Headerafbeelding
hand verpleegkundige op schouder patiënt
Behandeling

Blaasspoelingen met Mitomycine en Epirubicine

Een aanvullende behandeling met blaasspoelingen na een operatie aan de blaas.

De uroloog heeft in uw blaas kleine slijmvliestumortjes gevonden. Door middel van een kleine operatie door de urinebuis heeft de uroloog deze in hun geheel verwijderd. Bij 60 - 70% van de mensen keren ze weer terug. Daarbij kunnen ze verder de blaaswand ingroeien. Een aanvullende behandeling met blaasspoelingen verkleint de kans dat deze tumoren terugkomen. 

Lees meer

Middelen die vaak voor blaasspoelingen gebruikt worden zijn Mitomycine en Epirubicine. Dit zijn beide cytostatica ofwel geneesmiddelen die een remmende werking hebben op de celdeling. Zij werken sterk op sneldelende cellen, zoals kankercellen, en minder sterk op gezonde cellen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code URO-052
Laatste revisie: 23 november 2023 - 10:52
Hoe verloopt de behandeling?

Blaasspoelingen met Mitomycine en Epirubicine

Binnen ongeveer 2 tot 3 weken na de operatie komt u op de polikliniek/Dagbehandeling voor de eerste blaasspoeling. U krijgt de spoeling op het Oncologisch Centrum. De spoelingen worden wekelijks en maandelijks gegeven. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.

Hoe bereidt u zich voor?

Op de ochtend van de blaasspoeling mag u weinig drinken in verband met de behandeling. U mag op de ochtend van de blaasspoeling ook geen plastabletten gebruiken.

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken dag en tijd komt u naar het Oncologisch Centrum (Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 1). Hier neemt u plaats in de wachtkamer, waar u wordt opgehaald.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Om infectie te voorkomen wordt de omgeving rondom de urinebuis schoongemaakt. 

Een verpleegkundige brengt een katheter in (een dun steriel slangetje). Deze is voorzien van een glijmiddel wat het inbrengen makkelijker maakt. De aanwezige urine loopt uit de blaas zodat de blaas leeg is voordat de spoeling wordt gegeven.

Daarna wordt het medicijn via de katheter in de blaas gebracht. Hierna gaat de katheter er weer uit.

U moet proberen het medicijn een uur in de blaas te houden; zo heeft de behandeling het meest effect.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na het inbrengen van het medicijn mag u weer naar huis. Thuis kunt u het beste rustig gaan zitten of even gaan liggen. Door de verandering van houding komt de ingebrachte vloeistof in contact met het hele slijmvlies van de blaas. Na een uur plast u het medicijn uit op het toilet.

Waar let u op bij het plassen?

De eerste keer dat u plast heeft de urine, bij behandeling met Mitomycine, door het medicijn een grijs-zwarte kleur. Bij de behandeling met Epirubicine kan de urine roodgekleurd zijn.

Het is belangrijk dat u niet met uw handen in aanraking komt met de vloeistof wanneer u weer voor de eerste keer plast. Bij huidcontact kunt u het beste de huid direct afwassen met water. Mannen moeten zittend plassen, dit ook om spatten te voorkomen.

Het toilet spoelt u daarna 2 maal door met een gesloten deksel. Bij morsen van urine buiten het toilet, de omgeving goed reinigen met water en een schoonmaakmiddel. Als u morst op kleding kan deze gewoon in de wasmachine. U moet dan eerst spoelen met een koud wasprogramma.

Dit alles geldt voor de dag van de behandeling en de dag daarna.

Risico's of bijwerkingen

Omdat de medicijnen ook van invloed zijn op de gezonde cellen van het blaasslijmvlies, kunnen er bijwerkingen optreden. Dit zijn meestal klachten van de blaas zoals:

  • veelvuldig aandrang om te plassen,
  • pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en urinebuis,
  • moeite met het ophouden van de urine,
  • bloed- of weefseldeeltjes bij de urine.

Bijna altijd zijn deze bijwerkingen verdwenen op de dag na de spoeling. Is dit niet het geval? Dan kan de uroloog zo nodig hiervoor medicijnen geven.

Waar moet u nog meer op letten?

Nadat u voor de eerste keer naar het toilet bent geweest, drinkt u de rest van de dag extra veel. Dit doet u om de blaas goed door te spoelen.

Aangeraden wordt de eerste 48 uur na de behandeling geen geslachtsgemeenschap te hebben.

De uroloog zal het resultaat van de operatie en blaasspoeling controleren. Daarvoor kijkt hij regelmatig in uw blaas (cystoscopie). Ook wordt uw urine en bloed regelmatig gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, leg deze dan gerust voor aan uw behandelend arts of de (oncologie)verpleegkundige:

  • locatie 's Hertogenbosch, Polikliniek Urologie, telefoonnummer (073) 553 60 10
  • locatie Boxtel, Polikliniek Urologie, telefoonnummer (073) 553 68 58