Headerafbeelding
De balie van het Oncologisch Centrum
Onderzoek

Sternumpunctie (beenmergonderzoek)

Een sternumpunctie is een onderzoek waarbij de arts met een dikkere naald wat beenmerg uit het borstbeen (sternum) opzuigt.

Het beenmerg wordt vervolgens onderzocht. Met de uitslag van het onderzoek kan uw behandelend arts bepalen welke behandeling u verder nodig heeft.

Hoe verloopt het onderzoek

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

PGO

Als patiënt van het JBZ kunt u uw medische gegevens ophalen in uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar u veilig uw medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen of andere zorgverleners kunt verzamelen. De mogelijkheden van PGO’s ontwikkelen zich snel; bekijk eens wat er al kan!

Betrokken afdelingen

Code INT-043
Laatste revisie: 26 april 2023 - 12:09
Hoe verloopt het onderzoek

Sternumpunctie (beenmergonderzoek)

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Nuchter zijn

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, waarvoor u door de Trombosedienst wordt gecontroleerd?

Neem dan contact op met de Trombosedienst. De cristabiopsie kan alleen doorgaan bij een INR* onder de 2.1. Op de dag van het onderzoek laat u om 07.30 uur het INR prikken bij de bloedafname, zodat de uitslag bekend is voordat het onderzoek plaatsvindt.

* INR staat voor International Normalized Ratio, dit is een maat voor de stollingstijd.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen waarvoor u niet onder controle bent bij de trombosedienst?

Kijk dan hieronder wat u moet doen:

Clopidogrel (Plavix®/Grepid®/Iscover®) of ticragelor (Brilique®)

  • Gebruikt u clopidogrel of ticragelor dan moet u daarmee 5 dagen voor de ingreep mee stoppen. U start dan met acetylsalicylzuur (Ascal®) 80 mg.
  • De dag na de cristabiopsie start u weer met de clopidrogel of ticragelor.
  • Heeft u nog geen recept gekregen voor de acetylsalicylzuur? Vraag dit dan aan uw arts of verpleegkundig specialist.
  • Gebruikt u naast clopidogrel al acetylsalicylzuur? Stop dan 5 dagen voor de beenmergpunctie met de clopidorgrel. U kunt gewoon doorgaan met de acetylsalicylzuur.

Prasugrel (Efient®)

  • Gebruikt u prasugrel dan stopt u daarmee 7 dagen voor de ingreep. U start dan met acetylsalicylzuur (Ascal®) 80 mg.
  • De dag na de ingreep start u weer met prasugrel.

Acetylsalicylzuur (Ascal®)

Gebruikt u alleen acetylsalicylzuur (Ascal®), dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Dipyridamol (Persantin®)

  • Gebruikt u dipyridamol dan moet u daarmee 2 dagen voor de ingreep stoppen.
  • De dag na de ingreep mag u hier weer mee starten.

DOAC's zoals dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®), edoxaban (Lixiana ®)

  • Gebruikt u een DOAC dan moet u hier 1 of 2 dagen voor de ingreep mee stoppen. Overleg met uw behandelend arts wanneer u moet stoppen met de DOAC.
  • Minimaal 24 uur na de ingreep mag u pas weer starten met de medicijnen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij het Oncologisch Centrum, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 1.

Voor het onderzoek

Bij de sternumpunctie gaat u met ontbloot bovenlichaam, op uw rug op de onderzoekbank liggen. Vrouwen kunnen even navragen of zij de BH mogen aanhouden. De arts verdooft plaatselijk uw huid, het onderhuids weefsel en het botvlies. Dat geeft een branderig gevoel.

Tijdens het onderzoek

De arts zuigt met een dikkere naald een klein beetje beenmerg op. Dit opzuigen kan enkele seconden een pijnlijk, trekkend gevoel geven.

Er is ook iemand van het laboratorium aanwezig die wat bloed bij u afneemt. Heeft u zelf ook aanvraagformulieren voor bloedprikken, neemt u deze dan mee naar het ziekenhuis. U kunt deze aan ons geven. De laborante neemt hiervoor dan ook meteen bloed af. Dit gebeurt meestal na het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

In onderstaand filmpje ziet u hoe een sternumpunctie verloopt.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Na het onderzoek

De verpleegkundige drukt het wondje dicht met behulp van een gaasje. Soms is het nodig om het wondje wat langer dicht te drukken, bijvoorbeeld als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Op het wondje legt de verpleegkundige dan een zandzakje. Daarna moet u ongeveer tien tot vijftien minuten blijven liggen.

Wat zijn de risico's?

U kunt een bloeduitstorting (blauwe plek) krijgen en er bestaat een risico op een nabloeding. Ook kan de plaats waar is geprikt pijnlijk zijn, u kunt hiervoor een Paracetamol innemen.

Naar huis

Als het wondje dicht is mag u weer naar huis. Op het wondje komt een pleister die twee dagen moet blijven zitten.

Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen grote inspanningen te doen.

De uitslag van het onderzoek krijgt u na ongeveer 7 dagen van de arts op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze voor het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar het Oncologisch Centrum, telefoonnummer (073) 553 82 25, keuze 2 (dagbehandeling).