Topklinische zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. De mensen om ons heen krijgen bij deze topklinische functies zorg waarbij zij centraal staan, op hoog niveau, vaak uniek en gegeven door gedreven professionals. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben zes functies een topklinische status gekregen van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

De zes functies binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis met een topklinische status:

  • Geheugencentrum
  • Klinische farmacologie
  • Borstcentrum
  • Fertiliteitspolikliniek
  • HPV-baarmoederhalskankercentrum 
  • Kinderobesitas. 

Online overzicht topfuncties

Online kun je zien in welke ziekenhuizen welke topklinische functies aanwezig zijn. Het STZ-zorgregister telt nu honderd functies. Deze zijn allemaal beoordeeld door een toetsingscommissie van medische experts binnen en buiten de aangesloten ziekenhuizen en van vertegenwoordigers van artsen- en patiëntenverenigingen. Een aantal inhoudelijke, kwalitatieve criteria is: de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinair.

Code ZRG-073
Laatste revisie: 8 augustus 2019 - 11:42