Headerafbeelding
De balie van het Oncologisch Centrum
Onderzoek

Cristabiopsie (beenmergonderzoek)

Bij een cristabiopsie haalt de arts met een holle naald een beetje beenmerg en een stukje botweefsel weg uit uw bekken.

Het beenmerg en botweefsel wordt in het laboratorium onderzocht om vast te stellen of er met de aanmaak van uw bloed iets mis is.

Hoe verloopt het onderzoek?

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

PGO

Als patiënt van het JBZ kunt u uw medische gegevens ophalen in uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar u veilig uw medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen of andere zorgverleners kunt verzamelen. De mogelijkheden van PGO’s ontwikkelen zich snel; bekijk eens wat er al kan!

Betrokken afdelingen

Code INT-044
Laatste revisie: 29 augustus 2023 - 11:32
Hoe verloopt het onderzoek?

Cristabiopsie (beenmergonderzoek)

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Nuchter zijn

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, waarvoor u door de Trombosedienst wordt gecontroleerd?

Neem dan contact op met de Trombosedienst. De cristabiopsie kan alleen doorgaan bij een INR* onder de 2.1. Op de dag van het onderzoek laat u om 07.30 uur het INR prikken bij de bloedafname, zodat de uitslag bekend is voordat het onderzoek plaatsvindt.

* INR staat voor International Normalized Ratio, dit is een maat voor de stollingstijd.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen waarvoor u niet onder controle bent bij de trombosedienst?

Kijk dan hieronder wat u moet doen.

Clopidogrel (Plavix®/Grepid®/Iscover®) of ticragelor (Brilique®)

 • Gebruikt u clopidogrel of ticragelor dan moet u daarmee 5 dagen voor de ingreep mee stoppen. U start dan met acetylsalicylzuur (Ascal®) 80 mg.
 • De dag na de cristabiopsie start u weer met de clopidrogel of ticragelor.
 • Heeft u nog geen recept gekregen voor de acetylsalicylzuur? Vraag dit dan aan uw arts of verpleegkundig specialist.
 • Gebruikt u naast clopidogrel al acetylsalicylzuur? Stop dan 5 dagen voor de beenmergpunctie met de clopidorgrel. U kunt gewoon doorgaan met de acetylsalicylzuur.

Prasugrel (Efient®)

 • Gebruikt u prasugrel dan stopt u daarmee 7 dagen voor de ingreep. U start dan met acetylsalicylzuur (Ascal®) 80 mg.
 • De dag na de ingreep start u weer met prasugrel.

Acetylsalicylzuur (Ascal®)

Gebruikt u alleen acetylsalicylzuur (Ascal®), dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Dipyridamol (Persantin®)

 • Gebruikt u dipyridamol dan moet u daarmee 2 dagen voor de ingreep stoppen.
 • De dag na de ingreep mag u hier weer mee starten.

DOAC's zoals dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®), edoxaban (Lixiana ®)

 • Gebruikt u een DOAC dan moet u hier 1 of 2 dagen voor de ingreep mee stoppen. Overleg met uw behandelend arts wanneer u moet stoppen met de DOAC.
 • Minimaal 24 uur na de cristabiopsie mag u pas weer starten met de medicijnen.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.U mag na het onderzoek namelijk niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen vanwege het medicijn dat u tijdens het onderzoek krijgt.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij het Oncologisch Centrum, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 1.

Voor het onderzoek

Voor de cristabiopsie gaat u met opgetrokken knieën op uw rechter- of linkerzij op de onderzoekbank liggen. U doet uw hemd wat omhoog en uw broek wat naar beneden. De arts verdooft plaatselijk uw huid, het onderhuids weefsel en het botvlies. Dat geeft een branderig gevoel.

Tijdens het onderzoek

De arts zuigt met een holle naald beenmerg op en er wordt een pijpje bot weggenomen. Het botweefsel zelf heeft geen gevoelszenuwen. Het botvlies wel, dat wordt daarom verdoofd. Zowel het opzuigen van het vloeibaar beenmerg als het wegnemen van het pijpje bot kan een kortdurend pijnlijk, trekkend gevoel geven.

Er is ook iemand van het laboratorium aanwezig die wat bloed bij u afneemt. Heeft u zelf ook aanvraagformulieren voor bloedprikken, neemt u deze dan mee naar het ziekenhuis. U kunt deze aan ons geven. De laborante neemt hiervoor dan ook meteen bloed af. Dit gebeurt meestal na het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

In onderstaand filmpje ziet u hoe een cristabiopsie verloopt.

Indiveo video

 

Na de biopsie ligt u op een zandzakje om het wondje goed dicht te drukken. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

Wat zijn de risico's?

U kunt een bloeduitstorting (blauwe plek) krijgen en er bestaat een risico op een nabloeding. Ook kan de plaats waar is geprikt pijnlijk zijn, u kunt hiervoor een Paracetamol innemen.

Naar huis

Nadat de verpleegkundige het zandzakje heeft verwijderd mag u naar huis.

Wat gebeurd er met het weefsel na het onderzoek?

In de onderstaande video wordt uitgelegd wat er met het weefsel gebeurd na het onderzoek.

Indiveo video
 • Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen grote inspanningen te doen.
 • U mag de eerste 2 dagen na het onderzoek niet douchen. Hierdoor kan het wondje beter herstellen.
 • Na 2 dagen mag u de pleister verwijderen van het wondje.

De uitslag van het onderzoek krijgt u na 10 tot 14 dagen van de arts op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze voor het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar het Oncologisch Centrum, telefoonnummer (073) 553 82 25, keuze 2 (dagbehandeling).