Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling revalidatie
Behandeling

In goede conditie voor uw darm- of blaasoperatie

Wanneer u een operatie aan uw darmen of blaas krijgt, is het belangrijk dat u in goede conditie bent. Het ‘prehabilitatie-programma’ kan u helpen om zo fit mogelijk te zijn voor de operatie.

Bij u is kanker in de dikke darm, endeldarm of blaas gevonden. Daarom wordt u binnenkort geopereerd. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in goede conditie zijn, sneller en gemakkelijker herstellen na de operatie. Zij krijgen mogelijk minder complicaties.

Graag willen wij u helpen om zo fit mogelijk te zijn voor de operatie. Dan zult u na de operatie sneller opknappen. Daarom bieden we u een programma aan met conditie- en krachttraining en dieetadviezen. Dit noemen we het ‘prehabilitatie-programma'.

Wat houdt het programma in?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het programma.

Praktische tips

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code CHI-086
Laatste revisie: 11 januari 2023 - 16:52
Wat houdt het programma in?

In goede conditie voor uw darm- of blaasoperatie

Het programma houdt het volgende in:

  • Een dietist meet onder andere uw spiermassa en spierkracht. Zo kan de dietist een inschatting van uw voedingstoestand maken.
  • De dietist geeft u persoonlijke dieetadviezen. De dieetadviezen helpen u voldoende eiwitten en andere voedingsstoffen binnen te krijgen.
  • U gaat kracht- en conditietraining doen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
  • De fysiotherapeut geeft u ook bewegingsadviezen voor de dagen dat u niet naar het ziekenhuis komt.

Voor de training bij de fysiotherapeut komt u 3 keer per week naar het ziekenhuis. Deze training duurt 1 uur. De afspraken met de dietist worden gecombineerd met de training. Andere afspraken in het ziekenhuis proberen we zoveel mogelijk te combineren. U moet er rekening mee houden dat u op trainingsdagen 1,5 tot 2 uur in het ziekenhuis bent.

Doet u mee aan het programma?

Dan plannen wij vóór de operatie genoeg tijd in om het trainingsprogramma te kunnen volgen en af te ronden.

Wilt u niet meedoen of wilt u stoppen?

U beslist zelf of u meedoet aan het programma. Deelname is vrijwillig.

U mag ook tijdens het programma stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Bespreek wel met uw behandelende zorgverleners waarom u wilt stoppen.

Wat kost meedoen?

Het kost niets om mee te doen aan het programma. Houdt u wel rekening met de eventuele extra kosten voor het parkeren.

Heeft u nog vragen over het prehabilitatie-programma? Neem dan contact op met uw eigen verpleegkundig specialist GE Oncologie via het Oncologisch Centrum, telefoonnummer: (073) 553 82 25 of met uw eigen casemanager Urologie (073) 553 60 10.