Informatieboekje (kinderen)

Wij begrijpen dat een opname van uw kind erg spannend kan zijn.

U ontvangt daarom een informatieboekje. Lees de informatie in dit boekje goed door. Zo bent u goed voorbereid wanneer uw kind komt voor opname van de operatie of onderzoek.

Krijgt uw kind een operatie?

Dan zijn 2 informatieboekjes beschikbaar. Welk informatieboekje u krijgt, is afhankelijk van de afdeling waar uw kind wordt opgenomen:

Krijgt uw kind een onderzoek?

Dan ontvangt u het Informatieboekje 'Onderzoek Kinderdagbehandeling' om uw kind voor te bereiden op de opname.

In de informatieboekjes leest u informatie over de opname van uw kind. U vindt er informatie over de afdeling, huisregels, patiëntveiligheid en de rechten van uw kind.

Code KIN-032 - KIN-033 - KIN-034
Laatste revisie: 29 september 2022 - 12:45