Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

MS-Behandelcentrum

Het MS-Behandelcentrum is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van Multiple Sclerose.

In het MS-Behandelcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat een team van gespecialiseerde hulpverleners voor u klaar. Wij bieden u de juiste zorg die past bij uw situatie.

Lees meer

Wat bieden we?

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling, begeleiding en voorlichting op het gebied van MS en ook voor een eventuele tweede mening of second opinion.

Er is voor MS geen ‘standaard’ behandeling. Afhankelijk van uw situatie maken we samen met u een persoonlijk behandelplan. Alle behandelingen die geregistreerd zijn voor MS bieden we aan in ons centrum. We volgen nieuwe ontwikkelingen en zorgen ervoor dat deze snel toegankelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval van nieuwe medicijnen. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Specialistisch team

Ons team bestaat uit 4 neurologen, 1 verpleegkundig specialist, 2 gespecialiseerd verpleegkundigen, 1 researchverpleegkundige en 3 secretaresses. We werken nauw samen met verschillende andere specialisten binnen het ziekenhuis zoals revalidatiearts/ revalidatiecentrum Tolbrug, medisch psycholoog, uroloog, oogarts, gynaecoloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en arbeidsconsulent. Ons expertisecentrum is aangesloten bij verschillende MS-netwerken en samenwerkingsverbanden voor MS-zorg.

Neuroloog

De diagnose MS wordt door de neuroloog gesteld, aan de hand van de combinatie van klachten, bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, MRI-afwijkingen en soms een ruggenprik.

Daarna komt u regelmatig op controle bij dezelfde vaste neuroloog. We bespreken dan hoe het met u gaat, en hoe het met de MS en de eventuele behandeling gaat. Ook MRI-uitslagen worden hier besproken. Samen met u wordt steeds bekeken of de huidige behandeling de juiste is en of er aanpassingen nodig zijn.

MS-verpleegkundige

U kunt met al uw vragen elke werkdag terecht bij de MS-verpleegkundige. Dit kan telefonisch, via e-mail of via een e-consult op MijnJBZ.

Spreekuren en controle

Jaarcontrole bij de MS-verpleegkundige

U krijgt 1 keer per jaar een uitnodiging voor een verpleegkundige controle bij de MS-verpleegkundige. We bespreken dan hoe het met u gaat op verschillende gebieden zoals werk, relatie, of lichamelijke klachten. Uw vragen en behoeftes staan centraal. Als u dat wilt, bekijken wij welke mogelijkheden voor behandeling of ondersteuning er zijn.

Schubspreekuur

Wanneer u denkt dat u een schub of opvlamming van de ziekte heeft, kunt u bellen naar de MS-verpleegkundige. Deze beoordeelt samen met u of het nodig is om op het schubspreekuur te komen. Op het schubspreekuur krijgt u een neurologisch onderzoek en beoordeelt de verpleegkundig specialist samen met de neuroloog uw klachten. U kunt op dinsdag, woensdag en vrijdag terecht op het schubspreekuur.

Gecombineerd spreekuur met de neuroloog en de revalidatiearts

Voor mensen met een progressieve vorm van MS en ingewikkelde klachten hebben we gespecialiseerde gecombineerde spreekuren. Tijdens dit spreekuur komt u achtereenvolgens bij de neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en de MS-verpleegkundige. Doel van dit spreekuur is het maken van een behandelplan om de ingewikkelde klachten tegen te gaan.

Voorlichting

Medicijnen

U kunt bij de neuroloog en de verpleegkundige terecht voor voorlichting over medicijnen. Er zijn veel verschillende medicijnen op de markt en er komen er binnenkort nog meer bij. Wij bekijken samen met u wat bij u past.

Informatieavond

Eenmaal per jaar organiseren we een informatieavond met 2 of 3 sprekers voor mensen met MS en familieleden. De onderwerpen die we op die avond bespreken, wisselen elk jaar.

Door corona ligt dit momenteel stil. Zodra de maatregelen het toelaten, zal dit weer georganiseerd worden.

Overleg door zorgverleners

Wekelijks overleg

Met het MS-team houden we wekelijks overleg. We bespreken dan bijvoorbeeld MRI-scans of maken een voorstel voor een behandelplan. We hechten veel belang aan het ‘meerdere ogen’ principe; behandelingen worden nooit door één persoon bepaald maar altijd door het gehele team. Daarnaast bespreken we ook nieuwe ontwikkelingen.

Multidisciplinair overleg

Het multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg van het MS-team samen met zorgverleners uit verschillende disciplines (vakgebieden). We bespreken dan met elkaar de meer ingewikkelde problemen op meerdere vlakken. Doel is de behandeling te stroomlijnen en optimaliseren. Dit overleg vindt maandelijks plaats.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Aandoeningen
Bekijk aandoeningen
Behandelingen
Bekijk behandelingen

Praktische tips

MS en het coronavirus

Mensen met MS behoren tot de mogelijke risicogroep voor het coronavirus. Dat betekent dat de verschijnselen ernstiger kunnen verlopen dan bij mensen zonder MS. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die MS-remmende medicatie gebruiken. Het voorkómen van een besmetting is daarom het allerbelangrijkste. Lees hier meer informatie over MS en het coronavirus.

Naar het ziekenhuis in coronatijd

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak, onderzoek of operatie? Lees dan op de pagina 'Naar het ziekenhuis in coronatijd' informatie die belangrijk is voor uw bezoek.

MS in het dagelijks leven

Na de diagnose MS kunnen er allerlei vragen bij u opkomen over het dagelijkse leven als MS-patiënt. Hier vindt u meer informatie.

Uw afspraak in het ziekenhuis

Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden van een afspraak in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt

Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht.

Naar de dokter? 3 goede vragen!

Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wat het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

Onderzoek MS Zorg - Ervaringen, wensen en behoeften mensen met MS

Als MS-behandelcentrum vinden wij het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Daarom hebben wij een groot onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van mensen met MS en hoe zij onze zorg ervaren. Lees hier meer over de resultaten en wat wij met de resultaten doen.

Lees meer
foto bij onderzoek MS Zorg

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto van zorgverlener Josje van Erp
J. van Erp
Verpleegkundig specialist
Profielfoto zorgverlener Marcel Garssen
Dr. M.P.J. Garssen
Neuroloog
Bekijk ons team

Meer informatie

Code NEU-300
Laatste revisie: 10 januari 2022 - 14:17

MS-Behandelcentrum