Aandoening

Polycythemia Vera (PV)

Polycythemia Vera is een ziekte waarbij het beenmerg te veel rode bloedcellen maakt en vaak ook te veel bloedplaatjes (trombocytose) en witte bloedcellen (leukocytose).

Polycythemia Vera is een zeldzame aandoening, die jaarlijks bij ongeveer 300 mensen in Nederland wordt vastgesteld. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Polycythemia Vera wordt veroorzaakt doordat de werking van het beenmerg niet normaal is. Waarom dit beenmerg zich afwijkend gedraagt is onbekend.

Meer informatie? Kijk op de website van de MPN Stichting.

Code ONC-279
Laatste revisie: 2 november 2022 - 14:27