Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Onderzoek

Waterstofademtest bij kinderen

Met een waterstofademtest meten we hoeveel waterstof er in de lucht zit die uw kind uitademt.

Een waterstofademtest geeft informatie over de opname in het bloed van bepaalde onderdelen van de voeding, zoals zetmeel en suikers. Deze opname gebeurt via de wand van de dunne darm. Als de dunne darm niet alle onderdelen van de voeding opneemt, komen deze in de dikke darm terecht. Hieruit vormen zich onder andere gassen zoals waterstofgas die weer in het bloed worden opgenomen. Het bloed gaat door de longen en het waterstofgas gaat via de ademhaling uit het lichaam. De waterstofademtest laat zien hoeveel suikers er in de dikke darm worden afgebroken. Hierdoor kan de arts bepalen of uw kind een lactose intolerantie heeft.

Lees meer

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. Thuis stellen kinderen namelijk vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan verwerken. Als uw kind weet wat hem of haar te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code KIN-073
Laatste revisie: 14 februari 2023 - 11:32
Hoe verloopt het onderzoek?

Waterstofademtest bij kinderen

Afspraak

Het onderzoek duurt ongeveer een hele ochtend en gebeurt op de afdeling Kinderdagbehandeling. Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door, telefoonnummer: (073) 553 25 26.

Het onderzoek kan niet doorgaan als uw kind:

 • nog herstellende is van een kinderziekte;
 • in contact is geweest met een kinderziekte of een kind met een kinderziekte;
 • de ochtend van het onderzoek ziek is of koorts heeft;
 • antibiotica gebruikt;
 • laxeermiddelen gebruikt (Lactulose, Duhalac, Legendal of Importal).

In overleg met u maken we dan een nieuwe afspraak.

Informatieboekje

Op de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Verdere voorbereidingen

Het is belangrijk dat uw kind thuis goed de tanden poetst voordat hij of zij naar het ziekenhuis komt. De mond moet namelijk vrij zijn van bacteriën.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw kind vóór het onderzoek niets eet of drinkt. Dit noemen we ‘nuchter zijn’. Dit betekent dat uw kind niets meer mag eten en drinken vanaf 24.00 uur. Dit gaat om de dag voor het onderzoek. Wanneer uw kind niet nuchter is, kan het onderzoek niet doorgaan.

Let op! Specifiek voor dit onderzoek geldt dat uw kind de avond voor het onderzoek géén pasta, zoals macaroni en spaghetti mag eten.

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen? Dan mag uw kind deze medicijnen de avond vóór het onderzoek vanaf 22.00 uur niet meer innemen.

 • Medicijnen tegen infecties (antibiotica) mag uw kind 4 weken voor het onderzoek niet gebruiken. Overleg dit met uw behandelend arts.

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, in de oorspronkelijke verpakking. Omdat uw kind maar kort opgenomen is, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit tijdens de opname anders met u wordt afgesproken.

Wat moet uw kind van tevoren weten?

 • Hoe het onderzoek verloopt.
 • Dat het blazen in het rietje of kapje geen pijn doet.
 • Dat hij of zij nuchter moet zijn en daarom de hele ochtend niets mag eten en drinken. Na afloop mag dat wel.

Wat neemt u mee?

 • Neem voor uw kind eventueel speelgoed en/of een boek mee voor tijdens het wachten.
 • Neem eventueel een eigen beker of flesje mee waaruit uw kind de suikeroplossing kan drinken.
 • Neem eventueel een eigen eten en drinken mee voor na het onderzoek. Op de afdeling is namelijk geen dieetvoeding aanwezig.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek is eenvoudig en niet pijnlijk. Uw kind gaat eerst de mond spoelen met chloorhexidine. Dit smaakt niet zo lekker, maar zorgt ervoor dat de mond vrij is van bacteriën.

Uw kind moet in een speciaal rietje zo diep en zo lang mogelijk uitademen. Wanneer uw kind te klein is om te blazen, gebruiken we een kapje dat de neus en mond omsluit. Het gaat om het laatste deel van de uitgeademde lucht. Uw kind blaast 2 keer nuchter. Daarna blaast uw kind nog een paar keer nadat hij of zij een suikeroplossing/limonade heeft gedronken.

Hoe vaak uw kind moet blazen en hoe lang het onderzoek duurt, is afhankelijk van het voedselbestanddeel dat onderzocht wordt en varieert van 2 tot 3 uur. Tijdens het onderzoek mag uw kind niet eten en drinken. Uw kind mag wel rondwandelen, zitten, lezen of een spelletje op de iPad doen.

Hoe kunt u uw kind helpen tijdens het onderzoek?

 • Probeer zelf zo rustig mogelijk te zijn. Dit maakt uw kind rustig.
 • Richt uw aandacht op uw kind. Hij of zij heeft uw steun nodig.
 • Stel gerust vragen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt.

Na het onderzoek mag uw kind gewoon weer eten en drinken en de eventuele medicijnen innemen.

Dan kunt u deze stellen aan uw kinderarts van de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.