Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

Operatie van een nekhernia

Als de klachten bij een nekhernia blijven bestaan, kan besloten worden om te opereren.

Bij een nekhernia is een operatie niet altijd nodig. Met rust en fysiotherapie gaat de hernia vaak vanzelf weer over (in 70 tot 80 procent van de gevallen). Meestal opereren we niet eerder dan na 6 weken, tenzij er een spoedindicatie bestaat. 

Lees meer

Maar blijven de klachten bestaan en stellen we een operatie te lang uit? Dan kost het herstel erna ook veel tijd. Daarom wachten we liever niet langer dan 6 maanden met opereren.

Wanneer kan een operatie nodig zijn?

 • Als er ernstige uitval van een zenuw is. U heeft dan bijvoorbeeld last van verlammingsverschijnselen.
 • We adviseren meestal ook een operatie als er druk op het ruggenmerg is.
 • Als u zoveel pijn heeft dat u niet meer goed kunt functioneren. Uw beleving is hier het meest belangrijk. U moet eigenlijk zelf beslissen of er geopereerd moet worden. Er moet natuurlijk ook een medische indicatie zijn om te opereren.

Hernia-operaties worden vaak gedaan, bijna 11.000 keer per jaar in Nederland. De meeste operaties worden gedaan door neurochirurgen, de overige door orthopedisch chirurgen.

  Hoe verloopt de behandeling?

  Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

  Praktische tips

  Wat neemt u mee?

  Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

  MijnJBZ

  Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

  Opleidingsziekenhuis

  In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

  Gegevens delen

  Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

  Betrokken afdelingen

  Code NEU-020b
  Laatste revisie: 4 oktober 2019 - 15:21
  Hoe verloopt de behandeling?

  Operatie van een nekhernia

  Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd vóór de opname in het ziekenhuis een bezoek aan de afdeling Preoperatieve Screening (POS). Hier hoort u hoe u zich thuis op de operatie moet voorbereiden.

  Wat zijn de risico's?

  Aan elke grote operatieve ingreep zijn risico’s verbonden, ook aan de operatie van een nekhernia. Operaties aan de nekwervels zijn ingewikkeld. In het gebied lopen veel bloedvaten en zenuwen. Risico’s zijn:

  • Er kan een nabloeding of een infectie van de wond ontstaan. 
  • Na een hernia komt het ook voor dat de wervels niet vastgroeien. 
  • Bij de operatie via de nekzijde kan het voorkomen dat er een irritatie van een zenuwwortel optreedt of hersenvocht lekt. 
  • Bij de operatie via de halszijde komt het voor dat er zenuwen beschadigen. Dit kan heesheid of slikklachten geven.

  Meer kans op complicaties bij rokers

  Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. 

  Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft (!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

  Informatieboekje POS/Intake

  Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

  Wat gebeurt er voor de behandeling?

  U wordt voor deze operatie opgenomen op de verpleegafdeling Orthopedie A8 Zuid. De operatie zelf vindt plaats in het Operatiecentrum.

  Wat gebeurt er bij de behandeling?

  Er zijn een aantal manieren om een nekhernia te opereren. Het is nooit aangetoond dat de ene mogelijkheid beter is dan de andere. Iedere chirurg gebruikt daarom de methode die hij heeft geleerd, goed beheerst en waarin hij vertrouwen heeft. In het Jeroen Bosch ziekenhuis opereren de orthopedisch chirurg en neurochirurg vaak samen. Dit bespreken we vooraf met u.

  De chirurg kan kiezen voor een operatie vanaf de achterzijde: via de nek. Deze methode wordt betrekkelijk weinig toegepast. Deze ingreep noemen we een foraminotomie. 

  Er kan ook geopereerd worden vanaf de voorzijde: via de hals. Er wordt dan aan de linker- of rechterzijde van de hals een snee gemaakt. Via deze snee kan de chirurg bij de voorkant van de wervelkolom komen. 

  Soms worden bij deze operatie de wervels aan elkaar vastgezet (spondylodese). Uw orthopedisch chirurg bespreekt met u welke operatiemethode in uw geval van toepassing is.

  Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

  Naar huis

  Als er verder geen bijzonderheden zijn, dan gaat u 1 dag na de operatie weer naar huis.

  U kunt na de operatie last hebben van hoofdpijn en pijn tussen de schouderbladen (bij een operatie via de nek). Dat komt door het liggen op de operatietafel en doordat bloedvaatjes en spieren opzij zijn geschoven. De ergste pijn is na de eerste uren verdwenen. In de weken daarna vermindert ook de overige pijn langzaam.

  Na een operatie via de hals kunt u last hebben van (meer) uitstralingspijn in de armen dan voor de operatie. Dit komt doordat het operatiegebied nog gezwollen is. De klachten nemen na verloop van tijd af. Dit kan een maand tot een jaar duren.   Het slikken kan in het begin moeizaam gaan. Het helpt om kleine hapjes te nemen en erbij te drinken. Om te voorkomen dat u zich verslikt, kunt u de eerste weken beter geen rijst, beschuit en knäckebröd eten. 

  Soms is het nodig dat u na de operatie een halskraag draagt. Uw orthopedisch chirurg zal dit dan met u bespreken.

  Voor de eerste 2 tot 3 maanden na de operatie gelden de volgende leefregels: 

  • Loop niet op oneffen of heuvelachtig terrein en niet over gladde oppervlakken.
  • Til geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 10 kilo.
  • Verricht geen zware huishoudelijke taken.
  • Zorg bij het lezen en schrijven voor een wat hoger en schuiner werkblad.
  • Zet de monitor van de computer op ooghoogte.
  • Rijd liever geen auto (als u een kraag moet dragen); meerijden mag wel.
  • Ga niet fietsen/bromfietsen.
  • Slaap niet op uw buik. Slapen op uw rug en op uw zij mag wel. Als u op uw zij slaapt, moeten uw hoofd en rug in één lijn liggen. De ruimte tussen uw nek en uw schouder moet opgevuld zijn met een dik kussen.
  • U mag niet sporten (ook niet zwemmen).

  ​​​​​​​Wanneer neemt u contact op?

  • De eerste dagen na de operatie kan uw stem hees zijn. Als dit aanhoudt, neemt u dan contact op met de polikliniek Orthopedie.
  • Neem ook contact op als u na de operatie last heeft van tintelingen in uw handen die helemaal doorlopen tot in uw vingertoppen.