Aandoening

Blaaskanker (blaascarcinoom)

Bij blaaskanker zitten er een of meer kwaadaardige gezwellen in de blaas.

Blaaskanker kan verschillende klachten geven. U kunt bijvoorbeeld bloed in de urine hebben of problemen met plassen. 

Kanker is een ingrijpende ziekte. Alles waar u mee te maken krijgt voor, tijdens of na de behandeling hebben we voor u verzameld op onze pagina 'Kanker'.

Lees meer

Blaaskanker ontstaat meestal vanuit het slijmvliesweefsel (urotheel) van de blaaswand. We noemen deze vorm van blaaskanker Urotheel Cel Carcinoom (UCC). 

Meestal zit de tumor bij een UCC alleen in het slijmvliesweefsel van de blaas. Dit heet niet-spierinvasieve blaaskanker of oppervlakkige blaaskanker. Soms is de tumor doorgegroeid in de blaasspier. Dit heet spierinvasieve blaaskanker.

Een bijzondere vorm van niet-spierinvasieve blaaskanker is Carcinoma in situ (CIS). CIS is vaak agressiever dan andere niet-spierinvasieve tumoren.

Zorgpad

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een zorgpad blaaskanker. Dit betekent dat zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor blaaskankerpatiënten duidelijke afspraken hebben gemaakt: wie geeft welke zorg en op welk moment?

We geven de patiënt tegelijkertijd inzicht in het traject waarin hij zit: wat is de volgende stap, wanneer kan ik die verwachten en wie begeleidt me daarbij?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft het zorgpad blaaskanker samen met het RadboudUMC Nijmegen ontwikkeld. De beide ziekenhuizen hebben hiervoor hun protocollen op elkaar afgestemd en inzichtelijk gemaakt.

Nazorg

Als de behandeling is afgerond, gaat u nog regelmatig voor controle naar de uroloog of oncologieverpleegkundige. Hoe vaak u op controle komt, is afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad en het stadium van uw ziekte.

De uroloog en oncologieverpleegkundige hebben ook aandacht voor uw algeheel welbevinden en de klachten die door de behandeling zelf veroorzaakt worden (bijvoorbeeld urineverlies en erectiestoornissen). Tijdens deze gesprekken kijken we samen met u welke oplossingen daarvoor beschikbaar en passend zijn.

Code ONC-233
Laatste revisie: 21 mei 2024 - 15:42