Topklinische zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Topklinische zorg is zorg die aangeboden wordt door ziekenhuizen die de STZ-status* gekregen hebben. Voor de patiënt betekent dit dat er hoogwaardig medische zorg geleverd wordt. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben tien functies een topklinische status gekregen van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

De tien functies binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis met een topklinische status:

Online overzicht topfuncties

Online kun je zien in welke ziekenhuizen welke topklinische functies aanwezig zijn. Het STZ-zorgregister telt nu honderd functies. Deze zijn allemaal beoordeeld door een toetsingscommissie van medische experts binnen en buiten de aangesloten ziekenhuizen en van vertegenwoordigers van artsen- en patiëntenverenigingen. Een aantal inhoudelijke, kwalitatieve criteria is: de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinair.

*Het JBZ is een STZ-ziekenhuis. STZ is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Op basis van deze criteria kan bepaalde zorg, diagnostiek of een behandeling erkend worden als  een Topklinische functie. Topklinische zorg betekent altijd; zorg op hoog niveau, vaak unieke zorg, patiëntgericht en met gedreven professionals. 

Code ZRG-070
Laatste revisie: 16 mei 2024 - 13:10