herstel en vragen u open te staan voor onze adviezen hierin. Wij werken graag samen met u aan een goed en snel herstel. Dit lukt alleen als u hier actief aan meewerkt. Of - als uw gezondheidstoestand een actieve inzet niet toelaat - dat uw naasten ons hierin ondersteunen. Wij gaan ervan uit dat u zich houdt aan de afspraken met de verpleegkundige, arts of andere zorgverlener.

Patiënteninformatiebord

Op elke patiëntenkamer hangt een informatiebord, waarop wij iedere dag de namen van de verpleegkundigen en zorg- en voedingsassistenten noteren. Zo weet u steeds wie er vandaag voor u zorgt.

Artsenvisite

Iedere ochtend is er artsenvisite tussen 09.00 en 11.00 uur. Wij vragen u op uw kamer te blijven totdat de visite is geweest. Op zondag is er alleen een visite als dat nodig is. Het is mogelijk dat u dan gezien wordt door een andere arts dan uw behandelend arts.

Heeft u vragen voor de arts?

Vragen voor uw arts kunt u van tevoren noteren op de kaart ‘vragen voor de arts’ die u kunt vinden op het informatiebord op uw kamer. U legt deze voor het ontbijt klaar op uw nachtkastje, voorzien van uw naam en kamernummer.

Samenwerking met andere disciplines

Op de verpleegafdeling Orthopedie wordt veel samengewerkt met de volgende disciplines:

Fysiotherapie

U krijgt fysiotherapie, wanneer u niet goed kunt - of durft  - te bewegen. Een operatie, ongeluk, blessure en/of andere aandoening, kan gevolgen hebben voor uw spieren en zenuwen en dus voor uw houding en bewegingen. De fysiotherapie in het ziekenhuis is gericht op het voorkomen van complicaties en een zo snel mogelijk herstel.

Geriatrie

Een geriater is een medisch specialist, die zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van ouderen met (meestal) meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.  

De orthopedisch chirurg kan de geriater om advies te vragen, wanneer iemand problemen heeft zoals: 

 • mobiliteitsproblemen en vallen;
 • continentieproblemen;
 • somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek;
 • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
 • problemen met het geheugen;
 • acute verwardheid, ofwel een delier.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kijkt samen met u naar uw dagelijkse activiteiten, wanneer deze voor u plotseling of geleidelijk lastig worden. Door een operatie of aandoening kunnen handelingen als aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren of opstaan, een probleem worden. De ergotherapeut kijkt samen met u naar oplossingen en hulpmiddelen om deze activiteiten weer makkelijker te maken.

De ergotherapie in het ziekenhuis is gericht op het voorkomen van complicaties en het zo snel mogelijk weer kunnen oppakken van uw dagelijkse activiteiten.

Diëtetiek

Tijdens uw opname kan de orthopedisch chirurg het nodig vinden een diëtist om advies te vragen. De diëtist stelt dan in overleg met u een behandelplan op. Daarbij gaat de diëtist uit van uw eetpatroon en wordt rekening gehouden met uw medische en persoonlijke situatie.

Logopedie

De logopedist komt bij u langs als er mogelijk sprake is van slikproblemen.

Transferbureau/Maatschappelijk werk

Als u na ontslag niet terug naar uw eigen woonomgeving kunt, zoekt het Transferbureau of maatschappelijk werk mee naar een oplossing. Dit overleggen wij altijd met u. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar thuiszorg, revalidatie of een verpleeghuis.

Voorzieningen op de afdeling

Bij uw bed heeft u een tablet. Hiermee kunt u gratis gebruik maken van telefoon, televisie en internet. Meer informatie hierover vindt u op het beeldscherm van de tablet.

Kwaliteit en veiligheid

De kwaliteit van onze zorgverlening en uw veiligheid staan voorop. De afdeling zet verschillende instrumenten in om deze kwaliteit te bieden. Tijdens uw opname stellen we u onder andere met regelmaat vragen en meten wij uw pijnscores en andere indicatoren die bij u van belang zijn. We lopen eenmaal per maand een kwaliteitsronde. Zo kunt u vertrouwen op de zorg die u bij ons ontvangt.

Patiëntenverificatie

Gedurende uw opname vragen wij met regelmaat naar uw naam en geboortedatum. Dit doen wij om u een veilige zorg te bieden.

Regelmatig komt er een zorggesprek waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. U kan aangeven waar u tevreden over bent, maar ook waar u ontevreden over bent.

Tevreden of ontevreden, vertel het ons!

Via de rood/groene kaarten, aanwezig op het patiënteninformatiebord op uw kamer, kunt u anoniem uw tevredenheid of ontevredenheid kenbaar maken. De kaart deponeert u vervolgens in de brievenbus op het kwaliteitsbord op de gang naast de balie.

Ontslag

Voordat u met ontslag gaat, moeten er allerlei zaken geregeld en afgesproken worden. Voor het gemak geven wij u hier een checklist:

 • U heeft informatie gekregen over de activiteiten die u thuis weer mag oppakken, en welke juist niet. Denk aan baden, douchen, huishoudelijke activiteiten, fietsen, autorijden, enzovoorts.
 • U weet in welke situaties het verstandig is om (snel) contact op te nemen met het ziekenhuis of de huisarts. U weet wie u dan moet bellen, tijdens kantooruren en daarbuiten.
 • De hulpmiddelen die u (eventueel) nodig heeft na uw ontslag zijn geregeld. Denk aan krukken, helpende hand, enzovoorts.
 • U heeft uitleg gekregen over het gebruik van uw medicijnen en u weet nu welke medicijnen u op welke momenten moet innemen.
 • Als u meerdere medicijnen moet gebruiken, heeft u voldoende informatie gekregen over het combineren van deze medicijnen.
 • U weet welke bijwerkingen uw medicijnen kunnen geven.
 • U heeft recepten gekregen voor de medicijnen die u thuis moet gaan/blijven gebruiken.
 • Er is een vervolgafspraak bij de specialist voor u gemaakt.
 • De thuiszorg is (wanneer nodig) geregeld.

Informatieoverdracht bij ontslag

Uw huisarts ontvangt direct na uw ontslag digitaal een bericht over uw opname. Wanneer u na uw ontslag uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis naar een verpleeghuis of een andere zorginstelling gaat, geven we een bericht aan u mee met informatie die belangrijk is voor uw verdere behandeling of verblijf ergens anders.