Headerafbeelding
afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst
Behandeling

Operatie van een rughernia

Als u last heeft van een rughernia, kan een operatie nodig zijn.

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Daardoor raken zenuwen bekneld. Bij een herniaoperatie verwijdert de neurochirurg de uitstulping en een deel van de tussenwervelschijf. Daarmee maakt de neurochirurg de beknelde zenuw weer vrij. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code NEU-020a
Laatste revisie: 4 oktober 2019 - 15:27
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie van een rughernia

Afspreken van de operatiedatum

U komt op een wachtlijst voor de operatie. De wachttijd voor de operatie is één tot enkele weken. De secretaresse van de neurochirurgen weet niet wanneer u de oproep krijgt.

1 week voor de operatie belt de secretaresse u om door te geven wanneer u geopereerd wordt. Een dag voor de opname krijgt u van het Planbureau te horen op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe laat u daar verwacht wordt.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Afspraak POS/Intake en fysiotherapie

U heeft van de secretaresse een afspraak meegekregen voor een bezoek aan de POS/Intake en een bezoek aan de paramedische afdeling, bij de fysiotherapeut. Deze afspraken vinden op één dag plaats.

Fysiotherapie

De afspraak bij de fysiotherapeut heeft u samen met een aantal mensen die dezelfde operatie krijgen als u. De fysiotherapeut geeft u uitleg over de periode na de operatie. Ook krijgt u alvast de folder “Oefeningen en richtlijnen na een hernia/laminectomie” mee. In deze folder vindt u bijvoorbeeld uitleg over, houdingen voor in bed, maar ook om uit bed te komen. Neemt u deze folder mee als u naar het ziekenhuis komt voor de operatie.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/pos leest u meer over dit bezoek.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis regelen

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die  u naar huis kan brengen. 

Wat neemt u mee?

Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt naar uw opname:

 • Goede schoenen, dus geen pantoffels, slippers, plastic klompen of losse laarzen.
 • Folder ‘’Oefeningen en richtlijnen na een hernia/laminectomie’’ die u heeft gekregen van de fysiotherapeut.
 • Uw eigen medicijnen, zodat u deze kunt innemen tijdens de opname.

Thuiszorg

Verwacht u van te voren problemen met het zelfstandig verzorgen aan de wastafel of bij het douchen, ondanks de hulp van mantelzorg? Dan raden wij u aan om voor uw opname de thuiszorg al te regelen via uw huisarts. U gaat namelijk de dag na de herniaoperatie al met ontslag.

Huishoudelijke hulp

Een aantal dagen na de operatie mag u weer licht huishoudelijk werk doen, zoals afwassen, koffie zetten, tafel dekken enzovoort. U mag vier weken geen zwaar huishoudelijk werk doen, zoals stofzuigen. Heeft u hulp nodig bij huishoudelijk taken? Dan moet u dit zelf aanvragen. Huishoudelijke hulp kan namelijk alleen door uzelf worden aangevraagd bij het WMO-loket van uw gemeente. U kunt dit het beste regelen voordat u wordt opgenomen. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

Bloedprikken

Heeft de anesthesist u verteld dat u bloed moet laten prikken voor de opname? Meldt u zich dan voordat u naar de verpleegafdeling gaat bij de polikliniek Bloedafname, gebouw B, verdieping 0, ontvangst 3. Het formulier hiervoor heeft u gekregen bij uw afspraak op de afdeling POS/Intake.

Verpleegafdeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u diabetes heeft controleert de verpleegkundige uw bloedsuiker op de afdeling. Afhankelijk van de waarde krijgt u al een infuus met vocht en insuline. 

Voordat de verpleegkundige u naar het Operatiecentrum brengt, krijgt u eventueel nog paracetamol en rustgevende medicijnen. Uw familie of naaste mag niet mee naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

 • Op de operatieafdeling krijgt u een infuus en geeft de anesthesioloog u de verdoving.
 • U ligt tijdens de operatie op uw buik op de operatietafel, iets geknikt in de heupen en knieën.
 • De neurochirurg maakt een huidsnee midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de hernia zit. De neurochirurg maakt de lange rugspieren los en schuift deze opzij. Daarna zoekt de neurochirurg de hernia en de beknelde zenuwwortel op en verwijdert de hernia en een deel van de tussenwervelschijf.
 • De neurochirurg sluit de wond meestal met oplosbare hechtingen.

De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Terug op de verpleegafdeling

 • Zodra u terug bent op de afdeling, belt de verpleegkundige uw familie.
 • Bij terugkomst op de verpleegafdeling, moet u twee uur op uw rug liggen om bloedinkjes in de wond zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • De volgende twee uur moet u nog wel in bed blijven, maar u mag wel gaan draaien en bewegen in bed. De verpleegkundige legt u uit hoe u moet draaien en begeleidt u de eerste keer. Uw hoofdsteun mag niet hoger dan 30° staan.
 • Nadat de verpleegkundige u uitleg heeft gegeven over het in- en uit bed komen, mag u rustig weer in beweging komen.
 • U mag ook weer eten en drinken. Als het lukt, kunt u dit het beste aan de tafel doen.
 • U mag niet op uw buik liggen.
 • De verpleegkundige controleert uw polsslag, uw bloeddruk en de functie van uw benen.
 • Na zes uur moet u al een keer geplast hebben. Heeft u nog niet geplast, dan maakt de verpleegkundige uw blaas leeg met een slangetje (katheter).
 • Ook verwijdert de verpleegkundige de eventuele wonddrain, als hier niets in zit.
 • Omdat u weinig beweging heeft, is er een verhoogde kans dat er bloedstolsels ontstaan. Om dit tegen te gaan, krijgt u na de operatie ’s avonds een injectie Fraxiparine.

Pijn en klachten

Na de operatie voelt u wondpijn. Daarvoor krijgt u pijnstillende medicijnen. De verpleegkundige vraagt u vier keer per dag hoeveel pijn u heeft op dat moment. U geeft een pijncijfer tussen de nul en tien. Nul betekent géén pijn en tien de ergst denkbare pijn. Bij een cijfer van vier of hoger heeft u matige tot ernstige pijn. Behandeling is dan nodig. Dit wil zeggen dat u dan extra medicijnen nodig heeft om de pijn te verminderen. Een pijncijfer lager dan vier betekent dat de pijn voor u dragelijk is. Het is belangrijk dat u de verpleegkundige laat weten hoe het gaat met de pijn. Als het nodig is, kan de verpleegkundige de dosis van het medicijn tegen de pijn op tijd aanpassen.

Wat zijn de risico’s?

Bij elke operatie bestaat een risico op mogelijke problemen. Uw behandelend arts heeft deze al met u besproken. Heeft u hier nog vragen over? Dan kunt u deze aan uw behandelend arts stellen.

Mogelijke problemen kunnen zijn:

 • doof gevoel of verlies van kracht;
 • nabloeding;
 • infectie van de wond;
 • lekkage van vocht bij de wond, waarbij u soms hoofdpijn kunt krijgen.

De kans op herhaling van een hernia op dezelfde plaats of op een andere plaats is ongeveer 5%.

Naar huis

De dag na de operatie, het ontslag

Bij een herniaoperatie mag u de dag na de operatie naar huis. U mag naar huis als u goed kunt lopen en de klachten onder controle zijn. U kunt u zelfstandig, met hulp van een mantelzorger of de thuiszorg, douchen of uzelf verzorgen aan de wastafel. Als u hier moeite mee heeft, kunt u tips en adviezen vragen aan de verpleegkundige van de afdeling.

De ochtend voor ontslag, komt een zaalarts bij u langs. De zaalarts bekijkt of u naar huis kunt. Als u nog vragen heeft kunt u die aan de zaalarts stellen.

Voor u naar huis gaat

De verpleegkundige controleert en verzorgt de wond. Hierna komt een fysiotherapeut bij u. Die geeft u uitleg over niet-belastende oefeningen die meehelpen aan het herstel van uw rug. De fysiotherapeut gaat samen met u lopen en traplopen. Hij/zij kijkt naar de veiligheid hiervan. Verder krijgt u uitleg over wat u wel en niet mag doen.

Fysiotherapie na ontslag

U krijgt een aanvraag mee voor fysiotherapie. Was u voor de operatie al bij een fysiotherapeut onder behandeling, dan kan deze u na de operatie weer verder behandelen. In principe start de fysiotherapie in uw omgeving, twee tot drie weken na ontslag.

Begeleiding naar huis

De afstand tussen de afdeling en de uitgang is erg groot. Wij raden u daarom aan om u op de afdeling op te laten halen, eventueel met een rolstoel. Deze staan beneden bij de bezoekersingang.

Medicijnen

 • De Fraxiparine injectie die u in het ziekenhuis kreeg, hoeft u thuis niet meer te gebruiken. Thuis beweegt u meer dan in het ziekenhuis.
 • Uw eventuele eigen bloedverdunners moet u thuis wel innemen.
 • De 3e dag na de operatie start u weer met innemen van acenoumarol, volgens het schema van de trombosedienst. Behalve als de neurochirug iets anders afspreekt met u.
 • Als pijnstilling mag u vier keer per dag, twee paracetamol tabletten van 500 mg innemen. Mocht dit te weinig zijn, neem dan contact op met uw huisarts of de polikliniek Neurologie.
 • Gebruikte u thuis opiaten, dan krijgt u van de verpleegkundige een afbouwschema mee.

Operatiewond

Een operatiewond is gevoelig voor infectie. Houdt u er rekening mee, dat het ongeveer een week duurt voordat de wond genezen is. Op de dag van ontslag krijgt u een nieuwe Leukomed (8.0x15cm) verbandpleister op uw wond. U krijgt geen pleisters mee van het ziekenhuis. Deze kunt u zelf bij de apotheek kopen. U mag thuis douchen met de pleister maar niet in bad omdat de wond dan week wordt. Na het douchen is het wel belangrijk dat u de pleister vervangt. De wond mag niet te vochtig worden de eerste week.

De operatiewond kan enkele dagen tot weken gevoelig blijven. Bij sommige mensen duurt dit langer.

Hechtingen

Heeft u hechtingen die niet oplosbaar zijn? Of blijven er hechtingen zichtbaar na ongeveer 10 dagen? Dan mag u deze laten verwijderen door de huisarts.

Pijn in uw been

Het kan voorkomen dat u in de eerste twee maanden na de operatie nog pijn in uw been voelt. Deze pijn kan per dag wisselen en wordt meestal veroorzaakt door irritatie van de zenuw. De zenuw heeft enige tijd nodig om te herstellen. Soms zit er wat vocht rondom de zenuw door de operatie. De pijn verdwijnt vaak binnen twee tot drie maanden. Meestal verdwijnen de eventuele rugklachten die u voor de operatie had niet helemaal.

Wanneer neemt u contact op?

Bij problemen die te maken hebben met de operatie belt u het ziekenhuis.

 • Binnen kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Neurologie.
 • Buiten kantooruren belt u de eerste twee dagen naar de verpleegafdeling Neurologie. Na twee dagen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Bij welke klachten neemt u contact op met de verpleegafdeling

 • onhoudbare pijn in rug of been;
 • abnormale zwelling van de wond;
 • opengesprongen wond;
 • pus uit de wond;
 • hoge koorts;
 • lekkage van vocht bij de wond;
 • toenemend krachtsverlies aan één of beide benen;
 • verschijnselen van incontinentie, dit is het laten lopen van de urine of ontlasting zonder dat u daar invloed op heeft;
 • als u of uw fysiotherapeut het niet vertrouwt.

Belangrijke telefoonnummers

 • Polikliniek Neurologie (073) 553 23 25
 • Afdeling Dagbehandeling/Kort verblijf B3 (073) 553 67 00

Bij ontslag geeft de verpleegkundige u een controleafspraak mee. Deze is ongeveer 6 weken na de operatie bij de neurochirurg op de polikliniek Neurologie.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (073) 553 23 25.