Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie bij zaadbalkanker (orchidectomie)

De eerste stap in de behandeling van zaadbalkanker is een operatie.

Via een kleine snee in de lies wordt de zaadbal, met bijbehorende bloed- en lymfevaten, uit de balzak verwijderd. Deze operatie wordt meestal op korte termijn gepland. Dit betekent dat de operatie mogelijk op dezelfde dag of dag daarna plaatsvindt. We geven u hier kort de belangrijkste informatie rondom deze operatie.

Bekijk ook het filmpje van het UMC Utrecht over deze operatie. De operatie wordt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gedaan.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Hoe verloopt de behandeling?

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ONC-262
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:47
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij zaadbalkanker (orchidectomie)

Voor de operatie van de zaadbal bespreken we met u of het wenselijk is om zaadcellen in te vriezen. Dit heet semenpreservatie. Ook bespreken we met u of u een testisprothese wilt. Verder wordt vlak voor of na de operatie een CT-scan gemaakt van de borst en buik om na te kijken of er uitzaaiingen zijn. Uitzaaiingen komen het meest voor in de lymfeklieren die ter hoogte van de nieren net voor de wervelkolom liggen. Maar ook in de longen en lever komen wel eens uitzaaiingen voor.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen?

Meld dit dan van tevoren aan de specialist.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Nuchter zijn

Omdat de operatie meestal met voorrang wordt ingepland op de zogenaamde ‘spoedoperatiekamer’ is het precieze tijdstip van de operatie niet te geven. Daarom vragen wij u om 6 uur voor het tijdstip van opname in het ziekenhuis niets meer te eten en te drinken. Over het innemen van eventuele medicijnen in de periode dat u nuchter moet zijn, maakt uw behandelend arts afspraken met u.

Via een kleine snee in de lies wordt de zaadbal, met bijbehorende bloed- en lymfevaten, uit de balzak verwijderd. De operatie duurt ongeveer 30 tot 50 minuten.

Als ervoor gekozen is meteen een testisprothese terug te plaatsen, wordt dit tijdens deze operatie gedaan via dezelfde wond. Het verwijderde weefsel wordt in het weefsellaboratorium onderzocht. Dit onderzoek duurt 5 tot 7 dagen. Hierna kan definitief vastgesteld worden of het om kanker gaat en om welk type.

Na de operatie wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Meestal kunt u binnen 1 tot 2 dagen weer met ontslag. Een week na de operatie wordt een poliklinische afspraak gepland bij de uroloog. Tijdens deze afspraak bespreekt de uroloog met u de weefseluitslag en uitslagen van overige onderzoeken. Dan is ook bekend om welk type zaadbalkanker het gaat en of er een aanvullende behandeling moet volgen.

Herstel thuis

De eerste tijd na de operatie kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

  • Een pijnlijk, trekkend gevoel in de lies. Hiervoor mag u paracetamol nemen, 1 tot 3 keer per dag 1000 mg.
  • Zwelling van balzak en lieswond. Het advies is om de eerste dagen na de operatie een strakke onderbroek te dragen, omdat deze steun geeft. Dit vermindert de kans op zwelling.

Leefregels en adviezen voor thuis

  • De eerste dagen na de operatie mag u niet te veel persen bij de ontlasting.
  • De eerste 2 weken na de operatie mag u niet baden (douchen mag wel).
  • De eerste 2 weken na de operatie mag u niet zwaar tillen of ander lichamelijk zwaar werk doen. U mag ook niet zwemmen, rennen of fietsen.
  • De eerste 2 weken na de operatie mag u geen geslachtsgemeenschap hebben.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. 

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 10. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

We bespreken met u hoe de controles na de operatie verlopen. Dit is afhankelijk van het stadium van uw ziekte en de vervolgbehandeling die u krijgt. In ieder geval heeft u in de periode na de operatie regelmatig contact met uw uroloog en/of oncoloog.
 

In deze periode van behandeling komt er erg veel op u af. Heeft u vragen of wilt u zaken bespreken? Dan kunt u hiermee terecht bij de verpleegkundig specialist Urologie of de oncologieverpleegkundige Urologie, telefoonnummer (073) 553 78 16. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur.