Aandoening

Zaadbalkanker (testiscarcinoom)

Kanker van de zaadbal ontstaat meestal in de kiemcellen.

Er zijn 3 soorten kiemceltumoren:

  • Seminomen; ontstaat in het binnenste deel van de zaadbal, waar de zaadcellen worden gemaakt.
  • Non-seminomen (niet-seminomen): dit is een verzamelnaam voor andere kiemceltumoren dan het seminoom.
  • Combinaties van een seminoom en een non-seminoom.

Kanker is een ingrijpende ziekte. Alles waar u mee te maken krijgt voor, tijdens of na de behandeling hebben we voor u verzameld op onze pagina 'Kanker'.

Lees meer

Regionaal centrum

Het JBZ is een regionaal centrum voor zaadbalkanker. Dit betekent dat patiënten met zaadbalkanker ook vanuit andere ziekenhuizen naar het JBZ worden verwezen. Dit is in Nederland zo afgesproken omdat zaadbalkanker relatief weinig voorkomt. Door deze zorg te centraliseren, is er veel ervaring met deze behandeling en verbetert de kwaliteit van de zorg. Er is ruime aandacht voor voeding, studie, werk, en re-integratie na ziekte.

Patiënten die naar het JBZ verwezen worden vanuit een ander ziekenhuis, krijgen altijd binnen 2 werkdagen (meestal dezelfde dag) bericht wanneer zij op de polikliniek kunnen komen en worden binnen 5 werkdagen gezien. Elke patiënt die in ons ziekenhuis wordt behandeld, wordt besproken in een multidisciplinair overleg, waarbij zowel de uroloog, de oncoloog, de verpleegkundig specialist, de radiotherapeut als de patholoog aanwezig zijn. Daarnaast vindt altijd overleg plaats met een academisch ziekenhuis. Dit is het RadboudUMC of het Erasmus MC, afhankelijk van de plaats van het verwijzende ziekenhuis. Hierdoor waarborgen wij een hoge kwaliteit van zorg.

AYA: community voor jongvolwassenen met kanker

Veel mannen die zaadbalkanker krijgen zijn jong. In de AYA4 community kunnen leeftijd-/lotgenoten in een veilige, afgeschermde omgeving om ervaringen uitwisselen en kennis en gevoelens delen met elkaar. 

Nazorg

Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad en van het stadium van uw ziekte, kunnen verschillende vormen van controle met u worden besproken. Centraal daarbij staat dat u regelmatig contact hebt met uw uroloog en/of oncoloog en met de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist urologie/oncologie. 

Naast de controle zijn er mogelijkheden voor oncologische revalidatie en is er ruimte voor ondersteuning op het psychosociale vlak. Uw contactpersoon kan u hier verder over informeren.

Laatste revisie: 26 april 2021 - 14:08